Nordnesøy (1)

- bruk og brukere 21-24

Hovedsiden

© RLA. Postkort.

01/21

NORDNESØY, Fjellheim

01/21

GUNNAR JOHANSEN/ELLINOR KARIN HERSETH

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Mellommarka. Oppført som funkishus av Halvdan og Emma Grimsland i
1948-49. Det er tre bilder fra bruket.
Eies nå av Gunnar Johansen og Elinor Karin Herseth.
I bok

01 21

NORDNESØY, Fjellheim

01/21

HALVDAN OG EMMA GRIMSLAND, eiere/brukere

1950 matrikkel

Halvdan og Emma Grimsland
Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1947 Skjøte - ny eier - Halvdan og Emma Grimsland

Halvdan og Emma Grimsland fikk skjøte fra Ansgar Hansen, og hustru Anna Hansen, eiere av gnr 1, bnr 2 i Rødøy. Datert 2.9.1947 med etterfølgende tinglesning.

1942 Skylddelingsforretning

Denne skjede 22. juni 1942 - utskilt fra gnr 1, bnr 2. Den fradelte andel ble gitt 20 øre i skyld. Resterende på bnr 2 ble 55 øre. Bruket ble kalt Fjellheim og fikk bnr 21.

01 22 2013

NORDNESØY, Nyheim

01/22

CARSTEIN HANSEN, eier

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av hytte og et tilhørende fjøs.
Carsten Hansens nytte oppført 1981.
Gamlehuset på Nyheim som ble bygd av hans foreldre Kato og Alida Hansen (se bilde 165) ble revet og hytten bygd i løpet av fire uker.

01 22

NORDNESØY, Nyheim

01/22

KATO HANSEN OG ALIDA HANSEN, eiere og brukere

1950 matrikkel

Kato Hansen og Alida Hansen.
Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1947 Skjøte - ny eier - Kato og Alida Hansen

Skjøte ble utstedt av eiere av bnr 2 - Ansgar og Anna Hansen. Solgt for 800 kr. Datert 4.2.1947.

1942 Skylddelingsforretning

Bruket ble fradelt gnr 1, bnr 2 i anledning salg til Kato og Alida Hansen. Ble gitt en skyld av 20 øre og bnr hadde da til rest 35 øre.

01 23

NORDNESØY, Solvang

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilder av tre hus på gården: Boligheus, uthus og naust. Beskrivelse av bolighuset: Opprinnelig bygd på Nygård av Jørgen Jonassen. Flyttet og gjenoppbygd her før 1910. Overtatt av Aksel Eliassen Solvang ca 1926. Feriehus (2013).

AKSEL ELIASSEN SOLVANG, eier og bruker

1950 matrikkel

Aksel Eliassen
Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946 Skjøte - ny eier - Aksel Eliassen

Skjøte fra Alfred Meyer til hans halvbror Aksel Eliassen på den utskilte eiendom Solvang. Kr 700.

1946 Skyldskifte

10. august 1946. Fradeling av bruket gnr 1, bnr 13 Staulen - eid av Alfred Meyer. Skylden er satt til 17 øre, gjenværende bruk nr 13 er 23 øre. Gitt Navn Solvang med eier Aksel Eliassen

01 24

NORDNESØY, Nymo

KÅRE OLSEN, eier

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
3 fargefoto på side 16-17. Bolighus oppført av Kåre og Ingeborg Olsen som funkishus i 1957, Eies og bebos av Kåre Olsen (2013). Ellers uthus og sjøhus.

01 24

NORDNESØY, Nymo

01/24

GODTFRED OLSEN, eier og bruker

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bildet av et hus (side 16). Tekst: Bnr 24 Nymo. Godtfred og Haldis Olsen, Staulen. Opprinnelig bygd på Elias Eliassen tomt 1924-25. Flyttet og gjenoppbygd av Godtfred Olsen i 1935. Ingen beboere (2013).

1950 matrikkel

Godfred Olsen
Skyld av 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946 Skjøte - ny eier - Godtfred Olsen

Bruket selges fra arvinger etter avdøde Paul Jentoft - hans enke Lina Jentoft og alle mannens søsken - oppgitt her med navn. Kjøpesum er 500 kr.

1946 Skyldskifte

26.8.1946 - fra bruker av Gnr 1, bnr 1 - enken Lina Jentoft (Hagland). Bnr 24 ble kalt for Nymo og fikk en skyld av 12 øre. Gjenværende skyld på bnr 1 ble 2 mark og 12 øre.