SØKE side for alle gårdene i Rødøy

Tegning henta fra Lurøyboka 2004/05.
Side 27.
Fra maleri av Mette Lorentzen. Fra boka: Disse tider - Disse skikker".

Søk også etter nr

A - ukjent gård

Søk = B *

Søk = E *

Søk = H *

Søk = L *

Søk = M

Søk = N *

Søk = O *

Søk = P *

Søk navn = S

Søk = T *

Søk navn = V

Gnr 74

Vasdal

Gnr 14

Vasvik

Gnr 46

Verneosen

50 Vernes Nordre *

Gnr 47

Vernes Søndre

Gnr 43

Værang

Gnr 65

Våga

Gnr 64

Vågenge

Våtvik (28)

Søk navn = Æ

Gnr 62

Æsvik

Søk = Ø - U

Søk = Å *