Tjong Øvre (60)

- bnr 11 -19

Hovedsiden

Omtalt her

Bnr 11 Myrvoll

Peder Nikolaisen

Bnr 12 - Bjerkås

Rødøy Lurøy kraftverk AS
Tor Myrvoll
Anton Larsen

Bnr 13 Hamnbakken

Abel Abelsen

Bnr 14 ?

Bnr 15

Mathilde Falch

Bnr 16 Sjøvold - Tjongsfjord kirke

Rødøy kommune
Tjong kapellforening
Anna Falch

bnr 16 Plass "Sjønes"

Johan Danielsen
Peder Olsen

Bnr 17 Tjongssjøen

Inga Falch

Bnr 18 Dalmo

Kirstin Taraldsen
Alfhild Aspelund

Bnr 19 Nygård

Julie Birgit Dorthea Tangstad
Johannes Tangstad

60 11

TJONG ØVRE, Myrvoll

60/11

PEDER MIKAL NIKOLAISEN, eier og bruker

1950 matrikkel

Peder Nikolaisen
Skyld av 95 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1841 Utskilt herfra

En del av bnr 11 ble solgt herfra ved skjøte av 8-10.1941. Til ny eier Inga Falch f. 04.12.1905. Sammen med en tomt solgt fra Johan Falch ble dette det nytt bnr 17 Tjongssjøen - der Johan Falch handelsvirksomhet har vært drevet fra ca 1920. Skyldsettingen har skjedd for mange år siden.

1920 folketellingen (60 01 0033 Tjong Øvre)

007 Peder Mikal Nikolaisen 02 1884-04-08 Rødø - hp g Bygningsnekker, arbeider hos naboer og hos bygdens folk
008 Elvine Marie Nikolaisen 02 1890-09-19 Meløy - hu g Husmor
009 Peder Tostrup Pedersen 02 1918-04-26 Rødø - s ug Pf
010 Gudbjørg Hansine Pedersen 02 1919-05-13 Rødø - d ug Pf
011 Beret Sofie Nikolaisdatter 02 1882-12-30 Rødø - tj ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider i hus og fjøs

60 12

TJONG ØVRE

60/12

ANTON LARSEN BJERKÅS, eier og bruker

Anton Bjerkås er født 6 10 1844.
Død 28 06 1962.
1920: 005 Anton Johan Larsen 01 1877-10-16 Rødø - l g Skomaker, hjemmearbeide fra naboene

1950 matrikkel

Anton Larsen
Skyld av 3 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen

Bosatt hos Elvinius Benjaminsen på bruk nr 2 under tellingen:
005 Anton Johan Larsen 01 1877-10-16 Rødø - l g Skomaker, hjemmearbeide fra naboene
006 Lina Kristofa Larsen 01 1891-04-29 Beiaren Nordl. - hu, l g Husmor
007 Kaare Berg Larsen 01 1917-06-24 Bodin - s ug Pf

Kom fra Kila 61-15 Dyrås

EKTEFELLE og BARN:

Lina Kristofa Larsen

Bosatt hos Elvinius Benjaminsen på bnr 2. Med ektefelle og en sønn.
1920: 006 Lina Kristofa Larsen 01 1891-04-29 Beiaren Nordl. - hu, l g Husmor

1917 sønn: Kaare Berg Larsen

Mora er fra Beiarn og faren fra Kila i Rødøy. Han er født i Bodin.
1920: 007 Kaare Berg Larsen 01 1917-06-24 Bodin - s ug Pf

Anton Larsen - som ung

Foto mottatt og skannet fra Ingvar Berg Hansen.
Også utlagt den Fjesboksiden han administrer feb 2017.

60 13 Hamnbakken - Abel Abelsen

60 13

TJONG ØVRE

60/13

ABEL ANDREAS OLAI ABELSEN, eier

1950 matrikkel

Abel Andreas Olai Abelsen
Skyld av 12 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1923 Eier og bruker - Abel Andreas Olai Abelsen

Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy
Sak 114: Abel Abelsen, Hamnbakken søker om kommunegaranti for et laan av den NorskeArbeiderbruk og Boligbank, stort kr. 3500- paa smaabruket Hamnbakken Gr. 60 Br. 2.
Laanebeløbet agtes benyttes til kjøp av smaabruket samt til opførelse av nyt vaaningshus paa samme. Arbeidsnævnden har foretatt takst og befaring av stedet, samt vedlægges bekostningsoverslag og prids over huset, som tenkes opført paa eiendommen. Naaværende takst utgjør tilsammen kr. 4315,- og anbefaler et laan av kr.3000,-
Beslutning:
Herredsstyret inngaar paa at kommunen garanterer med kr.3000,- for Aksel Abelsen i anledning ansøkning om laan.

Hvor fra

Abel er født den 15.2.1881 på Gården Gjerøy søndre 77-04. Han er sønn av Daniel Johan Kristian Abelsen og Elevina Johanna Nilsdtr, brukere der. Familien er bosatt i Meløy ved tellingen 1900.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Jenny G. A. Kaspersdtr

Født den 19.5.1891 på gården Melfjorden (25-08)
Jenny døde på Rødøy sykehjem den 26.8.1974.

Sønn: Alf Johan Abelsen

Alf Johan gifter seg

1 brudgom Alf Johan Abelsen Fisker 1910 Rødøy Tjongsfjord i Rødøy
2 brur Marie Hansine Hansen Hjv. 1915 Meløy Åg
3 brudgommens far Abel Andreas Olai Danielsen Snekker
4 bruras far David Hansen Fabrikarb.
5 trulovar Reidar Hansen Åg
6 trulovar Haldor Pedersen Åg

Viet Meløy den 10.09.1936. Lysning 25.8.
Merknader: intet slektskap.
Brudgom er født den 24.2.1910.
KIlde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

TJONG ØVRE

60/14

?

1950 ?

Ingen opplysninger om dette bnr i matrikkel 1950.

60 15

TJONG ØVRE

60/15

MATHILDE FALCH, eier

Sammenføyd

Den er sammenføyd med bnr 20, og finnes ikke i grunnboka lenger.

1950 matrikkel

Bnr. 15 er sammenføyet med bnr. 20

Tjongsford kirke - bnr 16.

© Johan Martin Mathisen. (RLA8710).

60 16

TJONG ØVRE, sjøvold

RØDØY KOMMUNE, eier

Rødøy kunne ble formell eier her etter at de overtok Tjongsfjord kirke.

1950 matrikkel

Tjong kapellforening
Skyld av 7 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

60 16

TJONG ØVRE

60/16

ANNA FALCH, eier

Plassen NESSAN

Dagfinn Kleftås
2017 10 06
Bebyggelsen på Nessan slik det så ut i gamle dager.Huset ble revet på midten av femtitallet.Rognbuskene som stå nedafor huset er de samme som idag står ovanfor kirka.Helt til høyre sees en del av et uthus - snekkarstua - som i dag står i Kleften hos Hilde og Rolf Inge.

60 16

TJONG ØVRE: Sjønes eller Nessan

Husmannsplass, senere matrikulert bruk.
Sjønes
Nessan
Storvikmoen

PEDER OLSEN, husmann

1920 folketellingen (60 0038 STORVIKMOEN)

001 Peder Mikal Olsen 01 1854-04-20 Rødø - l e Fiskeri med smaabaat fra hjemmet
002 Hanna Lovise Danielsdatter 02 1871-09-23 Meløy - hp e Jordbruk - Husmandsplads, enke efter husmand
003 Alf Olai Danielsen 02 1912-03-27 Kirkenes - Pleiesøn ug Pf
004 Ingebjørg Danielsen 02 1909-09-26 Antagelig Mo Ranen - l, Skolepike ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass SJØNES:
007 02 Peder Olsen 20.04.1854 Rødøy hf e Fisker b
008 02 Ole Pedersen 05.05.1884 Rødøy s ug Skomager b
009 02 Peter Pedersen 1888??.02.22 Rødøy s ug Fisker b
010 02 Pernille Kristofersdatter 1844 Melø tj ug Husholderske b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
006 02 Peder Olsen 1853 Rødøy herred* Hf e Fisker b
007 02 Ole Pedersen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
008 02 Petter Pedersen 1889 Rødøy herred* S ug Fiskersøn b
009 02 Pernille Kristoffersdr 1844 Rødøy herred* Husholderske ug Husholderske b

60 16

TJONG ØVRE, Sjønes

60/16

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass SJØNES.
001 01 Johan Danielsen 11.10.1860 Rødøy hf g Fisker og husm. b
002 01 Hanna Nilsdatter 23.07.1871 Melø hm g Husmandskone b
003 01 Laura Johansdatter 22.09.1892 Rødøy d ug Datter f
004 01 Linas Johansen 15.03.1898 Rødøy s ug Søn b
005 01 Lydia Davidsdatter 02.11.1900 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt
006 01 Gustav Gustavsen 27.03.1901 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Danielsen 1860 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Hanna Nilsdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Laura Johansdr. 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Linas Johansen 1898 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Ellen Eriksdatter 1818 Rødøy herred* FL e Føderådskone b

60 17

TJONG ØVRE, Tjongssjøen

0000 Rødøy historielag

Etter at Stiftelsen Falch gamle handelssted, ble lagt ned.

2014 Falch gamle handelssted

Gnr 60, bnr 17 er overdradd fra Falch Gamle Handelssted til Falch Gamle Handelssted (28-02.2014).

1950 matrikkel

Inga Falch
Skyld av 7 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Johan Falchs sin handelsforretning - grunn og bygninger mottatt i arv fra hennes far.

60 18

TJONG ØVRE, Dalmo

60/18

KIRSTI TARALDSEN

Gnr 60, bnr 18 er overdradd fra Alfhild Bergliot Aspelund til Kirsti Johanne Taraldsen (21.10.1999).

60 18

TJONG ØVRE, Dalmo

60/18

Gnr 60, bnr 18 er overdradd fra Alfhild Bergliot Aspelund til Kirsti Johanne Taraldsen (21.10.1999). Hun var tante til Kirsti.

ALFHILD BERGLIOT ASPELUND, eier og brukre

Hun ble eier av dette bruket og bodde her etter at hun kom hjem fra Amerika.

60 18

TJONG ØVRE, Dalmo

60/18

?

1950 matrikkel

Ukjent eier
Skyld av 20 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

60 19 Nygård

TJONG ØVRE, Nygård

Tomt som ligger ved Ågvannet, til høyre når en kjører mot Aag og møter vannet.
Det stod en hus her bygget av Johannes Tangstad, det samme som ble revet og flytta til umatrikulert tom på han fars eiendom - bruket Gaupåsen.

2009 Eier - Julie Birgit Dorthea Tangstad

Gnr 60, bnr 19 - er overdradd fra Johannes Tangstad til Jilie Birgit Dorthea Tangstad (17.09-2009).

JOHANNES TANGSTAD, eier og bruker

Etter at han flytta til Tjong, flytta han videre til Bjerka hvor han bodde til sin død.
Johannes Tangstad var født den 04 04 1914.
Han døde 2001 09 07 som bosatt Hemnes (dødskommune Rana).

1950 Matrikkel

Johannes Tangstad
Skyld av 10 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.