Daniel Edvard Mathias Nilsen I

Tilbake til hovedsiden

Daniel Edvard Mathias Nilsen ble født på plassen Kleftås under gården Tjong Øvre den 11. februar 1878. Han døde samme sted 10. juni 1962.

 

Både ved tellingen 1900 og 1910 er oppgitt yrke skredder.

Men han drev med så mye annet også.

- agent for forsikringsselskaper

- arbeide med ekspedisjon av båter

- salg av gravstøtter og kister m.m.

- arbeidet i forhold til Helgeland skogsselskap

- arbeidet for tuberkulosesaken i mange år

- som slakter - det han mest er husket som idag...

Øvrig familie

1920 folketellingen - bosatt i husholdning med mor

014 Daniel Edvard Matias Nilsen 03 1878-02-11 Rødø - s ug Sa. Skredder arbeider fra eget verksted. Hjemmearbeide

1900-1910 Daniel Edvard Mathias Nilsen

Tjong Øvre (60-09) Kleftås.

Daniel reiser som skredder til Myken 1905

Mathisen kom og kjøpte her et år før dette bildet er tatt. På postkortene nedenfor - tatt noe 2-3 år etter er huset blitt forlenget og et ny stor bu er bygget til venstre for brygga,

For et par år siden fant jeg de postkortene som presenteres her - på nettet.  Og kjøpte de ganske dyrt.   Det er min farfar som har fått laget disse og gitt de ut på eget forlag.  Men det er denne Daniel som bodde hos ham i 1905 - på et tur utover og skrev disse og sendte til handelsmann Kvarsnes i Kila.

Det er da ganske naturlig at Daniel bodde på Utheim hos Johan M., mens han drev sitt virke som skredder og solgte klær der disse sommerukene i 1905.

Daniel E.M. Nilsen var som nevnt fra Kleftås under gården Tjong Øvre (1878-1962).

Handelsmann Mathiesen var født på nabogården Tjong Nedre (Vollan) (1878-1923). De har da vokst opp nær hverandre og har nok gått på sammen på skolen.

Ut fra Daniel skriver nedefor - har han og Kvarsnes, og kanskje flere vært på besøk der tidligere.... "Dere Kjender vel stedet litt igjen? Siden den gang vi var herute i selskab i Det stygge veir".

30.juli 2005

© Johan Martin Mathisen.

Tekst på forsiden: Ingen nyheder herude. Alt som vanligt. Kun graat veir og høytørk og alle er beskjæftiget med Slaatten ogsaa her ude i havet. Dameklæerne blir jeg vist snart skilt med her er mange som vil have. Venlig hilsen til Dem og frue. D.E.M.Nilsen (signatur). 30.7.1905. © RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv)Teksttyding: Olaf M. Gylseth Selnes

Tekst bakside

© Johan Martin Mathisen.

Baksiden av kortet - tekst...

Parti af Myken!

Taget fra ytre Kant og Ind Jennem nordsundet hvor D/skibene gaar og kommer. Mathiesens hus oppe paa bakken samt de andre huse som ei vises paa No. 2. Stedet er taget i tre Partier som prospekterne viser. Disse er jo adskillig bedre en de første som Dem har af No. 3. D.E.M.Nilsen (signatur).

© RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).
Tyding av tekst: Olaf M. Gylseth Selnes

30. juli 1905

© Johan Martin Mathisen.

Dere Kjender vel stedet litt igjen? Siden den gang vi var herute i selskab i Det stygge veir. Mine mange hilsninger sendes Dem og frue. DEM Nilsen. 30-7.1905.

Trykt på kortet:
Parti af Myke. Helgeland. Forlag: Mathiesen.

Baksiden

© Johan Martin Mathisen.

Baksiden av foranstående postkort

Nr 1.
Herr P. Kvarsnes, Kila Tjongsfjorden.

Tak for sidst! Kvarsnes. Det gik meg bare gaat på reisen.......................Gaat veir ogsaa. Lever vel altis nu om Dagene.  Her er parti af Myken Mathiesens Gaard og Bryggen og rorbod. Taget ret....paa andre siden af Sundet i stille saa det speiler i sjøen.

6. august 1905

© Johan Martin Mathisen.

Tekst forsiden:
”Er noget forkommen i en haand. Desuden alt som vanligt. Mange
hilsninger til Dem og fruen fra mig".

Parti af Myken Helgeland. Mathesens forlag. Datert 6.8.1905.

Tyding av tekst: Olaf M. Gylseth Selnes.

6. august (bakside)

Adressert til P. Kvarsnes, Kila, Tjongsfjorden. Han var handelsmann i Kila på denne tid og noe år videre.

Tillader mig at spørge om dere har faaet de skruhenglykker til at
henge fotograffier op med? Haaber Dere sender mig en Del til
mine og snart til andre, for ex. 1 dusin av disse og ½ Do Oterplistre vis dere har til en 15 â 20 øre øre pr stykke.

Tyding av tekst: Olaf M. Gylseth Selnes

© RLA.

Et til - men da sendt til Myken

Tekst på forsiden av postkortet:
Takker for modtagne skrivelse, samt at jeg fik Så dig paa afstand paa Rødø Søndag men ikke kunde faa hilse paa Dig. Da jeg kom til …vik(?) var du allerede reist om bord. Haaber paa et snart Jensyn. Lev vel og hils alle i dit hjem sidst og mest er du hilset fra mig. D. E. Nielsen (Tekst fra: Olaf Martin Gylseth Selnes). 

Sendt Anders Eliassen, Myken.

Brevkort sendt fra Tjongsfjorden i 1905 (?). Fra Daniel Nilsen på Tjong Øvre (Kleften). Til Herr Anders Eliassen, pr. Myken i Helgeland. © RLA.

Skipsekspedisjon Kila

Denne "fraktregning" som han sendte til firma Joh. Falch - er fra 1900 (?) kan det se ut som.  Det ser også ut til å være tatt med telefonsamtaler - det må da være de Berge Aga selv var ekspeditør.

1916 - Helgeland Skogsselskap

© RLA. Tegnet medlemskontigent for Helgeland Skogsselskap. Her en kvittering fra 1906.

Han var også kontaktperson (eller agent?) for Helgeland skogsselskap.  Her gir han Johan Falch kvittering for årsavgift for 1916 - kr 1.

1916 Agentur

© RLA (1594). Klipp fra 1916 NA,

Annonse fra avis utgitt i 1916 - det annonseres med at gravmonumenter kan kjøpet fra forskjellinge forhandler på Helgeland - bl.a. D.E.M. Nilsen, Tjongsfjorden.

Polise 1916

© RLA (5986).

En pakke gjær

3. mai 1924.  3 pakkeer gjør (Daniels regnskapsbok).