Gård Storselsøy (2) 1600-tallet DEL 1

02.00 1647 Jens

1647 Bruker 1 av 3: Jens

S t o e r S els ø e n
7 w . 2 pd .
J enns og Nils 3 w. 1 pd.

Gabriel 4 w . 1 pd . Giffuerstyr mand sschatt .

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

1647 Eier

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

Det ser her ut til at han ikke eier hele gården. Kanskje resten er brukernes?

02.00 1647 Nils

1647 Bruker (1 av 3): NIls

S t o e r S els ø e n
7 w . 2 pd .
J enns og Nils 3 w. 1 pd.

Gabriel 4 w . 1 pd . Giffuerstyr mand sschatt .

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

02.00 1647 Gabriel

1647 Bruker (1 av 3): Gabriel

S t o e r S els ø e n
7 w . 2 pd .
J enns og Nils 3 w. 1 pd.

Gabriel 4 w . 1 pd . Giffuerstyr mand sschatt .

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

02.00 1647 Eier en del av gården

Bygger: De welb . Rosenskrantzer bygger.

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

00.00 1638 Jakob Iversen

1638 Jakob Iversen

Husmann/strandsitter: Jakob Iversen
Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Side 184.

02.00 1635 Børge (eller Borger)

Børge eller Borger

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Side 183.

02.00 1634 Steffen

Steffen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. 1612-34

02.00 1629 Mikkel

1629 Mikkel

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Side 184.

02.00 1621 Nils

1621 Nils

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnes bare en gang her 1620-21-

02.00 1620 Jon Olsen

1620 Jon Olsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Bare nevnt skattemanntall 1620.
Side 184.

02.00 1616 Anders

1616 Anders

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Siste gang her 1616.