Havnø - litt mer herfra

Salongen

Bilde fra Havnø, plass under prestegården. Foto: FFR.

"SALONGEN"

På innledende foto er - står en lav hvit bygning mellom husene.  Denne bygning er omtalt som "Salongen".   Denne sees på bilde her, men også på et bilde - i Rødøy historielags årbok nr 1, side 25.  Dette bilde er tatt tett foran forrige århundreskifte, dvs sist i 1890-årene.  "Salongen" er da slik svært gammel på plassen, senere bruket Havnø.

I den tid den ble flyttet dit - var øya et svært sentralt sted i Rødøy.  Med dampskibsekspedisjon og mange som kom dit.  Stedet ble også brukt til de årlige sesjoner og de TING som ble gjennomført hver vår og høst.  Det var også ellers mye møter som ble lagt dit.

Salongen kunne komme godt med som bruk ved mange slike anledninger.

Edv. J.Havnø var tett før århundreskiftet med i et arbeidslag som var ved Kilaosen, ved anløpsstedet Tjongsfjord - og  "høgde" opp et fartøy (Lekter?) som var forlist der, etter sigende.  Havnø har senere nevnt dette, i en bisetning, i en avisartikkel han skrev om noe annet - en del år senere. 

Fra før av har jeg også fått opplyst fra siste eier av "salongen", at den skulle ha kommet fra et fartøy, fra dette sted.

Kobles dette sammen, blir min hypotese, at Edvard Havnø fikk tak i den ved nevnte anledning!

Når en i Lokalhistorisk Nytt for mars måned 2013 kan lese at "Salongen" kan komme fra et fartøy, som kanskje forliste i 1938, blir det bare for "dumt".

Lina Hagland (Jentoft) skriver i sine memoarer (Historielagets siste årbok fra 2011) at hun ble pyntet til sitt bryllypp i "Salongen" på Hamnøya.  Det var i 1915, 23 år før nevnte antatte forlis i 1938. 

Anna Jensen

Som sin bror Edvard, også fotografert m/katt. Foto fra boka "Kirken ved havet", Rødøy kirkes 100-års jubileum. Tekst under av forfatteren Lillegaard. Skann: © RLA.

Nordlands avis 12. november 1915:

Fra LURØY skrive til "Nidaros" bl.a: Et vævekursus holdes f.t. i ungdomslagshuset ved Lurøysjøen. Det ledes av frk. Anna Jenssen fra Rødøy og har 8-9 elever eller saa mange som lokalet har plass til.

1968 -

© RLA (20885).

1968

1968

© RLA. (20890),

1968 (3)

© RLA. (20891).