Gård Bø (49)

Bruk nr 1 (C) - Heen Familien *

Bruk nr 1 (B) *

1934 Konrad Kilavik selger til Heen
Jens Jakobsen - eier og bruker 1910 tellingen
Hans Nikolai Hansen - eier og bruker ved tellingen 1900
1891 eier og bruker: Ludvik Kristian Danielsen
1879-1882 Bruker og eier (?) Benoni Falk Jensen

Bruk nr 1 (A) *

De første brukerne og familiene etter 1801

Bruk nr 2 Moen *

1949- Eier og bruker: Godleif Johansen
1928-1949 Eier og bruker: Edvard Jakobsen
1911-1928 Eier og bruker: Albert Antonsen
1901-1911 Eier og bruker: Birger Edvard Olsen
1875-1900 Husmann Ole Pettersen

Bruk nr 3 - 7 *

03 FRYDENLUND
Toralf Kristian Heen
Jens Sundberg
Johan Iver Bang Hansen
04 SOLVANG
Aud Elise Pedersen
Halfdan Hansen
Albert Hansen
05 NYGÅRD
Toralf Kristian Heen
Arne Sundberg
Jens Sundberg
Henry Dahl Aakvik
Aksel Eliassen

Bruk nr 8 og flere *

BØKVALVIK B *

BØKVALVIK A *

1801 bare

Gårdshistorien *

Start på en mer beskrivende gårdhistorie med leilendinger, selviere, husmenn og innerster.

DIV

1895 Ungkar Ole Johan Jakobsen

Død i forlis - oppgitt adresse Bø, men kan ikke knyttes til noen familie her?

1893 Petter Olsen, Bø

Skifte 1893.
Ole Pedersen, Bø i Rødøy, far til avdøde.
Albertine Olsdtr, Ausbotn Davidsstrasse 34 St PA i Tyskland.

1870 Martinius N. Olsen, Bø i Rødøy, skifte

Arvinger: Dorthea Pedersdtr, Bø i Rødøy. Mor av avdøde.

1886 Bø - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 49
•Gammelt matrikkelnr: 108
•Navn på gård: Bø
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 110 Bø Ludvig Danielsen 1-36 0-4-1-1

1769 Innrulleringsmanntall 1769:

Innrulleringsmanntall 1769:
45 Bøe. Christopher Larsen, 44 år.

1647 Skattematrikkel

B ø e 2f pd .
Ander s 2f pd .
R ødøe pr esteboell bygge r .

1610 Navnet

b.16, s.168
49. Bø. Udt. bø. -- Bø 1610. 1614. Bøe 1661. 1723.