Gjerøyhavn(78)

Bruk nr 1

Til hovedsiden

Saras Johan Haagen Pedersen
Svend Mikalsen, fisker 1900
Peder Samuelsen
Lars Hansen
Samuel Pedersen
Elias Andreas Samuelsen
John Jensen, husmann 1865
O.S. Jæger (eier)
Benjamin Einarsen
Hartvig Jentoft, eier

Saras med familien

Åbodsvik foto nr: 8636-049. Fra venstre bak: Reidar Pedersen fra Gjerøyhavn i Rødøy. Hans Grønbæk Volden. Einar Grønbæk Volden. Astrid Pedersen, Gjerøyhavn og Arild Pedersen, Gjerøyhavn. Foran: Saras Pedersen, Gjerøyhavn med Alfhild Volden på fanget. Alberta Pedersen, Gjerøyhavn med Inga Volden på fanget.

78 01 1955

GJERØYHAVN

78/01

SARAS JOHAN HAAGEN PEDERSEN, eier

Født 06 04 1878.
Døde 1955 september. Døde 1951 - 2014

1950

Skyld av 1 mark og 36 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

1920 folketellingen (78 01 0025 Gjrøyhavn)

001 Saras Johan Pedersen 01 1878-04-06 Rødøy - hp g Driver eget gaardsbruk
002 Alberta Benjamine Pedersen 01 1887-02-16 Lurøy - hu g Husmor
003 Astrid Sarassen 01 1907-06-30 Rødøy - d - Pf
004 Reidar Sarassen 01 1909-06-23 Rødøy - s - Pf
005 Pareli Sarassen 01 1912-05-18 Rødøy - s - Pf
006 Arild Deodor Sarassen 01 1914-04-22 Rødøy - s - Pf
007 Borghild Johanna Sarassen 01 1917-02-27 Rødøy - d - Pf
008 Alf Sarassen 01 1919-09-29 Rødøy - s - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Saras Pedersen 06.04.1878 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Berta Antonsen 1887.02??.16 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Astrid Sarasdatter 30.06.1895 Rødøy d ug Datter b
004 01 Reidar Sarassen 23.07.1909 Rødøy s ug Søn b
005 01 Dorthea Antonsen 07.07.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1914 Pant

Pantobligasjon til Rødøy sparebank for kr 500 med pant heri med påstående huse, datert 5, tinglyst 30. september 1914. Tilsvarende for kr 1600, datert 5.6., tinglyst 26.6.1920.

1913 skjøte

Skjøte fra Samuel Pedersen til Saras Pedersen herpå for kr 900, datert 15. januar, tinglyst 5. juni 1913.

1913 kårbrev

Kårbrev hvorved Saras Pedersen tilsiger Samuel Pedersen kår av denne eiendommen av 5-årlig verdi kr 750, datert 15. januar, tinglyst 5. juni 1913.

1913 pant

Pantobligasjon fra Saras Pedersen til Samuel Pedersen for kr 300 med pant heri, datert 15. januar, tinglyst 5. juni 1913. (Dette pantet ble avlest 11.11.1916).

Saras Johan Haagen Pedersen

Født Gjerøyhavn 6.4.1878. Døpt kirken 30.5.1878. Sønn av Inders og fisker Peder Johan Samuelsen og Johanna Dorthea Henriksdtr. Begge født 1855.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Alberta (Berta) Antonsen

Født 1887 i Lurøy. FOLKETELLINGA
1900: Alberta er som barn bosatt hjemme hos foreldrene som på plass under gården Brendsvik (Kilbognes). Foreldre er Deodor Johan Antonsen og Benjamine Johanne Kristensdtr.

Søsteren Dorthea Bernharda Gaarde Antonsdtr er tjenestejente her.

Alberta Berta Pedersen døde den 07 04 1977.

1920 døpt: sønn Alf

Barn 1: Alf Navn: Pedersen Hans egen side

1920.15G 29.09.1919 11.07.1920 Alf E grdb Johan Hagen Saras Pedersen Gjerøyhavn 1878
hust Alberta Benjamine Anthonsen 1887

1917 døpt: datter Borghild Johanne

Barn 5: Borghild Johanne Navn: Pedersen
1917.24P 27.02.1917 29.07.1917 Borghild Johanne E fisker Saras Pedersen Gjerøyhavn 1878
h Alberta Antonsen 1887

1914 døpt: sønn Arild Deodor

Barn 4: Aril Deodor Navn: Pedersen
1914.20G 22.04.1914 23.08.1914 Aril Deodor E fisker Saras Johan Pedersen Gjerøyhavn 1878
hust Alberta Benjamine Anthonsen 1887

1912 døpt: sønn Pareli

Barn 3: Pareli Navn: Pedersen
1912.21G 18.05.1912 28.07.1912 Pareli E fisker Saras Johan Pedersen Gjerøyhavn 1878
hust Alberta Benjamine Anthonsdatter 1887

1809 aønn: Reidar Sarassen

Født 23.7.1909. Nevnt her ved tellingen 1910.

1909 døpt: sønn Reidar

Barn 2: Reidar Navn: Pedersen
1909.19G 03.07.1909 05.09.1909 Reidar E fisker Saras Johan Hagen Pedersen Gjerøyhavn 1878
h Alberta Benjamine Anthonsdat 1887

1907 datter: Astrid Sarassen

Født 30.6.1895 er nevnt telllingen 1910 og er jo feil.

1907 døpt: datter Astrid

Barn 1 : Astrid Navn: Pedersen
1907.26P 30.06.1907 25.08.1907 Astrid E gdb Saras Johan Pedersen Gjerøyhavn 1878
Alberta Anthonsen 1886

ANDRE:

1910 FT: Tjenesepike - Dorthea Antonsen

005 01 Dorthea Antonsen 07.07.1893 (eller 1894?). Rødøy tj ug Tjenestepike b
Hun er født på gården Brendsvik (10-01) Kilbognes 2 - Datter av Deodor Johan Antonsen og Benjamine Johanna Kristensdtr.

Hun er en søster av husmora her.

78 01 1900

GJERØYHAVN

78/01

SVEND MIKALSEN, fiskeer

1900 folketellingen

006 02 Svend Mikalsen 1877 Rødøy herred* Hf g Fiskeri b
007 02 Helga Pedersdatter 1879 Rødøy herred* Hm g Fiskers-Kone b
008 02 Signe Svendsdatter 27.04.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

78 01 1903

GJERØYHAVN

78/01

PEDER SAMUELSEN, selveier

1903: Utvandret Amerika

LORENTSEN 1903:
Peder, kona Anna f.1876 og sønnen Artur f. 1900 utvandrer til Amerika, statetn Michigan, fra Gjerøyhavn, året 1903.

1900 FT: Eier og bruker - Peder Samuelsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Samuelsen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Gaardbruger S b
002 01 Johanne Henriksdatter 1855 Melø Hm g Gaardmandskone b
003 01 Saras Pedersen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Parelius Pedersen 1887 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Johanne Andersdatter 1885 Rødøy herred* Pleie-datter ug Husgjerning b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanne Henriksdtr

Skal være født i Meløy 1855. Ektefelle ved tellingen her 1900.

1888: Sønn: Pareli Johan Pedersen

Født her 6.3.1888. Døpt kirken 21.5.1888. Bosatt hjemme tellingen 1900.

1888 døpt: sønn Pareli Johan

Barn 3: Pareli Johan Navn: Pedersen
1888.4G 06.03.1888 21.05.1888 Pareli Johan E grdbr Peder Johan Samuelsen Gjerøyhavn 1855
Johanna Dortea Henriksen 1855

1879: Datter: Helga Elisa (Eline?) Pedersdtr

KIRKEBOKA VIET 1898:
Viet 29.08.1898 - Svein Hafnor Brede Mikalsen, inderste i Gjerøyhavn, født Rengen 1877, 1.ekt. Helga Eline Pedersdtr, f. Gjerøyhavn 1879. 1. ekt.
FAMILIEN hennes omtales foran her.

1879 døpt: datter Helga Elise

Barn 2: Helga Elise Navn: Pedersdtr Helgas egen side

1879.21P 03.07.1879 03.08.1879 Helga Elise E inderst Peder Johan Samuelsen Gjerøyhavn 1855
hustr Johanna Dorthea Henriksen 1855

1878: Sønn: Saras Johan Haagen

Født Gjerøyhavn 6.4.1878. Døpt kirken 30.5.1878. Senere bruker - se foran her.

1878 døpt: Saras Johan Haagen

Barn 1: Saras Johan Haagen Navn: Pedersen

1878.12G 06.04.1878 30.05.1878 Saras Johan Haagen E inderst, fisker Peder Johan Samuelsen Gjerøyhavn 1855
Johanna Dorthea Henriksdatter 1855

78 01 1920

GJERØYHAVN

78/01

LARS HANSEN, familien

Lars Hansen var født 24.1.1849 på gården Gjesøy. Han var sønn av Hans Hetman Mikalsen og Elen Dorthe Larsdtr. De andre av hans søsken var født på Gjerøy Nordre (76-11) Buøy. Av han egne unger er 3 av 4 født her på Gjerøyhavn - hvor hans kone har sine foreldre.

EKTEFELLE og BARN:

1920 folketellingen (78 01 0025 Gjerøyhavn)

Bosatt hos sønnen SARAS:
009 Kristine Marie Samuelsen 02 1856-08-12 Rødøy - hp e Underholdes av sin Søn, som opholder sig i Amerika Pf
010 Henriette Sofie Larsen 02 1882-08-18 Rødøy - d ug Oppasser ved folkeskolen paa Gjærø

Ektefelle: Kristine Marie Samuelsdtr

Født her 12.8.1856 som datter av Samuel Pedersen og kona Johanna Marie Ursin Jensdtr. Se brukeren nedenfor her. Hun er nærmere beskrevet under foreldrene.

1885: Sønn: Elias Andreas Larsen

Født her 11.07.1885.
FOLKETELLINGA 1900: Elias er bosatt som pleiebarn hos Samuel Pedersen og kona Julianna Jensdatter, kårfolk på Gjerøyhavn 78-1.

1907: Utvandret

I 1907 utvandra Elias til Amerika, fra Gjerøyhavn og til Ukiah?

1884-1901; Sønn: Laurits Kristian Larsen

Født her 15.4.1884.
Lauritse er (1900) tjenestedreng hos enke Regine Olsdatter f.1838 på Gjerøy Nordre, Gjerøysjøen.

Han drukna ved kollsegling den 13.10.1901, 20 år gammel. Ble ikke funnet.

Datter: Henriette Sofie Larsdtr

Født her 18.8.1882 her. Henrietter er (1900) tjenestepike hos Jørgen Kristensen f.1856 på Gjerøy Søndre (77-7) Øyen.

1882 døpt: datter Henriette Sofie

Barn: Henriette Sofie Navn: Larsdtr
1882.36P 18.08.1882 01.10.1882 Henriette Sofie E inderst Lars Hansen Gjerøyhavn 1849
Kristine Marie Samuelsdtr 1856

Datter: Elen Johanna Larsdtr

Født 1.8.1881 her.
FOLKETELLINGA 1900: Elen er bosatt hos Kristen Jørgensen f.1820, som pleiedatter. Hun er 19 år gammel, men har intet erverv. Hun forpleies for Fattigvesnets regning. Bor i føderådshuset på gården.

1882 døpt: datter Elen Johanna

Barn: Elen Johanna Navn: Larsdtr
1882.8P 01.08.1881 01.06.1882 09.08.1881 Elen Johanna E inderst Lars Hansen Gjerøyhavn 1849
h Kristine Marie Samuelsdatter 1856

1879 døpt: sønn Kristian Martin

Barn 1: Kristian Martin Navn: Larsen
1879.40G 01.12.1879 01.12.1879 Kristian Martin E inderst Lars Hansen Gjerøyhavn 1849 [Db]
hstr Kristine Samuelsdtr 1857

78 01 1910

GJERØYHAVN

78/01

SAMUEL PEDERSEN, føderaadsmand

1910 folketellingen

006 02 Samuel Pedersen 02.02.1822 Mo Helgeland hf e Føderaadsmand b
007 02 Kristine Samuelsdatter 12.08.1856 Rødøy d e Styrer huset for sin fader b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
009 03 Samuel Pedersen 1822 Mo Helgeland Nor Hf g Føderaad og Fiskeri Kaarmand b
010 03 Julianna Jensdatter 1825 %%1885%% Flakstad Nor Hm g Kaarmandskone b
011 03 Kristine Samuelsdatter 1856 Rødøy herred* Tj e Tjenestepige b
012 03 Elias Larsen 1885 Rødøy herred* Pleiebarn ug Husgjerning b

1886 Matrikkel

1 142a Gjerøhavn Samuel Pedersen 1-36 0-0-18-18

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Samuel Pedersen 1827 Mo S. og Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Julianne M. Jensdatter 1830 Flakstad S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Peder J. Samuelsen 1855 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen, Fiske b
004 01 Elias A. Samuelsen 1861 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen, Fiske b
005 01 Kristine M. Samuelsdatter 1856 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
006 01 Kristense Jensdatter 1864 Rødø S. og Pr. Fostedatter Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 po4
Husdyr: ty1 ku4 få5

1865 folketellingen

001 01 Samuel Pedersen 40 Moe Præstegj Husfader g Gbr. Selveier
002 01 Juliane Jensdatter 37 Flakstad Præstegj hans Kone g
003 01 Peder Samuelsen 11 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Elias Samuelsen 5 Rødø Præstegj Deres Søn ug
005 01 Kristine Samuelsdatter 10 Rødø Præstegj Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Samuel Pedersen
Utsæd: by1 po4
Brukers yrke: Gbr. Selveier
Husdyr: ku5 få3

Samuel sin mor: Margrethe Eliasdtr (?)

AVDØD:
1864.2 19.01.1864 16.05.1864 enke Margrethe Eliasd Sundø x 84

Mer om MARGRETHE:

RANA BYGDEBOKS GÅRDSHISTORIE, SIDE 496, GÅRD ALTERMARKA OG HEIEN (143-44), BRUK NERSTUA: ..."Per Kristoffersa f. 10.04.1775 d. 26.6.1838, fikk bbr. 20.1.1807. Gift 1806 med Margrete Eliasdatter, Øyjord, f. 1.6.1782. Hun flytta til Rødøy i 1850, til sønnen Samuel. Barn: Anders dpt. 12.08.1807. Elias dpt. 3.6.1810 (Jektstyrmann i Kvarøy, Lurøy). Kristoffer dpt. 5.9.1813, overtar bruket etter foreldrene. Anders f. 6.5.1816, d. 5.11.1827. Jens f. 28.2.1919 (Værangen, Rødøy). Dortea f.1822 nf. og Samuel f. 1823 (Gjerøyhavn, Rødøy: prestens medhjelper der).

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1850:
1850-11. 1849. .......enke Margrethe Eliasdtr Altermark, 70, "til sin sønn Elias Sundø"??, Sundø.

EKTEFELLE og BARN:

1856 datter: Kristine Samuelsdtr

Født den 12.8.1856 her. Hjemme som 10 år 1865. Ugift 1875, bosatt hjemme. Nevn som enke 1900 og 1910 og styrer husholdningen for faren Samuel.

1861 sønn: Elias Andreas Samuelsen

1875:004 01 Elias A. Samuelsen 1861 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen, Fiske b
1865: 004 01 Elias Samuelsen 5 Rødø Præstegj Deres Søn ug
OMTALT UNDER MED EGEN FAMILIE

78 01 1885

GJERØYHAVN

78/01

ELIAS ANDREAS SAMUELSEN, sønn her

Sønn av Samuel Pedersen omtalt foran her.

EKTEFELLE og BARN:

Døpt 1885: datter Elise Antonia

Elise Antonia Navn: Eliasdtr
1885.9P 21.02.1885 08.06.1885 21.02.1885 Elise Antonia E inderst Elias Andreas Samuelsen Gjerøyhavn 1862
Antonia Laurine Larsen 1862

78 00 plass

GJERØYHAVN, plass

JOHN JENSEN, husmann

1875 Familien dro videre til - Gjerøy Nordre

Ved tellingen 1875 er de kommet til Gjerøy Nordre, bnr 8 Kongsvoll.
De drar videre til Høyvåg, plassen Rasø hvor de finnes ved tellingen 1900/1910.

1865 folketellingen

001 01 John Jensen 29 Rødø Præsteg Husfader g Husmand uden Jord Skomager
002 01 Gjertrud Kristensen 29 Flakstad Præst hans Kone g
003 01 Hieronimus Jonsen 2 Rødø Præst Deres Søn ug
004 01 Anne Jensdatter 12 Rødø Præst Fosterdatter ug
005 01 Jon Sivertsen 32 Moe Præsteg Logerende e Skrædder
006 01 Mathis Pedersen 39 Rødø Præsteg Logerende ug Jordarbeider
007 01 Johanna Einarsdatter 57 Rødø Præsteg Logerende e

Hvor fra...

John (Johan) Peder Jensen er født 14.2.1837 på gården Gjesøy. Sønn av Jens Larsen og Sara Johanna Pedersdtr.

Ektefelle: Gjertrud Kristensdtr

1865; 002 01 Gjertrud Kristensen 29 Flakstad Præst hans Kone g
1875; Gjerøy Nordre - bnr 8 Kongsvoll.
1900/1910; Høyvåg, plassen Rasø,

1863 viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1863-07: 2.aug. Ungkar John Peder Jensen (26) Engøen, sønn av Jens Larsen Engø. Pige Gjertrud Maria Kristensdatter (26), Buksnes Prestegjeld, datter av Johannessen.

BARNA:

1863 Sønn: Hieronimus Jonsen

1864.26 Født:16.05.1864 Døpt: 03.07.1864
Hieronimus Stasius Coldevin E strands John Peder Jensen Gjørøhavn
hstr Gjertrude Maria Christensd
Hueronimus ble bosatt på gården Gjerøy Nordre, Esvaagnæs.

1865:003 01 Hieronimus Jonsen 2 Rødø Præst Deres Søn ug
Videre til gården Gjerøy Nordre med familien.

1864 Sønn: Hieronimus Jonsen

Født 16.5.1864 på plass under gården Gjerøyhavn. Døpt kirken 3.7.1864.
Konfirmert 29-6-1879.
1865: 003 01 Hieronimus Jonsen 2 Rødø Præst Deres Søn ug

1862 Datter: Kristine Albertine Brun Jonsdtr

Født 9.3.1862 på gården Rødøy (Engø). Døde 6.1.1890 på Gjerøy Nordre (Svenningen). Gift med Severin Bernt Larsen.

Fosterdatter - Anne Johanna Klæboe Jensdtr

004 01 Anne Jensdatter 12 Rødø Præst Fosterdatter ug
Hun er datter av Jens Amundsen og Barbro Jensdtr på gården Gjerøy Nordre. Faren hennes døde i 1860 og moren 1865. Hun kommer da hit.

ANDRE personer:

Losjerende jordarbeider: Mathis Pedersen

1865: 006 01 Mathis Pedersen 39 Rødø Præsteg Logerende ug Jordarbeider

Losjerende skredder: Jon Sivertsen

1865; 005 01 Jon Sivertsen 32 Moe Præsteg Logerende e Skrædder

Logerende enke: Johanna Einarsdtr

1865; 007 01 Johanna Einarsdatter 57 Rødø Præsteg Logerende e

78 01 1852

GJERØYHAVN

78/01

O.S. JÆGER. handelsmann Selsøyik, eier

Sljøte

Skjøte fra Benjamin Einarsen til O. S. Jæger, datert 30. november 1851, tinglyst 22. mai 1852.

78 01 1852

GJERØYHAVN

78/01

BENJAMIN EINARSEN, selveier

Skjøte fra Benjamin Einarsen til O. S. Jæger, datert 30. november 1851, tinglyst 22. mai 1852.

78 01 1847

GJERØYHAVN

78/01

HARTVIK JENTOFT, selveier

1847 skjøte

Tinglyste hjemler:
Kongelig skjøte til Hartvig Jentoft på denne eiendom for 30 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift 3 skjepper sædebygg, datert 18. november 1846, tinglyst 2.september 1847.

1801 Bruker - Nils Johnsen

Omtalt siden 1801 og før den tid...