Oldervik (19)

Hovedsiden

Bruk nr 01

Geir Aanes
Inger-Lise Dønnessen/Magne Sønnessen
John Martin Johnsen f. 1905
John Martin Johnsen f. 1866
Markus Jensen
John Mortensen
John Johnsen
Ole Olsen
Andreas Jensen
Amund Olsen, skolelærer

Bruk nr. 02

Kyrre Einvik
Brynjulf Einvik
Adolf Johan Johansen
Johan Andersen
Karl Olsen
Markus Kristensen

Bruk nr. 3 Nygård

1950 Andreas Nygård
1910 Olava Olsdtr, lærerenke
1900 Andreas Olsen, folkeskolelærer

Bruk nr. 04 -08

04 Seljevold: Sverre J. Seljevoll
04 Seljevold: John Jensen
05 Fagereng: Håkon Andersen
05 Fagereng: Peter Andersen
06 Birkeli: Oluf Haugland
06 Birkeli:- Ole Markussen
07 Trudvang: Oluf J. Hansen
08 Engvold: Martin Engvold

Bruk nr 09 -19

Kristian Olai Olsen Nygård
Benjamin Olsen
Peder Johansen
Jens Olsen
Martin Engvoll
Lars Johan Aanes
Sigurd Jensen
Anton Johansen
Olaf Johansen
Alf Olai Johansen
Odin Andersen

Bruk nr 20 - 29

20 Framnes: Amanda Andersen, Grethe Granlund og Anna Andersen.
20 Framnes: Peder Andersen
21 Vestergård: Oddvar Johnsen
21 Vestergård: Håkon Johnsen
22 Hellskog: Kåre Nygård
22 Hellskog: Alex Nygård
23 Setervik: Edvard Setervik
24 Lomås: Arnold Nygård
24 Lomås: Ole Nygård
25 Mevik: Rudolf Olsen
25 Mevik: Olaf Olsen
26 Solvik: Gunnar Engvold
26 Solvik; Ingolf Engvold
27 Borg: Karl Nygård
28 Bjerklund: Alf Steinrem
29 Haugen: Martin Johnsen

Bnr 30 - 39

30 Solbakken: Kyrre Einvik
31 Solvang: Torolf Johansen
32 Gravstedet: Rødøy kommune
33 Lien: Alvin Johansen
34 Bali: Reidar Skivik
35 Bakketun: Rødøy kommune
36 Reiret: Nils A. Aanes
37 Sørvang: Martin Johansen
38 Slettbakk:John Martin Johnsen/Gurine Marie Johnsen
39 Bjerkebakk: ?

Bruk nr. 40 - 50

40 Steinremstua: Synnøve Jørgine Steinrem
40 Steinremstua: Svanhild Andersen
41 Asphaug: Albert Hellervik
42 Vonheim: Arnold Nygård
43 Snippen: Arnold Nygård
44 Raslebo: Henry Hansen
45 Heimlund: Synnøve Steinrem
45 Heimlund: Henry Pedersen
46 Skogly: Arne Steinrem
47 Haugstad: Hans Hansen
47 Haugstad: Ingvald Hansen
48 Fagerli: Rødøy kommune
48 Fagerli: Dag Ralfsen
49 Heggtun: Rolf Nilsen
49 Heggtun: Martin Johnsen
50 Bergtun: Helge Nygård

Bnr 51 og videre

Hjemler:

PLASSENE *

Husmannsplassene:
Oluf Andersen
Jens Olsen (f.1823)
Bernhard Johan Eide Jensen
Elias Jensen
Mons Andersen, Mosnes

1801 og før/etter

Tidligere brukere - samt hele gården 1801
1801 Jens Olsen
1801 Ole Nilsen
1801 Ole Kristensen

Diverse

1936 Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER (Havnø 1936):

Gno. 19 Oldervik.

1.
Hulmeisel f. i utmarken mellom Klubben og gaarden ved en bæk.

2.
Tilarbeidet slagsten, sirkelrund med skarpe kanter som delvis syner slagmerker, f. tæt ne for stuebygningen hos Odin Andersen indenfor Klubben, omtr. i samme høide som foreg. men nærmere bruket Klubben.

3.
Ved sommerfjøset paa sisteneævnte bruk fundet flintavfall og fiskesøkk av stenalderstypen. (Tromsø museum).

4.
Smaat flintavfald i flygesand "ut paa Skaret".

5.
6 mynter skal være funden under græstorv tilligemed en guldknap (?). Senere er mig forevist en mynt under forgivende av at tilhøre fundet, der var en dansk sølvskilling fra 1762.

6.
Grahaug av rullesten paa Møssneshaugen, 5 meter i tvermaal, delvis utjevnet. Lignende men endnu mere ødelagt lidt sydvestlig fra foreg.

7.
Ved pladsen Klubben rundhaug av rullesten, 8 m. i tvermaal nedenfor husene, nu beskadiget og græssgrodd men neppe utgravet.

8.
Lignende hauge i antall 3 - 3, delvis bortryddet, saa kun tomterne derav synlige alle i samme nivaa og nordøstover indmarken fra førnævnte.

9.
Stærkt beskadiget rundhaug av rullesten paa høieste flate østom fjøset, tæt ind til det bratte berg ovenfor, med fri utsigt Sørfjorden rundt.

10.
Kvartsbryne, flammet skiverspydd med brækket odd, samt stor flintskraper f. nær sammen i øvre kant av dyrket mark paa bruket Seljevold. (Tr.m.).

1886 Oldervik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 19
•Gammelt matrikkelnr: 78
•Navn på gård: Oldervik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 80a Oldervik Markus Jensen 2-26 1-0-18-18
2 80b Oldervik Johan Andersen 2-26 1-0-18-18

1803 Ekteskap: Kirsten Olsdtr, Strand

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
1803
Brudgom Jens Olsen, født og bosatt Strand.
Brud Kirsten Olsdtr, pige, født og bosatt Oldersvik.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1344 Jens Olsen Ole Nielsen nu Jens Olsen 1 qværn i brug 6 s.
1345 Ole Christensen 1 qværn i brug 6 s.

1691-1699 Skattemanntall

Skattemanntall - Niels Andersen

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
24 1691 Rødøe Rødøe Niels Anders. Oldervigen 2 ort Huusmend

1647 Skattematrikkel

0 l d e r w i g h
4 pd .
Jenns 4 pd .
Kongen bygger.
1 dr

Uplasserte

Anne Johanna Klæboe Jensdtr

Født på gården her (Gjerøy nordre) den 12. februar 1854. Døpt kirken 11. juni 1854.Død på gården Oldervik 12. august 1874. Lenke dit.