Kila (61)

18 Kila Indre

Hovedsiden

AGA-familiens opprinnelig gårdstun

Tre brødre - Einar, Olav og Torbjørn drev bnr 1 fra tunet som er avbildet nedenfor.
1938 ble de mye endringer - med kort versjon. Einar Aga fikk bruk nr 1 og bygde nytt hus ca hvor det gamle tunet før Aga var. Torbjørn ble eier av området hvor "Aga-tunet" var - det ble gitt bnr 18 med skyld 62 øre. Olav fikk plassen Forsmo som ble gitt bnr 17 også fikk skyld av 62 øre.
Det ble samtidig solgt husmannsplassene Gjerde (14), Dyrås (15) og Dyråsmo (16). Mer informasjon under det enkelte bruk.

1950 Matrikkelutkast

Gårdeier:
Matrikkelutkastet fra 1950: Bnr 18 av gården Kila, skyld på 62 øre og eier Thorbjørn Aga.

Brødrene Torgils og Torbjørn ble igjen her

Fotoeier: Ingvar Berg-Hansen på Tjong.
Lagt ut på Fjesbokside november 2017 og lånt der.

Ukjent når disse hus er bygd, det må være etter at dette område ble utskilt som nytt bruk i 1938.

Aga-tunet

© RLA Johan Martin Mathisen. Foto fra postkort.

Aga-tunet sett utenfra - her også med "handelsbrygga" - hvor en rekke handelsmenn drev handel fra - på leie.

Tidlig - fra før 1918. Det ser ut til at det da bare stod et våningshus på bruk nr 1, senere ble det et til før 1838.  I tillegg "Kvarsneshuset" lenger opp.

Flere bruk