Tjong Øvre (60)

Bruk nr. 3A

De som bodde her før Mikkel Baruksen kjøpte bruket her.

Hovedsiden

60 03 1865

TJONG ØVRE, Innergården

121C = senere bruk nr. 3.

PEDER OLSEN, selveier, gårdbruker og fisker

Født 1809 i Rødøy prestegjeld
1865: 001 Peder Olsen 01 56 Rødø Præst - - g Selveier, Gaardbr, Fisker

1865 folketellingen

Folketelling 1865 for 1836P Rødøy prestegjeld, Tjong Øvre 121C
001 Peder Olsen 01 56 Rødø Præst - - g Selveier, Gaardbr, Fisker
002 Karen Olsdatter 01 51 Rødø Præst - hans Kone g -
003 Antonette Pedersdatter 01 21 Rødø Præst - deres Datter ug -
004 Theodor Jacobsen 01 21 Rødø Præst - - ug Tjener
005 Karen Ellingsdatter 01 18 Rødø Præst - - ug Tjenerinde
006 Marie Johandatter 01 21 Sogn - - ug Tjenestepige
007 Pernella Kristophersdatter 01 70 Rødø Præst - - ug Lægdslem
008 Elling Pettersen 02 57 Rødø Præst - Logerende g Fisker
009 Kristianna Monzdatter 02 60 Rødø Præst - hans Kone g -
010 Peder Olsen 02 12 Rødø Præst - - ug Visergut

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Valborg Andrea Nilsdtr

1836 viet

KIRKEBOKA VIET 1836:
30111836. Peder Michael Olsen. Født og bosatt Tjong. 26 år gammel. Sønn av Ole Pedersen Tjong. Valborg Andrea Nielsdatter, født og bosat Aarnessø, 25 år og datter av Niels Nielsen Aarnessø.

Barn 2.ekteskap

.

1840 døpt datter: Karolina Randina Wilhelmine

1840.7 19.03.1840 03.05.1840 20.03.1840 Karolina Randina Klemina E gaardb Peder Olsen Tjong h Karen Maria

KIRKEBOKA EKTESKAP 1866-11:
23.september. Ungkar Evert Albricht Hagelstrøm Andreassen (30) Tjong, sønn av Andreas Jakobsen. Pige Caroline Randine Wilhelmine Pedersdatter (26) Tjong. Datter av Peder Olsen.

FOLKETELLINGA 1865:
Arbeider som tjenestejente hos gårdbruker Andreas Jakobsen på gården Tjong Nedre 59-02. 26 år gammel, ugift.

.

1837 døpt datter: Anne Malena Pedersdtr

1837.27 10.08.1837 17.10.1837 10.09.1837 Anne Malena E inderst Peder Olsen Tjong kone Valborg Nielsd Tjong

.

Ektefelle (1): Karen Maria Olsdtr

1865: 002 Karen Olsdatter 01 51 Rødø Præst - hans Kone g -

1848 skifte

Skifte på gården Vaagenga 1848 etter Hans Jakobsen.
Johanna Nilsdatter, ektefelle.
Jakob Jakobsen, bror; Votvik.
Else Jakobsdatter, søster, gift Petter Jonsen, Mesøen.
Ole Jakobsen, bror, død.
Jakob Olsen, barn av Ole, bosatt Tjong.
Karen Olsdatter, barn av Ole,
gift med Per Olsen, Tjong.
Else Olsdatter, barn av Ole, gift med Henrik Jonsen, Gjerø.
Ingeborg Olsdatter, barn av Ole, gift med Jakob Østensen, Tjong.
Elen Olsdatter, barn av Ole.
Rachel Olsdatter, barn av Ole.
Elling Olsen, barn av Ole.
Ole Olsen, barn av Ole.
Formynder for de siste 4 barna: Jens Andersen, Vaagenga.

Barn 1.ekteskap

1845 døpt datter: Antonette Helene Pedersdtr

1845.10 24.02.1845 18.05.1845 Antonette Helene E gdbr Peder Olsen Tjong hstr Karen Olsd

1845 datter: Antonette Helene Pedersdtr, g. Hansen

1865: 003 Antonette Pedersdatter 01 21 Rødø Præst - deres Datter ug -
Hun ble gift med Peder Mathias Hagerup Hansen, Sleipnes.
Hun døde på gården Sleipnes 27 01 1927 (66-04).

.

ANDRE personer:

Theodor Jakobsen, tjener

1865: 004 Theodor Jacobsen 01 21 Rødø Præst - - ug Tjener
Sønn av Jakob Østensen og Ingeborg Olsdtr.
Se skifte foran her.
Theodor ble bruker av Kjevik og er omtalt der, før han døde 1895.

.

Karen Marie Ellingsdtr, tjenerinne

1865: 005 Karen Ellingsdatter 01 18 Rødø Præst - - ug Tjenerinde
Hun er datter av innerstefamilien her, Elling Pettersen.

.

Marie Johansdtr, tjenestepige

1865: 006 Marie Johandatter 01 21 Sogn - - ug Tjenestepige

.

Pernille Kristoffersdtr, lægsdlem

1865: 007 Pernella Kristophersdatter 01 70 Rødø Præst - - ug Lægdslem
Pernille er år 1900 bosatt som husholderske hos enkemann og fisker Peder Olsen f.1853.
Hun dør den 20 9 1918 på Tjong Øvre.

.

Peder Mikal Olsen, visergutt

1865: 010 Peder Olsen 02 12 Rødø Præst - - ug Visergut
Han er født 20 05 1854 på Bjerga, sønn av Ole Daniel Eriksen og Bertine Kristine Johansdtr.
År 1900 er han bosatt som enkemann/innerste og fisker hos Johan Danielsen på plass under gården Tjong Øvre 60-03. Han bor der med sine sønner Ole og Petter og en husholderske.

60 03 1865

TJONG ØVRE, Innergården

ELLING PETTERSEN, innerste

Folketelling 1865 for 1836P Rødøy prestegjeld, Tjong Øvre 121C (Peder Olsen).
1865: 008 Elling Pettersen 02 57 Rødø Præst - Logerende g Fisker
Han skal være født Selstad i Meløy.
Elling døde på gården Kila 16 11 1875.
Elling ble jordfestet 14. mai 1876.

Mannskapsrullene:

I mannskapsrullene 1809-1835 for Rødøy er nevnt en dreng som heter Elling Pettersen. Han er nevnt kun åra 1833 og 1835, 27 og 29 år gammel og født Selstad (i Meløy?).
I folketellinga 1865 er han nevnt født Rødøy prestegjeld, som også da omfatta Meløy. Han er nevnt gift i 1846 med en jente fra Rødøy, men har ikke inngått ekteskapet i Rødøy kirke. Det må ha skjedd i Meløy. Brudens far var antagelig også fra Meløy, men var senere gårdbruker på gården Kvalvik (51) i Rødøy.

.

Ektefelle: Kristianna Monsdtr

Kristianna er 1875 bosatt som enke på gården Tjong Nedre 59-02 (120b), hos selveiende gårdbruker og fisker Evert Andreassen. Hun er nevnt som logerende. Det er også nevnt at ”hun går husmoderen til hånde med hva hun formår, samt karder og spinner ull. Delvis understøttet av fattigvesnet”.

1865: 009 Kristianna Monzdatter 02 60 Rødø Præst - hans Kone g -
Født ca. 1805 som datter av Mons Kristensen, Kvalvik 51.

.

1848 datter: Karen Marie Ellingsdtr

1865: 005 Karen Ellingsdatter 01 18 Rødø Præst - - ug Tjenerinde
1849.16 19.10.1848 28.05.1849 Karen Maria E ind Elling Pettersen Tjong hstr Christiane Monsd
Hjemmedøpt.

.

1846 Martha Pernille Ellingsdtr

1846.27 01.08.1846 20.09.1846 Martha Pernille E ind Elling Pettersen Tjong [Hjd hstr Christiana Monsd

.

1840 Guttebarn Ellingsen UEKTE

1840.10 10.03.1840 mandkjøn U ungk Elling Pett Tjong Db, *] pige Maren Pedersd Tjong

.

Uekte barn:

Barnemor: Barbro Johansdtr, Tjong.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Barbro Johannesdtr, ugift person.
Sønn: Benjamin Mortinus Ellingsen. 8 uker. Formynder Andreas Jakobsen Tjong.

1837 Benjamin Martinus Ellingsen

1837.29 22.09.1837 01.10.1837 Benjamin Martinus U dreng Elling Pettersen Tjong pige Barbro Jansd Tjong