Gård Myken (71) Fyret

71 06 Jutøyhatten

2018 På TV

Norges mest eksotiske oppussingsprogram er tilbake - mer spektakulært enn noen sinne! Hyttegeneral Halvor Bakke og hans snekkerteam Ole Rosén-Lystrup og Gustav Brustad Nilsen, har igjen pakket snippsekkene og er klare til å gi deg hakeslepp med gudommelig natur og lekker oppussing. Under spartanske forhold, med trekkfulle utedoer og vann fra bekken, har trioen skapt geniale og fiffige løsninger du trolig aldri har sett på en hytte før. Torsdager kl. 20.30!


Episode 1
Langt ute i havgapet, utenfor Helgelandskysten, finner du Myken. Her skal gutta pusse opp et 100 år gammelt fyr.

2017 Varsel

8. jan, 2017
Varsel
Varsler sendt av Bodø radio

Nav. varsel: 33/2017
Sjøkart: 63
Område: MYKEN
MYKEN FYR 66-45.9N 012-28.6E ER SLUKNET.

2003 Norges fyrvesen

Utskilt fra bnr 1, 2, 3 og 5.
Matrikkelopplysninger (2003).

1950 Norges fyrvesen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

DRIVERE:

I 1975 ble fyret automatisert og fraflyttet. Nå (juni 1993) er Myken Fyr modernisert, pusset opp og klar til å ta imot turister som ønsker seg en annerledes ferieopplevelse.

Ekteparet: Helge Eriksen og Gro Bygdevold

Lengre omtale av ekteparet og Myken i bladet "På Norske Vinger" nr 6/93.

Ekteparet: LIV HARRIET OG ROALD JONASSEN

Avisa Nordland - Roald og Lill-Harriet fikk besøk av TV3s ...
21. apr 2018 ... Det skjedde spennende og eventyrlige saker på Myken fyr sist uke. Selv « fyrvokterne» Lill-Harriet og Roald Jonassen måtte følge det hele på ...

Myken fyr

© RLA Johan Martin Mathisen.

Tilbake til hovedsiden

© RLA (Ingrid Johanne Mathisen). (9330).

Fyret fra 1918 ble omfattende resturert etter alle kunsten regler året 2013.  Her er et bilde som er tatt det året - mens arbeidet skjedde.

PDF 00760 Myken fyr

NORGES FYRVESEN - EN PDF TIL HENTA FRA NETTET.

Fotefar mot nord

Skann © RLA.

Fyret under krigen

Mange takk for hilsen og heftet "Lys viser lei".

I alle de år jeg var på Myken fikk jeg aldri anledning til å besøke fyret. Grunnen var nok at Petter ikke hadde båt. Det er derfor særdeles interessant å lese om fyret. Mange av de andre fyrene omkring har jeg besøkt, og på Skomvær, Skrova og Andenes har jeg utført arbeider.

Om livet på Myken fyr heter det (side 14) " Fire ganger i døgnet måtte det gjøres observasjoner over vær, vind og bølgehøyde, uansett om fyret var tent lenge eller kort." Jeg antar at presiseringen ikke er tydlig nok. Fyrloggen forlangte nok visse notater om vær, bølgegang og sikt, men observasjoner 4 ganger i døgnet relaterer mer til internasjonale meteorologiske bestemmelser. Myken fyr var aldri utpekt som internasjonal meteorologisk observasjonsstasjon i Petter Moes tid. Fire ganger er kl. 00, 06, 12 og 18 GMT og utføres av stasjoner av den høyeste klassen. Under krigen 1940-45 fortsatte Petter sine observasjoner i henhold til de internasjonale bestemmelsene. Tyskerne hadde da overtatt all meteorologisk tjeneste i landet og i prinsipp forbudt enhver meteorologisk varslingstjenete utført i regi av Det norske meteorologiske institutt. (Det forekom en meget begrenset stormvarslingstjeneste en kort stund). Tyskernes organisering av værtjeneste var splittet på flere våpengrener og lite koordinert. Og kanskje derfor utførte tyskerne på Myken fyr sin egen værobservasjonstjeneste. De var ikke noen rutinerte observatører og hadde behov for korreksjoner og kontroll av seg selv. Det foregikk ved at ansvarshavende tysker med en menig ro-kar besøkte Petter og sammenlignet egne observasjoner med Petters korrekte observasjoner. Dette foregikk ikke sjelden. Når Devik i sin bok skriver at et tysk besøk hos Petter var i forbindelse med ransakning etter radioapparater er det trolig feil og med den vanlige tyske grundigheten hadde de nok funnet det de eventuelt var ute etter hvis det hadde vært deres oppgave og de hadde hatt viljen til det. Dessuten ville andre tyske organer som Gestapo ha blitt innblandet. Petter fortalte meg at det var under en "rutinemessig sammenligning" at den menige ble bedt om å sette seg på vedkassen. Der var det varmt og Ane sørget nok for at han ble der. At radioapparatet lå i vedkassen gjorde situasjonen komisk og var grunnlag for historien. Petter fortalte den gjerne og Mykenfolket hadde nok glede av den i en tung krigstid. Innehav av radioapparat - og spesielt spredning av "ulovlige" nyheter - var straffbart. Hadde Petter blitt tatt for dette hadde han havnet i straffeleir for lang tid, sannsynligvis for resten av krigen hvis han hadde overlevd. På et så gjennomsiktig sted som Myken var nok tyskerne klar over at det fantes tilgang til "ulovlige" nyheter. Det forbauser meg ikke om de også visste at Petter Moe var kilden. Men de var jo avhengige av Petter, så hvorfor lage vanskeligheter? Dette er min teori og Petter var enig.

Et eksempel på tyskernes dårlige koordinasjon av værvarsling var delingen av flyvarslingstjeneste. Tyskerne delte sine luftstyrker i Luftflotten. Norge lå under en annen Luftflotte enn det Europeiske kontinentet. Luftangrepene på England skjedde koordinert fra Frankrike, Belgia/Nederland og Norge. Informasjonen om værforholdene for bombetoktene var ikke koordinerte og angrepene fra Norge kunne skje på en helt annen værinformasjon enn de fra kontinentet. Tyskernes innhenting av værobservasjoner i nord var omfattende og kostbar. Det var jo i Atlanterhavet nordover mot Murmansk at de store allierte konvoyene seilte. Grunnlaget for tyskernes værvarsling her nord var  omfattende og daglige flyrekognoseringer ut fra Norge mot Jan Mayen i en stor triangel over havet. Etter at et av disse tyske flyene ble beskutt fra Jan Mayen nærmet man seg ikke Jan Mayen mer. Isteden ble det i hemmelighet plassert en tysk automatisk værstasjon på Jan Mayen. En tysk Ubåt måtte fra tid til annen skifte batterier. Det var en alliert (hovedsakelig norsk) militær garnisjon på Jan Mayen. Den tyske automatiske stasjonen ble aldri oppdaget i krigstiden. Radiosenderen i denne stasjonen har jeg her i Sandefjord. Dette har ikke direkte med Myken å gjøre, men det er historie fra havet vest for dere og kan kanskje ha en almen interesse.

Med hilsen

Alf Strandli

Under krigen 1940-1945

Personfoto av en tysk soldat, antagelig stasjonert på Myken under siste krig. Bak: Alfred Naumann og en adresse i Tyskland. Det er sendt til Petter Moe på Myken.

Fra Petter Moe sin foto.  Denne person er sannsynlig den som er nevnt foran her og observatør på fyret under krigen, samt under han som rodde han over sundet og venta i kjøkkenet mens Naumann var oppe i "oberservatørrommet" i andre etasje.

Rormannen "Otto"

Tysk soldat som var stasjonert på Myken. Fyret. Fotoet er datert 19.09.1944. På baksiden er det notert: Stedsnavn, 10.10.1944. "Sender deg et minne fra din venn Otto". Foto er sannsynlig sendt i brev til Petter Moe, Myken.

Ifølge Lauritz Eliassen hadde Petter Moe denne person i arbeidet hos seg i "slotta".  Se foran.

Utlagt på "Rødøy før og Nå" av Kristiansen.

Anders Eliassen

Omtale NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Fylkesleksikon

Anders Eliassen på Myken
Helt fra de første blinkene fra fyret på Myken i 1918 viste vei for de sjøfarende, var Anders Eliassen på plass på Jutøya og sørget for at alt gikk som det skulle.

Og han må ha trivdes godt, for på Myken ble han i 31 år! Med kone og tre barn tok han fatt på sin lange tjeneste på øya langt der ute i havet, der kona Kristina satte enda to barn til verden.

Tørket tare
Ved siden av en mager lønn som fyrvokter, holdt de seg med ei ku som gav melk til de små. Men på Jutøya var det ikke mange gresstrå å hente til kua, så det ble å tørke tare og sanke litt gress på holmene. Slik det var vanlig mange steder langs kysten. Dessuten hadde de jo fisken rett utenfor stuedøra.

Nye sko
Fyrvokter Eliassen kunne saktens kunsten, i sitt tidligere liv hadde han som så mange andre på fyrene drevet fiske. Det fortelles at en av døtrene engang var med og berget ei kveite på 74 kilo. Faren ble så glad at han straks lot jentungen velge nye sko fra varekatalogen til et stormagasin i Oslo!

Nitid protokollering
Om dagen slukket han fyret. Da brukte han gjerne tiden til å pusse og rense fyrapparatet. Og med stor nøyaktighet førte han alle sine observasjoner inn i protokollen.

Årvåken
Når det var mørkt, holdt han seg oppe i vaktrommet over det hvitmalte husværet, der fyrtårnet stakk opp av taket. Derfra passet han med kikkerten sin årvåkent med på skipstrafikken, og så til at oljebrenneren i fyret virket som den skulle.

Sommeren på Jutøya
Også når fyret var slukket i den lyse årstid, oppholdt familien seg på Jutøya. Det var etter hvert så mye som bandt dem til den tids livlige fiskevær.

Slukket av tyskerne
Under siste verdenskrig fikk fyrvokter Anders Eliassen selskap av tyskerne. De beordret fyret slukket. Det må ha vært en trist dag da han så flammen i oljebrenneren dø ut.

Datteren fyrvokter
De siste årene var Eliassen plaget med vond rygg og det ble til at ei av døtrene måtte ta over arbeidet som fyrvokter i en periode.

Tjenestetiden slutt i 1949
I 1949 var tjenesten på Myken fyr over. En fyrvokter hadde gjort sin plikt og sørget for en litt tryggere reise på havet.

1920 folketellingen (71 06 0021 Jutøyhatten)

001 Anders Johan Eliassen 01 1881-05-13 Myken i Rødøy - hp g Fyrvogter
002 Kristine Anette Eliassen 01 1893-11-24 Selvær Trænen - hu g Husmor
003 Eilif Emil Eliassen 01 1913-06-05 Bodø - s - Pf
004 Oskar Lauritz Eliassen 01 1914-06-25 Myken i Rødøy - s - Pf
005 Aslaug Kristine Eliassen 01 1916-04-13 Myken i Rødøy - d - Pf
006 Anna Olea Eliassen 01 1919-06-09 Jutøyhatten Rødøy - d - Pf

KLipp © RLA.

KLipp © RLA.