Gjersvik (07)

bnr 4 Bunes

Hovedsiden

07 04 1950

GJERSVIK, Buneset

07/04

KAROLIUS SAKARIAS EIDE ERIKSEN, selveier

1920 ft: 001 Karolius Sakarias Eide Eriksen 01 1871-03-24 Rødøy - hp g Lofot - fiskeri + jordbruk. Smaabruker (S)

1950 Eier: Karolius Eriksen

Skyld av 17 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (07 04 0020 Bunesset)

001 Karolius Sakarias Eide Eriksen 01 1871-03-24 Rødøy - hp g Lofot - fiskeri + jordbruk. Smaabruker (S)
002 Lovise Pernille Bang Eriksen 01 1864-09-04 Rødøy - hu g Husmor
003 Gudolf Edvard Dahl Eriksen 01 1897-07-21 Rødøy - s ug Lofot – fisker

1916 Karolius Sakarias Eide Eriksen

Kom hit 1916.

KOM FRA:

Han bodde tidligere og er mye omskrevet på en husmannsplass under gården Rangsund.

07 04 1910

GJERSVIK, Buneset

07/04

ANDREAS DANIEL MIKKELBORG OLSEN, selveieer

1910 folketellingen

001 01 Andreas Olsen 1843.?.? Lurøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Eusine@Ensine Hansdatter 17.04.1833 %Rødøy% hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Mekeline Johnsdatter 29.09.1848 Rødøy tj e Tjenestekvinde b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Andreas Olsen 1850 Lurø Sogn Nor Hf g Gbruger, Fisker b
002 01 Ensine Hansen 1849 Rødøy herred* Hm g Kreaturstel b
003 01 John Antonsen 1890 Lurø Nor Søsterson til Husfaderen Pleiebarn ug hjelper til med Husstellet b

1886 Matrikkel

4 68d Buneset Andreas Daniel Olsen 0-17 0-0-7-7

1875 folketellingen

001 01 Andreas Olsen 1850 Lurø Pr. hf g Gaardb. Selveier Fisker b
002 01 Eusine Hansdatter 1840 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Regine Larsen 1862 Trænen Pleiebarn Hos No. 1 b
004 01 Efrusine Larsen 1874 Trænen Pleiebarn Hos No. 1 b
005 01 Adolf Mathisen 1859 Melø Pr. Pleiebarn ug Hjælper Pleiefaderen b
006 01 Kristine Andresen 1855 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
007 01 Andreas Olsen 1782 Melø Pr. g Lægslem b

Utsæd/husdyr:

A. Olsen
Utsæd: by1/2 po3
Husdyr: ku3 ka2 få13 sv1

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Eusine Hansdtr

1910: 002 01 Eusine@Ensine Hansdatter 17.04.1833 %Rødøy% hm g Gaardbrukerkone b
1900: 002 01 Ensine Hansen 1849 Rødøy herred* Hm g Kreaturstel b
1875: 002 01 Eusine Hansdatter 1840 Rødø Pr. Hans Kone g b

07 04 1875

GJERSVIK, Buneset

Tom for en strandsitter - på eiendommen her.

JOHAN KARLSEN, strandsitter

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Karlsen 1829 Rødøy herred* Hf g Strandsidder, forsørges af Fattigvæsenet b
002 01 Ingeborg Olsen 1818 Hemnes, Helgeland Nor Hm g Strandsidder, forsørges af Fattigvæsenet b

1875 folketellingen

008 02 Johan Karlsen 1828 Melø Pr. hf g Bruger Moderens Kaar, Fisker b
009 02 Ingeborg Olsdatter 1817 Hemnæs Pr. Hans Kone g b
010 02 Oleanna Johansdatter 1855 Rødø Pr. d ug Hjælper Forældrene b
011 02 Johan Antonsen 1862 Lurø Pr. Pleiebarn Hos No. 8 b
012 02 Maren Monsdatter 1790 Mo Pr. hfs Moder Ernæres af No. 8 (Sønnen) b

Utsæd/husdyr:

Johan Karlsen
Utsæd: po2
Husdyr: ku1 ka1 få4 gj2

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Anna Olsdtr

1859 døpt datter: Ida Marie Johansdtr

1859.12 04.09.1858 20.05.1859 Ida Maria E huusmand Johan Carlsen Gjersvik [Hjd]
Ingeborg Anna Olsd

Mer om IDA:

1855 datter (?). Ingeborg J. Johansdtr - dør

AVDØD:
1855.6 27.09.1855 29.08.1855 barn Ingeborg J. Johansd Gjersvig Hjelpekirkegaarden 1 1/2 [Ud, Ug]

07 04 1848

GJERSVIK, Buneset

07/04

KARL JENSEN, fisker

Kom hit ca 1848

EKTEFELLE og BARN:

Føderaadsenken: Maren Monsdtr

001 01 Maren Monsdatter 70 Mo Præstegjd e Føderaadskone
002 01 Johan Karlsen 34 Rødø Præstegjd hendes Søn Logerde g Fisker
003 01 Ingeborg Olsdatter 48 Heimnæs Præstegjd hans Kone g
004 01 Olianna Johansdatter 11 Rødø Præstegjd deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Maren Monsdatter
Utsæd: by1/2 po2
Brukers yrke: Føderaadskone
Husdyr: ku1 få5

07 04 1875

GJERSVIK, Buneset

07/04 Husmannsplass

PEDER PETTERSEN, husmann

Familie som flytta mye:
Ved dåp 1843, 1845 og 1846 er han husmann Buneset (Gjersvik)
Ved dåp 1851 nevnes han bosatt som husmann på gården Rengen.
Ved dåp 1848 er han bosatt som inderste i Tømmerdal.
Ved tellingen 1865 er han bosatt på gården Vasvik - som husmann.
Ved tellingen 1875 er han kommet til gården Gjervik og Buneset igjen og forsørges av sønnen.

1875 folketellingen

Forsørget person: Per Petersen
018 04 Per Petersen 1805 Næsne Pr. hf g Delvis Fattigunderstøttelse og af Sønnen No. 20 b
019 04 Elen Pedersdatter 1820 Hemnæs Pr. Hans Kone g b
020 04 Johan Persen 1845?? Rødø Pr. Hans s ug Understøtter Faderen, Fisker b

Utsæd/husdyr:

Per Petersen
Utsæd:
Husdyr: få1 gj2

1865 folketellingen

001 01 Per Petersen 67 Næsne Præste g Husmd med Jord
002 01 Else Hendriksdatter 56 Hemnæs Præste hans Kone g
003 01 Sakarine Persdatter 16 Rødø Præste deres Datter ug
004 01 Peter Persen 25 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
005 01 Johan Persen 17 Rødø Præstegjeld deres Søn ug

1865 Merknad

Husmand med jord på plass under gården Vasvik 14-02. Bosatt er med kona og 3 barn. Merknad: Fin, kan kun Norsk.

EKTEFELLE og BARN:

1851 døpt datter: Zachrina Pernille

1851.8 10.10.1850 11.05.1851 Zachriane Pernille E huusmd Peder Pettersen Rengen [Hjd]
kone Else Hendriksd

Mer om SAKRINE:

1848 døpt sønn: Johan Fredrik

1848.9 11.11.1847 28.05.1848 Johan Fredrik E ind Peder Pettersen Tømmerdal [Hjd]
kone Else Hendriksd

Mer om JOHAN:

1846 døpt datter: Ane Marie

1846.22 21.12.1846 21.12.1846 Ane Maria E huusmd Peder Pettersen Buneset [Db, Uf]
hstr Else Hendriksd

Mer om ANE:

1845 døpt datter: Ane Marie

1845.41 21.12.1845 Ane Marie E huusmd Peder Pedersen Buneset [Db, Hjd]
kone Else Hendriksd

Mer om ANE:

1843 døpt datter: Karen Christina

1843.12 27.02.1843 04.06.1843 Karen Christiana E huusmd Petter Pettersen Buneset [Hjd]
hstr Else Hendriksd

Mer om KAREN: