Noe om Petter Moe og krigsårene 1940-45

Meteorologi

STRANDLI om krigsårene

Utdrag av et brev jeg har mottatt fra Alf Strandli, senere sambandssjef i Værvarslinga.
Var mye på Myken hos Petter Moe i den tid han var teknisk ekspert, monterte mastre m.m.

Under krigen 1940-45 fortsatte Petter sine observasjoner i henhold til de internasjonale bestemmelsene. Tyskerne hadde da overtatt all meteorologisk tjeneste i landet og i prinsipp forbudt enhver meteorologisk varslingstjenete utført i regi av Det norske meteorologiske institutt. (Det forekom en meget begrenset stormvarslingstjeneste en kort stund).

Tyskernes organisering av værtjeneste var splittet på flere våpengrener og lite koordinert. Og kanskje derfor utførte tyskerne på Myken fyr sin egen værobservasjonstjeneste. De var ikke noen rutinerte observatører og hadde behov for korreksjoner og kontroll av seg selv.

Det foregikk ved at ansvarshavende tysker med en menig ro-kar besøkte Petter og sammenlignet egne observasjoner med Petters korrekte observasjoner. Dette foregikk ikke sjelden.

Når Devik i sin bok skriver at et tysk besøk hos Petter var i forbindelse med ransakning etter radioapparater er det trolig feil og med den vanlige tyske grundigheten hadde de nok funnet det de eventuelt var ute etter hvis det hadde vært deres oppgave og de hadde hatt viljen til det.

Dessuten ville andre tyske organer som Gestapo ha blitt innblandet. Petter fortalte meg at det var under en "rutinemessig sammenligning" at den menige ble bedt om å sette seg på vedkassen. Der var det varmt og Ane sørget nok for at han ble der. At radioapparatet lå i vedkassen gjorde situasjonen komisk og var grunnlag for historien. Petter fortalte den gjerne og Mykenfolket hadde nok glede av den i en tung krigstid. Innehav av radioapparat - og spesielt spredning av "ulovlige" nyheter - var straffbart. Hadde Petter blitt tatt for dette hadde han havnet i straffeleir for lang tid, sannsynligvis for resten av krigen hvis han hadde overlevd. På et så gjennomsiktig sted som Myken var nok tyskerne klar over at det fantes tilgang til "ulovlige" nyheter.

Det forbauser meg ikke om de også visste at Petter Moe var kilden. Men de var jo avhengige av Petter, så hvorfor lage vanskeligheter? Dette er min teori og Petter var enig.