Gård Sleipnes (66)

Bruk nr fra 22 og videre...

til hovedsiden

66.22 Myreng
66.23 Solvoll
66.24 Laukvoll
66.25 Sagatun
66.26 Nymo
66.27 Kveldro
66.28 Nyheim
66.29 Storvoll
66.30 Bjerkeng
66.31 Nyheim
66.32 Vesterheim
66.33 Fagerdal
66.34 og videre.....

66 22 Myreng

2011 Karstein Egil Sleipnes

Født 1988.
Hjemmel i jordboka 06.11.2011.

.

2011 Ingrid Sleipnes, eier

Selger bruket her til Alf Viggo sin sønn Karstein Egil Sleipnes. 06.11.2011.

Eier: Gunnar Sleipnes

Gunnar er født 3. november 1926.
Døde på Rødøy sykehjem den 7.1.2008,

Utskilt fra

Bnr 22 er formelt utskilt fra bnr 2 den 05.08.1943.
Eiendommen her er sammenslått med bnr 37.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingrid Ingvalda Wasdal, g. Sleipnes

1955 datter: Ingunn Sleipnes

Født 5. desember 1955.

1953 sønn: Alf Viggo Sleipnes

Født 12. desember 1953.

1950 sønn: Terje Karolius Sleipnes

Født 3. novermber 1950.

66 23 Solvoll

2000 Rune Hansen, eier

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

Eier: Reidar Pedersen

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

1982 utskilt herfra

Bnr 35 ble utskilt herfra den 29.10.1982

Alf Kristian Fagerheim

Hagbart og Astrid hadde ingen barn.
Det er Astrid sin bror Alf som får hjemmelen her.

66 23 Solvoll

Hagbart dør

Født den 10. mars 1906.
Død den 2. mai 1975 og gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted. (foto støtte).

1950 Eier og bruker - Hagbart Mathias Johan Nilsen

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1944 opprettet

Denne eiendom ble opprettet fra bnr 4 den 11.11.1944.

1991 Astrid dør

Astrid dør 17.4.1991 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted (foto støtte).

Ektefelle: Astrid Lund Fagerheim, g. Nilsen

Astrid er født på Fagerheim (66-06) Sleipnes den 27.1.1918. Hun er datter av Aksel Gjerde Andreassen Fagerheim, bosatt der.

66 24 Laukvoll

2019 Tre søsken som eier med 1/3 del hver

Hjemmel i jordboka fra 21.11.2019.
Børge Myhre, f.1969.
Elin Johanna Myhre, f. 1962.
Liv-Karin Myhre, f. 1963.

Kitty Kvarv, eier

1950 Eier - Aslaug kvarv

Skyld av 25 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Aslaug Kvarv

Hjemmeværende datter av Karl Kvarv, eier og bruker av bnr 1. Datteren fikk skilt ut noe mark fra gården. Det ble aldri bygget noe på. Hun hadde en datter, som også igjen har barn.

1947 utskilt fra bnr 1

Bruk nr 24 opprettet ra gnr 66 01 den 16.12.1947.

66 25 Sagatun

2020 uendret hjemmel

Samme hjemmel som 1950 - jordboka 2020.

1950 Eier - U/L Polarsirkel

Skyld av 1 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(utskilt fra bnr 2)

1949 opprettet

Bnr opprettet og utskilt fra bnr 2 den 20.6.1949.

66 26 00 Nymo

Senere eiere

1995 Rolf Mathisen, eier og bruker

Hjemmel i jordboken fra og med 24.2.1995.

1995 utskilt

Bruks nr 37 og 38 ble utskilt herfra den 24.2.1995.

Eier?

66 26 Nymo

Eier og bruker: Edvard Jakobsen

Edvard var født den 6. februar 1905.

1950 Eier og bruker - Edvard Jakobsen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1950

Utskilt bnr fra bnr 2 den 14.9.1950.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hulda, g. Jakobsen

Født den 18. desember 1905.
Døde den 23. januar 1980.

Datter: Anna Jakobsen

Datter: Albereta Jakobsen

1945 sønn: Harald Jakobsen

Født den 11. august 1945.

66 27 Kveldro

1991 eier Rolf Mathisen

f, 1957
Hjemmel i jordboka den 17.6.1991.

Eiere: Ole og Valborg Olsen

1954 utskilt

Utskilt bra bnr 4 den 2.10.1954.

66 28 Nyheim

2000 Rune Hansen, eier

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

Selges

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

Reidar Levin Pedersen, eier

1999 Reidar Levin Pedersen
Gnr. 66, bnr. 9 er solgt for kr 65.000 fra Kjell Arne Solem til Reidar Levin Pedersen (02.09.1999)
Salger omfatter også gnr 66, bnr 28.

1999 utskilt herfra

Bnr 40 og 41 ble utskilt fra denne (28) og fra bnr 27. Jordboka 30.06.1999.

Kjell Arne Solem, eier

Hjemmel etter sin far Alfred.

Eier: Alfred Solem

Utskilt fra bnr 9.

1956 opprettet

Utskilt fra bnr 9 den 26,10.1956.

66 29 Storvoll

Eier: Rolf Mathisen

Utskilt fra bnr 4.
Jordboka 28,10.1985.

1961 opprettet

Tomt utskilt fra bnr 4 den 9.3.1961.

66 30 Bjerkeng

Eier: Magne Hansen

Utskilt fra bnr 4.

66 31 Nyheim

Eier: Mathias Berg Hansen

Tomt, skyld 1 øre.
Utskilt fra bnr 3.

Den bolig som Mathias bygde etter at han overlot gården til sønnen Magne Hansen.

66 32 Vesterheim

Eier: Eva Pedersen

Utskilt fra bnr 3.

66 33 Fagerdal

2019 Eier Håvard Våtvik

Gnr 66, bnr 33 er solgt for kr 200.000 fra Lisbeth Guldbjørnsen og Yngve Brox Guldbjørnsen til Håvard Våtvik (18.02.2019)

2017 Eier: Yngve og Lisbeth Guldbjørnsen

Gnr 66, bnr 33 er solgt for kr 170.000 fra Marit Guldbjørnsen og Remi Andrè Pettersen Rendal til Lisbeth Guldbjørnsen og Yngve Brox Guldbjørnsen (10.11.2017).

2017 Eier: Marit Guldbjørnsen/Remi Andre P. Rendal

Gnr 66, bnr 33 er solgt for kr 170.000 fra Marit Guldbjørnsen og Remi Andrè Pettersen Rendal til Lisbeth Guldbjørnsen og Yngve Brox Guldbjørnsen (10.11.2017).

1979 opprettet

Bruks nr som ble opprettet i jordboka den 9.8.1979.
Utskilt fra bruks nr 7 som var eid av Ynge Blox Guldbjørnsen.

Fra bnr 34 og videre

Bnr 34 ?

35 2017

Gnr 66, bnr 35 er solgt for kr 200.000 fra Ståle Skogstad til Kristin Høgner. (05.07.2017).

35 2008

Gnr 66, bnr. 35 er solgt for kr 200,000 fra Stig Eivind Tøllefsen til Ståle Skogstad (15.09.2008).

35 1982

Eier: Alf Fagerheim.
Utskilt fra bnr 23 med hjemmel i jordboka den 29.10.1982.

36 1993

Helga og Jurgen Steffen.
Utskilt fra bnr 20 den 14.10.1993

Bnr 37

Denne eiendom ble utskilt fra bnr 26 den 24.2.1995.
Denne eiendom ble sammenslått med bruks nr 22 den 4.7.1996.
DEN ER DA OPPHØRT.

Bnr 38

Denne ble utskilt fra bnr 26 den 24.2.1995.

Bnr 39

Eier: Hans Magnus Sleipnes.
Utskilt fra bnr 16.

40 1999

Eier: Kjell Arne Solem.
Utskilt fra bnr 9 og 28.
Dato: 30.6.1999

41 1999

Eier: Kjell Arne Solem
Utskilt fra bnr 9 og 28.
Dato: 30.6.1999

42 2002

Eier: Ellen Ann Åbotsvik
Utskilt fra bnr 10.
Solgt fra Arne Martin Åbodsvik.
Hjemmel 09.12.2002.

43 2003

Gnr 66. bnr 43 er solgt for kr 340.000 fra Gunvor Skrede til Tron Engebrethsen og Rigmor Helene Hansen (21.10.2003).

44 2004

Utskilt fra bnr 12 Solvang den 23.4.2004.

44 2008

Utskilt fra bnr 19 Vonheim den 21.07.2008.
Gnr 66, bnr 44 er solgt for kr 350.000 fra Toril Antonsen til Anne Helen Nilsen og Ronny Nilsen (29.08.2008).

45 2008

Utskilt fra bnr 19 Vonheim den 21.07.2008.

48 2020 Gjeddveien 21

Gjeddveien 21 (Gnr 66, bnr 48) er solgt for kr 150.000 fra Yngve Brox Guldbjørnsen til Ellen Helene Pettersdatter (10.11.2020).