Vågenge (64)

© RLA.

 

Sidene

Bruk nr, 1 B

Side 1 - skal overføres tekst hit

Bruk nr. 1 A

Gamle foto fra bnr 1

Bruk nr 2

Bruk nr 3 Svendolsenviken

Bruk nr 4 Einvoll

Bruk nr 5 og videre

1801 bare

1836 Andreas Jensen (1801)
1814 Jens Olsen (1801)
1803 Andreas Severingsen (1801)

Div

1886 Vaagenge - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 64
•Gammelt matrikkelnr: 123
•Navn på gård: Vaagenge
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 125a Vaagenge Ole Norum Kristensen 1-67 0-3-8-8
2 125b Vaagenge Olaus Danielsen 1-57 0-3-8-8

1661 Navn

b.16, s.169
64. Vaagenge. Udt. vå:2gæNNa. -- Woghenge 1661. Vaag
Enge 1723. Sms. med den flg. Gaards Navn og ligesom dette Flertalsform. Se Brønnø GN. 37.

Oldfunn på gården

Klipp fra Lofotposten, ukjent år.

Sønnen Ole fant også mer under graving av vannledning.