BAKERIET på Myken

Hovedsiden

Noe om det

Dette ble bygget av Johan Falch og Johan Kristian Mathisen i 1910.
Det vil her videre bli oppdatert med riktige opplysninger fra "Falcharkivet".
Med først noe som ligger ut av muntlig opplysninger fra SAGANETT.

Skrevet av Bjørn Skauge

"Bakeriet" ble bygd ca. 1911 av daværende eier av Fiskebruket, Johan Mathiesen
(1878 - 1923).
Pussig nok har det aldri vært bakeri i "Bakeriet". Forklaringen er at Johan Mathiesen, mens han eide huset, bygde bakerovn i kjelleren, og folk begynte da å kalle huset Bakeriet. Da han senere solgte huset, beholdt han bakerovnen og retten til å bruke den. Seinere, når han av og til trengte murstein, tok han stein fra bakerovnen, helt til huset begynte å bli ustøtt.

Han solgte huset ca. 1917? til Olav Arntsen (1888 - 1958) og kona Julianne f. Nilsen.
I en periode var det kafé i stua, og en omreisende kremmer, Harald Sjånes fra Dønna, drev en tid butikk i stua. Han handlet med manufaktur, dvs. klær, stoffer mm. Sjånes var i familie med Benjaminsen på Gjerøya (HJE). Fra 1916 til 1919 ble det også holdt skole i Bakeriet.

Nordland (Avisa) 1912 11 19 135.

Bygging

1910 09 27

Brev fra handelsmann Johan Kristian Mathisen til handelsmann Johan Falch, datert 27 09 1910. Noen utsnitt: "Bakeriet skal henlegges under bygningen - i kjelleretasjen. Der må utmineres og mures en ring". Det står også noe om at huset kan innlosjere to storbaatmannskaper og at det blir plass til deres redskaper.

1910 11 01

Brev fra Mathiesen til Falch på Tjong av 1.11.1910.
Det står noe om at Anna Nilsen ville at Lise Nygård skulle få jobben i bakeriet. Han mener hun er flink og pålitelig, men har to små barn som han hindre henne i arbeidet. Han overlater til Falch å ansette. Han skrivet at det ble et prektig hus, men også at det ble kostbart.
Han vedlegger også en regning som han ber Falch betale, kr 121. Den er fra Bodø Teglværk, datert 25. oktober 1910, men forsendelsen skjedde 25 juni 1910.

1914 desember 8. (Jakob Theodorsen/Jakobsen er eier)

Det blir foretatt en Brandtakstforretning den 23 desember 1914 på fiskeværet Myken gnr 71, bnr 5. På eiendom tilhørende Jacob Theodorsen (senere Jakobsen) på eierens forlangende. Det oppgis å være en "BAKERI BYGNING",
Bygningen er oppsatt av planker og bord. Taket er pal med underlag av bord (alminneelig takpapp).
Bygningen er 10,20 m lang, 5,15 m bred. 3,75 meter høy under taket. Den har tre etasjer. Kjelder ett rom, mellometasjen to rom og gang. Loftetasjen har tre rom. I bygningen er 18 fag vinduer og 6 dører.
Det er en pipe og to ovner, en bakerovn og en alminnelig ovn.
Huset står på grunnmur som er 1,25 meter.
Kjelder, ett rom med to fagvinduer og en dør.
Takster: 4200, inkludert 450 for grunnmur og 1520 for ovnene.
Ovn og pipe er besiktiget og funnet i orden.
Bygningens benyttelse: Bakeri, brød og kaffeutsalg.
Bygningen ligger 2,50 meter fra nærmeste nabobebyggelse, og anles denne verdig av kr 8000.
Taksten er foretatt av to fra Myken: J. Eliassen og H.D. Nilsen.
Taksten er underskrevet og videresendt av lensmann Forså den 8. desember 1914.

Skole her

Bjørn har skrevet dette på Saganett:
Fra 1916 til 1919 ble det også holdt skole i Bakeriet.

Foto lånt fra SAGANETT.
Fra den tid Arntsen-familien eide det.

Eier i 1920

Det er oppstått en uenighet mellom handelsmennene og Falch har overrettssakførere C. N. Jakobsen som sin advokat. Han har tilsendt brev til Jakob Theodorsen (Jakobsen) - som svarer slik den 31.10.1920. "Som svar paa Deres ærende af 20.10. kan jeg herved meddeles at jeg har kjøpt Bakeriets halvdel og fast holder og saa dette for fremtiden. Myken 31/10 20 Jacob Theodoresen."

Jakob har fra før oktober 1920 overtatt Mathisen halvdel av bakeriet.
Jakob var også fra Tjong og hadde arbeidet hos Mathisen fra han starta opp i Myken. Jakob og Petter Moe overtar også fra 1921 hele driften av Mathisen sitt firma.

Bakeri (?)

I Saganett skrives det at det ikke ble drevet bakeri her. Det er ikke riktig i den første tiden. Det ble drevet bakeri her - det har jeg både muntlig og skriftlig kilder for. Sverre Tangstad fortalt om bakeriet som Falch/Mathisen drev.

Se også Branntaktsforettning av 1914 hvor det er en skriftlig kilde til at det var bygning som ble benyttet til "BAKERI, BRØD OG KAFFEUTSALG".

Foto lånt fra SAGANETT.