Vasdal i Tjongsforden

Disse var tidligere matrikulerte husmannsplasser under Prestegården - 74 -1 på Rødøy.  Det er lagt en lenke under denne gården - men disse settes selvstendig som en "gård" i Rødøy.

Det blir lagt inn mer her litt senere.

Sider

Rødøy (74) hovedgården

Plasser og senere matrikulerte bruk under gården Rødøya

74 10 bruk fra 1917

Eiere i to generasjoner bosatt her.
- Ingvald Kristian Anker Slettbak
- Bernt Kristian Angel Slettbak

Plass "VASDAL ØVRE"

Plass før den ble matrikulert og solgt som bnr 2 av gården Rødøy (Prestegården)
IVAR JOHAN ANGEL DAVIDSEN, bosatt
DAVID JOHAN KRISTIAN OLSEN, husmann
PETER OLSEN, husmann
ANDERS OLAI OLSEN, husmann
TOMAS OLSEN, husmann
ERIK OLSEN, husmann

Vasdal - "Okseland"

Ole Pedersen slekta

Øvrige husmenn her

- BERNT JOHAN HAGEN KNUTSEN (SLETBAK), husmann
- KONRAD KRISTIANSEN, husmann
- KRISTIAN DAVIDSEN, husmann
- HARTVIG OLAI JENTOFT JAKOBSEN, husmann

1801 og før