Gård Myken (71)

© RLA. Parti fra Myken fotografert først i 1950-årene.

Tilbake til hovedsiden

Obs:

Klikk på det første bildet - du kan da ta opp alle bildene og dokumenten i stor tekst.

PDF 00098 Tekst 30169 Isdammen Myken

ISDAMMEN PÅ MYKEN - BJØRN SKAUGE

Noe fra forrige århundre

© RLA.

Myken 1990

BROSJYRE på 4 stk a5 sider.  En orientering om Myken - samfunnet Myken 1990 - slik det ble sett av de som skriver det.  Antagelig har Bjørn Skauge noe med dette å gjøre.  Utgiver er Myken Helselag og Velforening.

Det ser ut til at dette er laget for å orientere de som kommer som turister til Myken.  De avslutter med: "Vi håper at du får et hyggelig opphold".

© RLA.

© RLA.

© RLA.

1990

Kystlaget, Midtre Rødøy skolekorps og konfirmantene på besøk samtidig.

1969 - Myken på TV

© RLA. (20962).

Div

1923

Rorbod

Aar 1923 den 14. september holdtes formands- og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy.

Sak 136: Ludvik Hoff søker kommunegaranti for et laan i Rødøy sparebank, stort kr 500,00 til ophold ved lærerskolen i Tromsø. Han stiller en livspolise paa kr 1000,00, samt halvdelen av en rorbod i Myken som kontragaranti.

Beslutning: Mot 4 stemmer besluttedes: Kommunen garanterer for det omsøkte laan kr 500,00 mot at han sender livspolisen til herredskassereren i Rødøy og at guttens far Gustav Hoff gir kommunen skadesløsbevis i sin eiede , halve rorbod i Myken.

Fra statsbudsjett 1969

RLA 21111