Nordnesøy (1)

bruk nr 17 - 20

Hovedside

01 17 1950

NORDNESØY, Østre Sandvik

01/17

LUDVIG LYDERSEN, eier og bruker

1950 matrikkel

Ludvig Lydersen
Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1932 Skyldsatt - fradeling fra bnr 11 Sandvik

Skylddelingsforretning 1932 hvor dette bruket ble fradelt bruk nr 11 og fikk en skyld av 17 øre.

01.18 SOLSTRAND

01 18

NORDNESØY, Solstrand

01.18

REIDAR OLSEN RISØY. eier og brukeer

1950 matrikkel

Reidar Olsen Risøy
Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1935 Skjøte - ny eier - Reidar Olsen Risøy

Skjøte - fra arvinger etter Jens Kristensen Risøy og hustru - Harald Jensen og hans søster Marianne Jensen. Skjøte av 29.6.1935 til Reidar Olsen Risøy for kr 700.

1935 Utskilt fra bnr 5

Skylddeling, hvorved en parsell "Solstrand", der er gitt en skyld av 6 øre, med bestemmelse om havnegang, avholdt 4. juni, tinglyst 10. august 1935. Realpanteregisteret nr 5.

01 19 1950

NORDNESØY, Gamhaugen

01/19

NORDMAND KRISTIANSEN, eier og bruker

1950 matrikkel

Normann Kristiansen
Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Skjøte 1936

Undertegnede eier Marianne Jensen f. 1875 og Harald Jensen f. 1877 skjøter og overdrar herved til Normann Kristiansen f- 1892 vår eiendom Gamhaugen gnr 1, bnr 19 av skyld 6 øre for en kjøpesum av 600 kr.

1936 Skyldsetting

Skylddelingsforetning skjedde 23. juni 1936. Går fra bnr 5.

01 20 1950

NORDNESØY. NERGÅRD (Bortestua)

01/20

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Opprinnelig bnr 20 da det omfattet hele gården. men huset og tomten er nå fraskilt. Oppført av Edvard Sivertsen ca 1912. Sønnen Eldor Sivertsen eide bygningen fra ca 1960 til sin død i 1977. Huset drives nå som feriested for turister og eies av Inger Marie Harstad og Jon Terje Siverstsen under navnet: "Efusine, etter den gamle husfuens navn. Fem barn vokste opp her. Eldor bodde her. Emilie bodde her. Bjarne bodde på Nyrård. Lilly døde som barn. Oskar flyttet til Tjongsfjorden.
På side 34 og 35 er bilde av bolighuset og av fjøsen på bruket. Fjøsen er oppgitt bygd av Edvard Sivertsen 1932, delvis av den gamle fjøsen i Øvergården etter at gården ble skiftet. (Se beskrivelse av fjøsen tilhørende Unni Jørgensen, side 31. Den gamle fjøsen kan ses på bilde side 176.
På bruket her var det også postkontor en tid på beste nr 2.

EDVARD BENONI SIVERTSEN,

og senere hans enKe EFUSINE

1950 matrikkel

Efusine Sivertsen
Skyld av 1 mark og 40 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946 Hjemmelsbrev til Efrusine Sivertsen

Under skiftet etter Edvard Sivertsen, Nordnesøy, hvis bo ble avsluttet 17.5.1944 har gjenlevende enke Efrusine Sivertsen overtatt boets faste eiendom nemlig gården "Nergård" gnr 1, bnr 20 i Rødøy. Kjøpesummen kr 4000 ble avgjort under skiftet. Rana skifterett, Mo, 13.12.1946.

1945 Salg av eiendom - bnr 25 går fra

Skjer den 29. oktober 1949. Går fra bnr 20 Nergård. Skyld her blir 15 øre. Forlangt av Rødøy kommune v/ordfører Sig. Carson. Bruk nr 25 Kjølvik. Bnr 20 har nå skyld på 1 mark og 43 øre.

1920 folketellingen ( 01 03 0049 Nesøy nordre 1/2 føregård)

001 Edevard Benoni Sivertsen 01 1877-06-26 Rødøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
002 Edvusine Julianna Sivertsen 01 1874-02-13 Rødøy - hu g Husmor
003 Artur Levnhart Sivertsen 01 1902-08-30 Rødøy - s ug Fiskeri fra motorbaat
004 Eldor Johan Sivertsen 01 1905-03-24 Rødøy - s ug Hjelper far med fiske og gaardens drift.
005 Emilie Oline Sivertsen 01 1907-01-17 Rødøy - d - Pf
006 Bjarne Karolius Sivertsen 01 1909-06-14 Rødøy - s - Pf
007 Lilly Elida Sivertsen 01 1912-05-28 Rødøy - d - Pf
008 Oskar Kurt Sivertsen 01 1915-08-20 Rødøy - s - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 (Bosatt på bnr 3 som inderste hos Hanna Benjaminsen).
004 02 Edvard Sivertsen 24.06.1877 Rødøy Svigersøn g Fisker, inderst, fiskeri og jordbruk b
005 02 Efrusine Sivertsen 13.02.1874 Træna d g Husgjerning, fiskerkone b
006 02 Berntine Isaksen 20.06.1894 Rødøy Stedatter ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
007 02 Artur Sivertsen 30.08.1902 Rødøy s ug Fiskersøn, barn, intet erhverv b
008 02 Eldor Sivertsen 24.03.1905 Rødøy s ug Fiskersøn, barn, intet erhverv b
009 02 Emelie Sivertsen 17.01.1907 Rødøy d ug Barn, datter b
010 02 Bjarne Sivertsen 14.06.1909 Rødøy s ug Barn, fiskersøn b

EKTEFELE og BARN:

Ektefelle: Efrusine Karoliusdtr

1916/1915 døpt sønn: Oskar Karl Johan

1916.9G 20.08.1915 09.07.1916 Oskar Karl Johan E fisker Edvard Sivertsen Nesøy 1877 [Hjd]
hust Efrusine Karoliusen 1874

Mer om OSKAR:

Var senere gift og bosatt på Gullstad på gården Kila (61). Bruk nr 11 der "Gullstad".

1912 døpt datter: Lilly Sofie

1912.22P 28.05.1912 14.07.1912 Lilly Elida Sofie E fisker Edvard Severtsen Nesøy 1877
hustr Efrusine Karoliussen 1874

Mer om LILLY:

1909 døpt sønn: Bjarne Karolius

1909.9G 14.06.1909 18.07.1909 Bjarne Karolius E fisk Edvard Sivertsen Nesøy 1877
Eufrusine Karoliusdat 1874

Mer om BJARNE:

1907 døpt datter: Emilia Oline

1907.7P 17.01.1907 23.06.1907 17.04.1907 Emilia Oline E fisker Ervard Benoni Sivertsen Nesøy 1877
Eufrusine Karoliusen 1874

Mer om EMILIA:

1903 døpt sønn: Eldor Johan

1905.6G 24.03.1905 09.07.1905 24.05.1905 Eldor Johan E fisker Edvard Sivertsen Nesøy 1877
Eufrusine Karoliusen 1873

Mer om ELDOR:

1903/1902 døpt sønn: Arthur Leonhard Paul

1903.4G 30.08.1902 07.06.1903 19.01.1903 Arthur Leonard Paul E fisker Edvard Sivertsen Nesøy 1877
Eufrusine Karoliusdatter 1874

Mer om ARTHUR:

01 20

NORDNESØY, Bortestua

Beskrivelse - "Borterstua"
Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Bilde av hus side 36.
"Borterstua" ble oppført av Arthur og Kanutte Sivertsenm i 1937. Huset er et såkalt ferdighus med liggende laftet plank, produsert i Rana. Mange slike hus ble bygget på Nesøya i perioden 1925 til 1938. Nåværende eier og beboer er Arnt Karl Sivertsen.

ARNT KARL SIVERTSEN, eier og bruker

Sønn av forrige eier.

01 20 1980

NORDNESØY, Bortestua

01/20

ARTHUR LEONHARD PAUL SIVERTSEN, eier og bruker

Født 30.8.1892. Sønn av Edvard Benoni Sivertsen (1877).
Arthur Leonhard Paul Sivertsen døde den 13.11.1980 på Rødøy sykehjem.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kanutte Sivertsen

Født den 31.5.1899.

1944 Sønn: Charles Leif Sivertsen

Født her 13.8.1944. Flytta 1968 til Loppa.

1942 Sønn: Arnt Karl Sivertsen

Født den 30.4.1942.

1934 Sønn: Einar Eivind Sivertsen

Født 25.6.1934. Bosatt på Skogly 01-37.

1932 Sønn: Norval Knut Sivertsen

Født 17.7.1932. Døde den 5.2.1990 på Nordnesøy.