Brendsvik (10)

Bruk nr 1 B *

1950 Helga Johansen
1919 Lars Larsen
1900 Ole Olsen
1900 Benjamin Nilsen
1875 John Johnsen
1841 Klemet Larsen
1811 John Johansen

Bruk nr 1 A *

Einar Jonsen

Bruk nr 2 *

FAMILIENE:
0000 Arne Jensen
1950 Olaf Jensen
1910 Jens Johansen
1910 Birger Jensen, husmann
1875 Johan Jakobsen, kaamand, tidligere husmann

Bruk nr 3 Kilbognes *

FAMILIENE:
1950 Sigurd Brennes
1910 Saras Jakobsen, husmann
1900 Deodor Antonsen, husmann
1900 Einar Einarsen, husmann
0000 Ole Bertelsen ?

Bruk nr 4 og videre

Bjarne Johan K. Jensen
Einar Jensen
Jens Jensen
Josef Pettersen
Konrad Jensen
Simon Jensen
Torleif Jensen

1801

FAMILIENE:
1801 Jakob Andreas Andersen

Div

1886 Brensvik - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 10
•Gammelt matrikkelnr: 69
•Navn på gård: Brensvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 71a Brensvik Lars Larsen 0-93 0-1-11-11
2 71b Kilboghavn Jens Johansen 0-31 0-0-11-11

1844 Skifte etter Andrea Nilsdtr, Brennes.

Antagelig en tjenestejente fra Rana - bosatt på gården her da hun døde:
SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1844 etter avdøde Andrea Nilsdtr. Bror: Jon Nilsen (70) Dalsgrend i Nordranen.

Mer

Fra Rana

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799.
1332 Joen 1 qværn i brug 4 s.

1691-1699 Skattemantall

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

469 1694 Rødøe Rødøe Joen Brendsnes 2 ort Half Løns Drenge

1647 Skattematrikkel

B r e n n e s
1/2 w .
Olluff 1/2 w .
Kongen bygger.

1610 Gårdsnavn

b.16, s.164
10. Brensvik. Udt. bræ1NNsvíKa [skal kaldes bræ2NNése]. -- Brennes 1610. 1614. 1661. Brendsvig 1723.

Vel en Sammendragning af Brennes-vik; Kartet har her Navnet Bren-neset. Jfr. Indl. S. 45 under brenna.

Avdød

1856 Maren Olsdtr

AVDØD:
1856.3 01.04.1856 29.04.1856 fattiglem Maren Olsd Brennæs Hjelpekirkegaarden 50 [Ug] Død af nervefeb.

1855 Elomine Gjert Olsdtr

AVDØD:
1855.7 30.09.1855 29.08.1855 barn Elomine Gjert..? Olsd Brennæs Hjelpekirkegaarden 1/2 [Ud, Ug]

1841 Hans Larsen

AVDØD:
1841.16 29.06.1841 03.07.1841 jordsidder Hans? Larsen Brennes 68 Alderdom.

1830 Elen Olina Fredrikke

AVDØD:
1830.16 18.07.1830 22.08.1830 barn Elen Olina Fredrikke Brennæss 12u

1828 Rafel Thorsdatter

AVDØD:
1828.14P 04.11.1828 13.11.1828 gaardmandskone Rafel Thorsdatter Brenneset 70

1828 Aren Nilsen

AVDØD:
1827.17G 07.10.1827 tjenestedreng Aren Nielsen Brennæs? 28 Alle disse var omkomen paa eengang paa søen. Fordel Gabrielsen og Kirsten Olsdatter var samme dag mand og kone. Brudefolkrt blev tidlig borte?. 4 mennesker ifra Lurøe fjerding ... paa fartøyets bund?. I brudefølget, af det paa baaden verende 10 mennesker blev kun 4 bjerget ... følgende ... En senere paa søen i ... af Støtøe (er indført foran).