Svinvær (69)

© RLA (Jann Breivik).

 

Mark og fjøs

© RLA (Jann Breivik).

Mark, fjøs og sten på Nordre Svinvær (bnr 6).

Div

1886 Svinvær - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 69
•Gammelt matrikkelnr: 128
•Navn på gård: Svinvær
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 133 Svinvær Jon Danielsen 5-2 1-3-15-15

Skattematrikkelt 1647

S w i n w e h r
1 w .
Tholluf f 1 w .
Kongen bygger.
3 ort.

1967

© RLA. (20857).