Gård Brendsvik (10):

- bnr 2 Kilboghavn

Hovedsiden

FAMILIENE:
0000 Arne Jensen
1950 Olaf Jensen
1910 Jens Johansen
1910 Birger Jensen, husmann
1875 Johan Jakobsen, kaamand, tidligere husmann

10 02

KILBOGHAVN

10/02

ARNE JENSEN, eier

10 02 1950

KILBOGHAVN

10/02

OLAF JENSEN, eier

1950: Matrikkel

Matrikkelutkastet fra 1950:
Bruk nr. 2 Kilboghavn - av gården Brensvik.
Skyld: 21 øre.
Hjemmelsinnehaver: Olaf Jensen.

10 02 1920

KILBOGHAVN

10/02

JENS EDVARD JOHANSEN, eier og bruker

1920 folketellingen (10 02 0008 Kilboghavn)

001 Jens Edvard Johansen 01 1846-09-22 Rødøy - hp g Smaabruker 'S'
002 Gurianne Jørgine !! 01 1856-06-24 Rødøy - hu g Husmor
003 Olav Andreas Bang 01 1893-12-24 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider. (Fisker)
004 Idda Johanna Hagen 01 1891-05-27 Rødøy - d ug Utfører husarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn. (Budeie)
005 Ole Johan Meyer 01 1900-01-17 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.

1910 folketellingen

001 01 Jens Johansen 22.09.1844 Rødøy hf g Gaardbruker og fisker b
002 01 Gurianne Johnsdatter 28.06.1854 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Konrad Jensen 24.01.1884 Rødøy s ug Søn b
004 01 Benjamen Jensen 11.03.1887 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Sigurd Jensen 11.04.1889 Rødøy s ug Fiskeri b
006 01 Idda Jensdatter 27.05.1891 Rødøy d ug Datter b
007 01 Olaf Jensen 24.12.1893 Rødøy s ug Fiskeri b
008 01 Ole Jensen 17.01.1900 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

001 01 Jens Johansen 1846 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Guriane Johnsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Husgjerning kreaturstel b
003 01 Konrad Jensen 1884 Rødøy herred* S ug Syg- udygtig til arbeide b
004 01 Benjamin Jensen 1887 Rødøy herred* S ug hjælper i Kreaturstel b
005 01 Sigurd Jensen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Ida Jensen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Olaf Jensen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Ole Jensen 17.01.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Berger Jensen 1880 Rødøy herred* S ug Gaardsdrift, Fiskeri b

1886 Matrikkel

2 71b Kilboghavn Jens Johansen 0-31 0-0-11-11

1875 folketellingen

001 01 Jens Johansen 1846 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Selveier, har nylig kjøbt, Fisker b
002 01 Karen Johnsdatter 1849 Legangers Pr. Hans Kone g b
003 01 John Jensen 1874 Rødø Pr. s b
004 01 Sigrid Gutormsdatter 1818 Leganger Pr. hfs Svigermoder e b

Utsæd/husdyr:

J. Johansen
Utsæd: by1/5 po3
Husdyr: ku3 få13

EKTEFELLE OG BARN (2.ekt).

Ektefelle: Gurianna Jørgine Johnsdtr

Hun er søster av mannens forrige ektefelle.
Hun er da også datter av John Johnsen og Sigri Guttormsdtr som er bosatt på plass under gården Tjong Øvre bnr 2.

EKTEFELLE OG BARN (1.ekt):

1873: Ektefelle: Karen Johnsdtr

KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke 06.07.1873 - ungkar Jens Edvard Johansen, bosatt Kilboghavn, f. 1847, 26 år. Sønn av Johan Jakobsen. Pige Karen Johsndtr, f. Balestrand 1849, 24 år. Datter av John Johnsen.

Karen kom fra

Innflytter til Rødøy. Foreldrene er 1865 bosatt som på plass under gården Tjong Øvre bnr 2. Lenke dit.

1900 døpt: Ole Johan Meyer

Barn 10: Ole Johan Myer Navn: Jensen
1900.21G 17.01.1900 05.08.1900 Ole Johan Meyer E gaardbruger Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1846
Gurianna Jørgine Jonsdatter 1853

1894 Olaf Andreas Bang

Barn 9: Olaf Andreas Bang Navn: Jensen
1894.13G 24.12.1893 10.06.1894 Olaf Andreas Bang E gaardbr Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1846
Gurianna Jørgine Jonsdtr 1854

Mer om Ola Andreas Bang

Ekteskap:
Rødøy kirke 24.11.1923: Fisker Olaf Andreas Bang Jensen, Kilboghavn, født Rødøy 1893, sønn av fisker Jens Johansen. Tjenestepike Hjørdis Sofie Olaisen, Kilboghavn, født Lurøy 1899, datter av fisker Olai Juliussen. Begges 1.ekt.

1891 døpt: Ida Johanna Hagen

Barn 8: Ida Johanna Hagen Navn: Jensen
1891.15P 27.05.1891 05.07.1891 Ida Johanna Hagen E grdbr Jens Edvard Johannesen Kilboghamn 1846
Gurianna Jørgine Jonsdtr 1854

1889 døpt: Sigurd Johan Heiberg

Barn 7: Sigurd Johan Heiberg Navn: Jensen
1889.14G 01.04.1889 17.06.1889 Sigurd Johan Heiberg E grd Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1846
Gurianna Jørgine Jonsdatter 1854

1887 døpt: Benjamin Martinus

Barn 6: Benjamin Martinus Navn: Jensen
1887.5G 11.03.1887 30.05.1887 11.03.1887 Benjamen Martinus E grdbr Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1846
Gurianna Jørgine Jansdatter 1854

Bosatt Oldervik 1920

Benjamin er bosatt Oldervik 19 10 ELVEMO. Tellingen 1920. Med familie.

1885 døpt: Konrad Martinus Sal

Barn 5: Konrad Martinus Sal Navn: Jensen
1885.8G 22.10.1884 25.05.1885 Konrad Martinus Sal E grdbr Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1846
Gurianna Jørgine Jonsdatter 1853

1883 døpt: Karen Andrea Sal

Barn 4: Karen Andreas Sal Navn: Jensen
1883.2P 20.11.1882 14.05.1883 Karen Andrea Sal E grdbr Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1845
Gurianna Jørgine Jonsdtr 1856

1880 døpt: Birger August Meier

Barn 3: Birger August Meyer Navn: Jensen

1880.35G 05.08.1880 05.09.1880 Birger August Meyer E husmand Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1846
Karen Jonsdatter 1849

1878 døpt: Jørgine Augusta

Barn 3: Jørgine Augusta Navn: Jensdtr

1878.3P 24.04.1878 10.06.1878 Jørgine Augusta E husmd Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1847
Karen Johnsdatter 1849

1876 døpt: Constanse Jørgine

Barn 1: Constanse Jørgine Navn: Jensdtr
1876.16 23.03.1876 05.06.1876 Constance Jørgine E husmd Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1847 [Gift jul 1873]
Karen Johnsdatter 1849

1874 døpt: John Saras Meier Jensen

Barn 1: John Saras Meier Navn: Jensen

1874.9 13.02.1874 25.05.1874 John Saras Meier E husmd Jens Edvard Johansen Kilboghamn 1847 [Gift jul 1873, Hjd]
Karen Johnsdatter 1849

ANDRE:

1884 Mor og svigermor Sigri dør her

Døde her den 24.9.1884.

1875 ft: Svigermor: Sigri Guttormsdtr

Hun er mor til begge ektefellene her og svigermor til brukeren her Jens Johansen. Hun flyttet hit sannsynlig straks etter at ektefellen hennes omkom på sjøen 1871. Familien bodde tidligere på Tjong Øvre - plass under bnr 2. Lenke dit.

10 02 husmannsplass

KILBOGHAVN, husmannsplass

BIRGER AUGUST MEYER JENSEN, husmann

Født den 15 08 1880 her på gården som sønn av Jens Edvard Johansen og Klara Marie Jakbosen, Brendsvik/Kilboghavn.

1920 folketellingen (10 02 0009 Kilboghavn indre)

BOSATT PÅ PLASS NEVNT "KILBOGHAVN INDRE".
001 Birger August Meyer Jensen 01 1880-08-05 Rødøy - hp g Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
002 Klara Marie !! 01 1884-01-20 Rødøy - hu g Husmor
003 Bjarne Johan Krog 01 1904-01-31 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
004 Henny Johanne Gaarde 01 1907-05-04 Rødøy - d - Forsørges av sine foreldre
005 Torleif Johan Bang 01 1909-11-01 Rødøy - s - Forsørges av sine foreldre
006 Haakon Johan !! 01 1912-05-16 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
007 Konrat Sahl 01 1915-02-13 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
008 Gunvor Jensine !! 01 1917-10-02 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
009 Ally Marie !! 01 1920-02-15 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

1910 folketellingen (10 02 0036 Kilboghavn plads)

001 Birger Jensen 01 1880-08-05 Rødøy b hf g Husmand og fisker
002 Klara Jakobsdatter 01 1884-01-20 Rødøy b hm g Husmandskone
003 Bjarne Birgersen 01 1904-01-31 Rødøy b s ug Søn
004 Henny Birgersdatter 01 1907-05-04 Rødøy b d ug Datter
005 Torleif Birgersen 01 1909-11-01 Rødøy b s ug Søn

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Birger Jensen 05.08.1880 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Klara Jakobsdatter 20.01.1884 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Bjarne Birgersen 31.01.1904 Rødøy s ug Søn b
004 01 Henny Birgersdatter 04.05.1907 Rødøy d ug Datter b
005 01 Torleif Birgersen 01.11.1909 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Klara Jakobsdtr

1910: 002 01 Klara Jakobsdatter 20.01.1884 Rødøy hm g Husmandskone b

1923 døpt: Aashild Charlotte

Barn 5: Aashild Charlotte Navn: Jensen
1923.4P 27.03.1923 24.06.1923 Aashild Charlotte E fisker Birger Jensen Kilboghamn 1880 Sørfjorden Kapel.
hustru Klara Jakobsen 1884

1920 døpt: Ally Marie

Barn 4: Ally Marie Navn: Jensen
1920.2P 15.02.1920 24.05.1920 Ally Marie E fisker Birger Jensen Kilboghamn 1880
hustru Klara Jakobsen 1884

1917 døpt: Gunvor Jensine

Barn 3: Gunvor Jensine Navn: Jensen
1917.47P 05.10.1917 25.11.1917 Gunvor Jensine E fisker Birger August Jensen Kilboghamn 1880
hust Klara Jensen 1894

1915 døpt: Konrad Zahl

Konrad Zahl Navn: Jensen
1915.24G 13.02.1915 12.09.1915 Konrad Zahl E fisker Birger August Meier Jensen Kilboghamn 1880
hust Klara Marie 1884

1909 sønn: Torleif Johan Bang Jensen

1910: 005 01 Torleif Birgersen 01.11.1909 Rødøy s ug Søn b

1909 døpt: Torleif Johan Bang

Torleif Johan Bang Navn: Jensen
1910.7G 01.11.1909 10.07.1910 06.12.1909 Torleif Johan Bang E fisker Birger August Meier Jensen Kilboghamn 1880
hust Klara Marie Jakobsen 1884

1907 datter: Henny Jensen

1910: 003 01 Bjarne Birgersen 31.01.1904 Rødøy s ug Søn b

1904 Sønn: Bjarne Jensen

1910: 003 01 Bjarne Birgersen 31.01.1904 Rødøy s ug Søn b

10 02 1875

KILBOGHAVN

10/02 (71 ab)

JOHAN JAKOBSEN, kaarmand

1875 folketellingen

005 02 Johan Jakobsen 1812 Rødø Pr. hf g Kaarmand og Fisker b
006 02 Anne Johansdatter 1817 Rødø Pr. Hans Kone g b
007 02 Anton Johansen 1852 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen med Fiske b
008 02 Martinus Johansen 1854 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen med Fiske b
009 02 Elisabeth Johansen 1843 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen med Fiske b

1865 folketellingen

001 01 Johan Jakobsen 58 Rødø Præstegjæld Husf. g Husmnd md Jord Fisker
002 01 Ane Johnsdatter 51 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Jakob Johansen 26 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug hjælper Forældrene
004 01 Jens Johansen 20 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug hjælper Forældrene
005 01 Anton Johansen 19 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug hjælper Forældrene
006 01 Mortines Johansen 9 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug
007 01 Elisabeth Johansdatter 23 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
008 01 Mariane Johansdatter 16 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
009 01 Berith Jakobsdatter 73 Rødø Præstegjæld hans Søster ug

Utsæd/husdyr;

Bruker: Johan Jakobsen Utsæd: ru1/4 by1/2 po3
Brukers yrke: Husmnd md Jord Fisker Husdyr: ku3 få15

Johan - kom fra

Han er født på Brensvik - sønn av Jakob Andreas Andersen og Elisabeth Pauline Nilsdtr - bnr 1. Lenke dit.

Ektefelle: Ane Katrine Jonsdt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Katrine Jonsdt

KIRKEBOKA VIET 1837:
Viet 08.10.1837. Johan Andreas Jacobsen, bosatt Rangsund, født Brennes, 26 år og sønn av Jakob Andersen, Brennes. Anne Catrine Johansdatter, bosatt og født Rangsund, 22 år og datter av Johan Jonsen, Rangsund.

1857 døpt sønn: Martines Olaus

1857.22 23.04.1857 05.07.1857 Martines Olaus E huusmd John Jacobsen Kilboghamn
hstr Ane Johansd

1852 døpt sønn: Anton Johan

1852.20 12.05.1852 27.06.1852 Anton Johan E huusmd Johan Jacobsen Kilboghamn
kone Ane Jonsd

1850 døpt datter: Mariane Eline

1850.8 19.04.1850 26.05.1850 Mariane Eline E huusmd Johan Jacobsen Kilboghamn
hstr Ane Johansd

1846 døpt sønn: Jens Edvard

1846.30 22.09.1846 04.10.1846 Jens Edvard E huusmd Johan Jacobsen Kilboghamn
hstr Ane Johnsd

1843 døpt datter: Elisabet Marie

1843.16 28.05.1843 18.06.1843 Elisabet Marie E huusmand Johan Jacobsen Kilboghamn
hstr Ane Johansd

1840 døpt sønn: Jacob Andreas

1840.30 21.09.1840 04.10.1840 Jacob Andreas E ind Johan Jacobsen Brennes
h Ane Cathrine Johansd

1838 døpt datter: Jacobea Andrea

1838.24 14.08.1838 09.09.1838 Jacobea Andrea E Johan Jacobsen Brennes
kone Anne Cathrine Johnsdatter