Gjerøy søndre (77)

- bruk nr 2 (B-side)

Til hovedsiden

A-siden

Bruker før her

77 02 1981

GJERØY SØNDRE

77/02

STEIN HARALD AAKRE, eier

Hjemmel 7.10.1981.

UTSKILTE:

Bnr 91

Hjemmel i jordboka: 29.6.2015

Bnr 85

Hjemmel i jordboka: 9.8.2006

Bnr 79

Hjemmel i jordboka: 1.10.1998

Bnr 75

Hjemmel i jordboka: 13.7.1994

Bnr 74

Hjemmel i jordboka: 4.3.1994.

Bnr 58

Hjemmel i jordboka: 4.2.1983.

Bnr 57

Hjemmel i jordboka: 13.12.1982.

77 02 1949

GJERØY SØNDRE

77/02

HANS ANDREAS AAKRE, eier og bruker

1950: Eier og bruker - Hans Andreas Aakre

Skyld av 1 mark og 89 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1949: Eier og bruker - Hans Andreas Aakre

21. juni 1949 skrives det skifteskjøte i boet etter Hans Daniels Aakre. Sønnen Hans Andreas Aakre blir den nye eier av gården Gjerøy Søndre Gnr. 77, bnr 2 i Rødøy for en kjøpesum av kr 7.200. Kjøpesummer er oppgjort ved arv og innbetaling til skifteretten. Kjøperen er arving til 3/32 deler av boet.

UTSKILTE

1976 utskilt bnr 45

Formelt i jordboka den 16.8.1976.

1968 utskilt bnr 37

Formelt i jordboka den 21.12.1968.

1967 utskilt bnr 35

Formelt hjemmel i jordboka er den 7.7.1967.

1950 utskilt bnr 20

Bnr 20 ble formelt utskilt den 9.11.1950 (registrert hjemmel). Fra bnr 2.

1950 utskilt bnr 19

Bnr 19 ble formelt utskilt den 9.11.1950 (registrert hjemmel).

77 02 1949

GJERØY SØNDRE

77/02

HANS DANIEL AAKRE, eier og bruker

1949: Eier og selger - Hans Daniel Aakre

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar sønnen Hans Andreas Aakre overtatt som ny eier og bruker av 77-02.

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar sønnen Rikard Eivind Aakre (21.4.1927) som ny eier og bruker av 77-03.

1929: Fradelt en tomt

Hans Thorbjørnsen Aakre selger "ca 1 mål av innmarken til hustomt m.v." til lærer Halvor Dahl Hagland. Blir matrikulert 2.7.1929 og gitt bnr 15 Breidablikk. Hjemmel reg 6.7.1929.

1920 folketellingen (77 02 0014 Gjerøy søndre)

001 Hans Daniel Aakre 01 1893-01-11 Rødøy - hp g Gaardsbruker S.
002 Agnes Elisabeth Aakre 01 1889-01-13 Rødøy - hu g Husmor
003 Hans Andreas Aakre 01 1918-01-29 Rødøy - s - Pf
004 Judith Pauline Jensen 01 1905-04-27 Rødøy - b ug Husarbeide hjemme uten løn
005 Anders Jørgen Kristensen 02 1849-06-05 Rødøy - hp g Føderaad
006 Elisabeth Kristensen 02 1853-05-24 Rødøy - hu g Husmor
007 Bernt Lyder Andersen 02 1894-01-16 Rødøy - s ug Fhv. fisker med motorskute. Pf helt arbeidsudyktig
008 Anton Øivind Andersen 02 1913-06-18 Rødøy - Pl.sønn - Pf

1919:

Tinglyste hjemler:
Skjøte fra Anders Kristensen til svigersønnen Hans Aakre herpå for kr 3000, datert 9., tinglyst 23. mai 1919.

Kårkontrakt, hvorved Hans Aakre forplikter seg at yte Anders Kristensen og hustru Elisabet kår av 5-årlig verdi kr 2500, datert 9., tinglyst 23. mai 1919. (Merknad med slette av heftelsen, dødsattest for Elisabet som døde 21.mai 1924 og Anders 15. mai 1928.

77 02 1910

ANDERS JØRGEN KRISTENSEN, eier og bruker

77/02

1919

Tinglyste hjemler:
Skjøte fra Anders Kristensen til svigersønnen Hans Aakre herpå for kr 3000, datert 9., tinglyst 23. mai 1919.

Kårkontrakt, hvorved Hans Aakre forplikter seg at yte Anders Kristensen og hustru Elisabet kår av 5-årlig verdi kr 2500, datert 9., tinglyst 23. mai 1919. (Merknad med slette av heftelsen, dødsattest for Elisabet som døde 21.mai 1924 og Anders 15. mai 1928.

1919 Fradelt

Skylddeling av Solbakken - fra bnr 2 - skjedde 16.mai, tinglyst 14. juni 1919. Solbakken. Skyld av 7 øre og gjenværende her er nå 2,10 øre.

1910 FT: Eier og bruker - Anders Kristensen

FOLKETELLING 1910
05.06.1849 Anders Kristensen, gift gårdbruker og fisker
24.05.1853 Elisabet Johansdatter, gift gårdbrukerkone.
Tilsynskvinne ved almueskole.
14.07.1891 Georgine Andersdatter, datter.
16.01.1894 Bernt Andersen, sønn.
10.04.1898 Gudrun Jensen (datter?) Nyder lidt fattigunderstøttelse.
Alle personer her er født i Rødøy.

1900 Parsell går fra her

Skylddeling hvor parsell Sjøvolden (bnr 11) går fra her med 11 øre, restskyld 2,17.
Formelt den 9.9.1909.

1900 FT: Eier og bruker - Anders Kristensen

FOLKETELLING 1900
Anders Kristensen (1949), selveiende gårdbruker og fisker.
Elisabeth Johansdatter (1853), gaardmandskone.
Kristine Andersdatter (1880), datter, husgjerning og kreaturstell.
Alfred Andersen (1884), sønn, fiskeri og gårdsarbeid.
Agnes Andersdatter (1889), datter.
Georgine Andersdatter (1891), datter.
Bernt Andersen (1894), sønn.
Gudrun Jensdatter (1898) pleiedatter.

1891 folketellingen

001 Anders Jörgen Krestensen 1 1849 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Eliasabet Meyer Johansdtr. 000 1853 Rødøy - Hustru g -
003 Johanna Elvine Andersdr. 000 1879 Rødøy - Datter - -
004 Krestine Emelie Andersdr. 000 1880 Rødøy - Datter - -
005 Rikhard Johan Andersen 000 1882 Rødøy - Søn - -
006 Alfred Emelius Andersen 000 1884 Rødøy - Søn - -
007 Gotfred Pareli Andersen 000 1886 Rødøy - Søn - -
008 August Elisabet Anders. 000 1889 febr. Rødøy - Datter - -
009 Bernt Andreas Sol Johansen 000 1859 Rødøy - enslig Loge-rende ug -

1895 utskilt bnr 10

Bruk 10 går fra denne eiendommen den 6.6.1895.

Omtale:

Anders Jørgen Kristensen 5. juni 1849 – 15. mai 1928
gift 16. september 1877 med Elisabet Meyer Johansdatter fra Inner-Rengen i Rødøy
(24. mai 1853 – 21. mai 1924)
Paret hadde hele ti barn, men 3 døde i ung alder.
Johanna Elvine Andersen 15. januar 1879 – gift i Tromsø, 6 barn
Kristine Emilie Andersen 29. mai 1880 – 8. september 1949 – gift på Aspelund i Tjong, 8 barn.
Alfred Emilius Andersen 18. august 1881 - død som spebarn
Rikard Johan Andersen 16. desember 1882-21. juni 1956 - gift på Rødøy, poståpner der, 2 barn.
Alfred Emilius Andersen 16. mai 1884 – 7. mars 1949. - Emigrerte til Amerika, farmer i Montana, 2 barn.
Gotfred Pareli Andersen 1. juni 1886 døde ung
Agnes Elisabeth Andersen - neste bruker
Georgine Andersdatter – gift med Johan Hagland
Bernt Lyder Rosenius Andersen 16 januar 1894 – 9. november 1921, ugift
Elisabeth Andrea Andersen 8. mai 1898 død som spebarn
Etter familietradisjonen var Anders Kristensen en rolig og sindig kar. Han var nok religiøs, men ikke av samme kaliber som brødrene. Han var fiskerbonde og drev også sjøen til en viss grad. Sjøhusene til gården lå nede ved Ribenakken på Gjerøyvågen. Anders ble som vi ser den første sjøleiende bonde på gården. Kona Elisabeth gikk for å være noe skarpere i kantene. Det fortelles at Anders en gang ba henne om litt rømme til maten, men da svarte hun: «Det står en krukke under sengen, du kan slikke den.», hun mente pisspotta. Hun snakket «fint», og ikke simpel rødøyfjerdingsdialekt.

EKTEFELLE og BARN:

1893 datter: Georgine Andersen

1893.22P 18.07.1891 25.07.1893 18.08.1891 Georgine E gaardbruger Anders Jørgen Kristensen Gjerøy, Søndre 1849
Elisabet Meier Johansen 1853

1889 datter: Agnes Elisabeh Andersen

1889.28P 13.01.1889 18.08.1889 Agnes Elisabet E grd Anders Jørgen Kristensen Gjerøy 1849
Elisabet Meier Johansen 1859

1886 datter: Gotfrid Pareli Andersen

1887.12G 01.06.1886 09.06.1887 16.10.1886 Gotfrid Pareli E gaardbruger Anders Jørgen Kristensen Gjerøy, Søndre 1849
Elisabet Meier Johansdatter 1853

1884 sønn: Alfred Emelius Andersen

1884.37G 16.05.1884 17.08.1884 Alfred Emilius E grdbr Anders Jørgen Kristensen Gjerøy, Søndre 1849
Elisabet Meier Johansdtr 1853

1882 sønn: Rikhard Johan Andersen

1883.21G 16.12.1882 17.08.1883 01.01.1883 Rikard Johan E gaardbruger Anders Jørgen Kristensen Gjerøy 1849
Elisabet Meyer Johansdtr 1853

1881 sønn: Alfred Emelius Andersen

1881.25G 18.08.1881 19.08.1881 Alfred Emalius E gaardbruger Anders Kristensen Gjerøy 1849 [Db]
Elisabet Johansdatter 1853

1880 datter: Kristine Emilie Andersen

1880.27P 29.05.1880 11.07.1880 Kristine Emalie E gaardbr Anders Kristensen Gjerøy 1849
Elisabet Johansen 1853

1879 datter: Johanna Elvine Andersen

1879.12P 15.01.1879 30.06.1879 03.02.1879 Johanna Elvine E grdm Anders Kristensen Gjesøy? 1849
hustru Elisabeth Meier Johansen 1853

77 02 1886

GJERØY SØNDRE

77/02

KRISTIAN PEDERSEN, bruker

1900 bosatt Kisten

År 1900 er han bosatt som jordbrukende husmann og fisker på plassen Hagen under gården Kisten 40-01. Han bor der sammen med kona Antonette og 5 barn, samt enken Elen Iversen, hans stemor.

1891 folketellingen

P001 Krestian Antonius edersen 1 1847 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Antonette Bergitte Severinsdtr. 000 1854 Rødøy - Hustru g -
003 Edvin Ribe Krestiansen 000 1877 Rødøy - Søn - -
004 Bernt Severin Krestians. 000 1879 Rødøy - Søn - -
005 Anne Matea Krestiansdtr 000 1881 Rødøy - Datter - -
006 Petra Olette Krestiansdr 000 1884 Rødøy - Datter - -
007 Andrea Bergitte Krestodr. 000 1887 Rødøy - Datter - -
008 Sara Andrea Larsdtr. 000 1854 Rødøy - Tjenestetyende e -
009 Elen Mortine Iversdtr. 000 1829 Solberg i Trondhjens Syge. Beitshaden H - enslig Loge-rende e -

1886 Matrikkel

2 141b Gjerøen søndre Kristian Pedersen 2-37 0-2-15-15

1882 Utskilt bruk nr 6

Utskilt bruk nr 6 ble hjemlet den 15.6.1882.

1882 Utskilt bruk nr 7

Utskilt bruk nr 7 ble hjemlet den 15.6.1882.

1965

Bosatt 1865 som 19 år gammel sønn hjemme hos sin far, leilending på bruk 3. I 1887 er han nevnt som inderste m/familie hos sin far. I 1892 nevnes han som gårdbruker på Gjerøy søndre.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Antonette Bergitte Severinsdtr

Kristian ble gift med Antonette Bergitte Severinsdtr f. 1854.

77 02 1900

GJERØY SØNDRE

77/02

1900 KRISTEN JØRGENSEN, kaarmann

Har kår fra sønnen Anders Kristensen og bor på hans bruk:
Kristen Jørgensen (1820), kaarmand (tidligere bruker her).
Else Larsdatter (1823), kaarmandskone.
Ole Kristenen (1861) fisker. (Sønn av Kristen og bror av Anders).
Elen Larsdatter (1881) Pleiedatter. Intet erverv. Forpleies for Fattingvesenets regning.
Pernille Jensdatter (1862) Ugift tjenestepike.

Disse to familiene her tilhører Rødøy frikirke med unntak av: Kristine og Alfred, Gudrun, Elen og Pernille - som alle er innmeldt statskirken

1891 folketellingen

001 Kristen Jörgensen 1 1820 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Else Larsdtr. 000 1823 Rødøy - Hustru g -
003 Ole Kristensen 000 1859 Rødøy - Søn ug -
004 Olava Kristensdtr. 000 1863 Rødøy - Datter ug -
005 Jörgine Isaksdtr. 000 1847 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Elen Larsdtr. 000 1881 Rødøy - til opfostring. -

1895 Utskilt bnr 10

Parsell fra gården utskilt som bnr 10 Nøstvolden (Rødøy frimenighet). 9 øre skyld går fra her. Formelt den 6.6.1895.

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Kristen Jørgensen 1820 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. Leilending Fisker b
002 01 Else Larsdatter 1820 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Anders Kristensen 1850 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene b
004 01 Ole Kristensen 1859 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene b
005 01 Lyder Kristensen 1865 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Nils Kristensen 1870 Rødø S. og Pr. s b
007 01 Kristine Kristensdatter 1857 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
008 01 Olava Kristensdatter 1863 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b
009 01 Kornelia Andersdatter 1853 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b

1865 folketellingen

001 01 Kristen Jørgensen 46 Rødø Præstegj Husfader g Gbr. Selveier
002 01 Else Larsdatter 43 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Anders Kristensen 17 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Jørgen Kristensen 11 Rødø Præstegj Deres Søn ug
005 01 Ole Kristensen 6 Rødø Præstegj Deres Søn ug
006 01 Regine Kristensdatter 15 Rødø Præstegj Deres Datter ug
007 01 Olava Kristensdatter 3 Rødø Præstegj Deres Datter ug
008 01 Eline Kristensdatter 8 Rødø Præstegj Deres Datter ug
009 01 Oline Poulsdatter 15 Rødø Præstegj Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Kristen Jørgensen
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po6
Brukers yrke: Gbr. Selveier
Husdyr: he1 ku7 få16 sv1

Omtale:

Christen Jørgensen 25. april 1821 – 21. juli 1905 gift 16. juli 1848 med Elen (Else) Christine Zahl Larsdatter fra Værangen 10. oktober 1823 – 17. april 1913. Christen Jørgensen (Kresten Jørnsa)var født på Sundøya, men foreldrene var lurøyfjerdinger. Det er mye som taler for at han giftet seg i anledning at han ble bygslingsmann i Midtigården.
Barn
Anders Jørgen Kristensen – neste bruker
Regine Oline Kristensdatter 23. august 1850 – 15. mai 1928 – gift med kjøpmann Lossius, Rødøy, barnløs
Jørgen Olai Kristensen – Øyen, barnløs
Eline Kristine Kristensdatter 31. desember 1857 – 11. mars 1950 – gift i Mælen, Rødøy, barnløs
Ole Benjamin Kristensen – Sjøvollen, 1 barn
Olava Gurine Kristensdatter 27. mai 1863 – diakonisse, helsesøster, gift i Steinkjær, barnløs
Lyder Saras Johan Kristensen 13. oktober 1866 – 1915 – Misjonær i Kina, 6 barn, hvorav 4 nådde voksen alder. Da Lyder døde i Kina, flyttet enken med barna til USA.
Nils Christian Kristensen 8. juni 1870 – 29. juni 1935 – Handelsmann, kompanjong til Lossius, ugift, 1 barn.
Christen Jørgensen var en meget religiøs mann. Han hadde 8 søsken og flere av dem hadde det på samme måten. Da frimenigheten på Gjerøy ble stiftet, fant han det nokså naturlig å bli med der.

1875: 1 hest, 4 storfe, 14 sauer og sådde 2 1/2 tønne bygg, 1 tønne havre og 6 tønner potet
«Nærværende Brug er det Nordlandske Kirke- og Skolefond beneficeret.»
Handelsmannen Ole Jæger Selsøyvik fikk skjøte på eiendommen 19. september 1850 for 130 spd. Jæger solgte 16. september 1880 til Anders Christensen for kr 2400.Kjøpekontrakten var datert 10. juni til 16. september 1880. I kjøpekontrakten var unntatt «de Overbygningshuse der tilhøre den sidste Bruger, ligesaalidt som Huse, der tilhøre Husmænd»

EKTEFELLE og BARN:

1870 døpt sønn: Nils Christian

1870.35 08.06.1870 31.07.1870 Nils Christian E grdbr Christen Jørgensen Gjerøy, Søndre
hstr Else Larsd

1870 Sønn: Nils Kristian Kristensen

Født den 8.6.1870. Døpt kirken 31.7.1870.
Ved tellingen 1900 og 1910 er han omtalt som handelsbetjent i Losvika på Rødøy.

1866 døpt sønn: Lyder Saras Johan

1867.3 13.10.1866 26.05.1867 Lyder Saras Johan E grdbr Christen Jørgensen Gjerøy, Søndre
hstr Else Kirstine Larsdatt

1866 Sønn: Lyder Saras Kristensen

Født her den 13.10.1866.
Han er mest kjent for å ha vært misjonær i Kina. Han er hjemme i Norge og Rødøy ved tellingen 1900 og er da bosatt i Losvika hvor han har tre søsken.

1863 døpt datter: Olav Gurine

1863.45 27.05.1863 11.10.1863 Olava Gurine E grdbr Christen Jørgensen Gjerøy [Hjd]
Else Kirstine Larsd

1863 Datter: Olava Gurine Kristensdtr

Født den 27.5.1863 her.
Hun er ved tellingen 1900 bosatt på Rødøy (Losvik) hos sin søster Regine som er gift med handelsmann Lossius. Hun nevnes som syerske.

1861 Døpt datter: Caroline

1861.44 13.09.1861 Caroline E grdbr Christen Jørgensen Gjerøy [Db, Hjd]
Else Kristine Larsd

1859 døpt sønn: Ole Benjamin

1859.63 05.10.1859 30.10.1859 Ole Benjamin E grdbr Christen Jørgensen Gjerøy
Else Kirstine Larsdatter

1858 døpt datter: Eline Kirstine

1858.20 31.12.1857 20.06.1858 Eline Kirstine E gdbr Christen Jørgensen Gjerøy [Hjd]
hstr Else Larsd

Datter: Kristine Kristensdtr

Født her 1857
Hun ble gift med Albert Abelsen på gården Melen. Lenke dit.

1854 døpt sønn: Jørgen Olai

1854.48 07.09.1854 29.10.1854 Jørgen Olai E gdb Christen Jørgensen Gjerøy
kone Else Larsd

1850 døpt datter: Regine Oline

1850.21 23.08.1850 15.09.1850 Regina Olina E gdbr Christen Jørgensen Gjerøy
hstr Else Larsd

1850 Datter: Regine Olina Kristensdtr, g. Lossius

Født den 23.8.1850 her. Døpt kirken 15.9.1850.
Hun ble gift med handelsmann Lossius og er videre bosatt på Rødøy (Losvik).

1849 døpt sønn: Anders Jørgen

1849.25 05.06.1849 08.07.1849 Anders Jørgen E ind Christen Jørgensen
kone Else Larsd

ANDRE:

1900 ft: Pleiedatter: Elen Johanna Larsdtr

Hun er født 1.8.1881 på Gjerøyhavn. Hun er datter til Lars Hansen og Kristine Marie Samuelsdtr.

1865 ft: Oline Johanna Marie Paulsdtr

Hun er nevnt født 3.2.1851 i Åkervika, som datter av Paul Olsen og Sara Johannesdtr. Nevnt som inderster der 1851. Faren er foreløpig ukjent, men moren er bosatt som tjenestejente hos husmann Lars Johnsen, bnr 1.

1865 ft: Føderaadskone - Rebekka Bye

Bosatt hos sønnen Kristen Jørgensen.
Hun er en tidligere gårdbrukerkone av gården Sundøy.

77 02

GJERØY SØNDRE

77 02 Husmannsplass 1875

JENS MIKAL PETTERSEN (Pedersen?)

1877 skifte:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Sør 1877 etter Jens Petersen.
Døde 25. mars 1876.
Kristianna Olsdatter, ektefelle.
Pernilla Bergitha Jensdatter (16) datter.
Edel Olava Jensdatter (12) datter.
Regina Marie Jensdatter (10) datter.
Verge for de umyndige er Anders Christensen Sørgjerø.

1876 - Jens døde

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1876-06:
Døde 25. mars 1876.
Husmand. 50 år. Sør Gjerø.

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Jens Pettersen 1829 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Kristianna Olsdatter 1845 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Pernille Jensdatter 1860 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moder b
004 01 Edel Jensdatter 1864 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moder b
005 01 Regine Jensdatter 1865 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd/Husdyr:

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/4 po1
Husdyr: ku1 ka1 få3

1865 folketellingen

001 01 Jens Petersen 42 Rødø Præstegjd Husfader g Husmand med Jord
002 01 Kristiane Olsdatter 31 Lurø Præstegjd hans Kone g
003 01 Jensine Jensdatter 9 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
004 01 Pernille Jensdatter 6 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
005 01 Ædel Jensdatter 2 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
006 01 Elen Zakrisdatter 60 Rødø Præstegjd Logerende g
007 01 Kristine Hansdatter 21 Moe Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jens Petersen
Utsæd: by1/4 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku1 få5

Skifte etter far:

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Rangsund 1845 etter Petter Pedersen.
Kone Berete Jacobsdtr, som må være en feiltolkning av "Bente Jacobia Jensdtr", som hun heter. Merknad: Hun er fruktsommelig.
Barn: Peder Olai Pedersen (23),
Jens Michael Pedersen (22),
Carel Pedersen (17),
Ole Pedersen (13),
Benjamin Pedersen (7),
Elias Pedersen (3),
Lava Maria Pedersdtr (19) og
Ane Maria Pedersdtr (19).
Formynder for alle unntatt 2 eldste sønner: Ole S. Jæger.

EKTEFELLE og BARN:

1865 datter: Regine Jensdtr

1875 FT: 005 01 Regine Jensdatter 1865 Rødø S. og Pr. d b

1864 datter: Edel Jensdtr

1875 FT: 004 01 Edel Jensdatter 1864 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moder b
Edel: 005 01 Ædel Jensdatter 2 Rødø Præstegjd Deres Datter ug

1860 datter: Pernille Jensdtr

1875: 003 01 Pernille Jensdatter 1860 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moder b
1865: 004 01 Pernille Jensdatter 6 Rødø Præstegjd Deres Datter ug

1856 datter: Jensine Jensdtr

1865<.003 01 Jensine Jensdatter 9 Rødø Præstegjd Deres Datter ug

ANDRE:

1865 FT: Losjerende: Ellen Sakariasdtr

Født på gården Værang - datter av Sakarias Larsen på gården Værang bnr 1.
1865 : 006 01 Elen Zakrisdatter 60 Rødø Præstegjd Logerende g

1865 FT: Tjenestepige Kristine Hansdtr

Født Moe prestegjeld ca 1844.
1865 FT: 007 01 Kristine Hansdatter 21 Moe Præstegj ug Tjenestepige