Gjerøy Søndre (77)

- bruk nr (8) 9 Hagland

Til hovedsiden

77 09

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09

JORUN ØREN MONSEN og STIG.HARALD MONSEN

2004 Eiere: Jorun Øren Monsen og Stig-Harald Monsen

Jordboka: Eiere er Jorun Øren Monsen og Stig-Harald Monsen. Hjemmel 15.1.2004.

77 09

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09

ROLF HAGLAND, eier og bruker

1999

Jordboka. Bnr 80 ble skilt ut herfra den 21.9.1999. Det er selve huset som er blitt utskilt. Det var Sigurd Haglands sønn Geir som overtok. Han solgte det 2015. Bruks nr 9 (gårdsbruket) var allerede solgt 2004.
Gnr 77, bnr 80 er solgt for kr 110.000 fra Geir Johan Hagland til Lyngvågen Kafe AS (14.09.2015).

Omtale:

Rolf Hagland 1. september 1919 – 4. desember 1986 gift 2. september 1952 med Randi Sofie Jakobsen fra Flakstad (31. januar 1929 – 9. november 2006) De hadde ingen barn.
Rolf hadde styrmannskole og var sjømann i utenriksfart, han seilte mye for Høegh-rederiet. Han var en av de mange tusen norske sjømenn som bare var ute på vanlig arbeid i 1940, men som så på grunn av tidens politikk ble dratt inn i et helvete av krigsforlis og ødeleggelse. Norske sjømenn gav et avgjørende bidrag til at England ikke ble sultet ut av tysk sjøkrig, men betalte en høy pris. Etterpå ble de behandlet som skit, og hadde etter norsk politisk oppfatning ikke vært krigsdeltakere. Norske politikere så seg heller ikke for gode til å snyte sjøfolkene på hyra i det de stjal Northraships hemmelige fond, som sjøfolkene redelig og ærlig hadde tjent under krigen, men ikke fått utbetalt.. Rolf var ikke bitter, men fullstendig uten illusjoner om politikernes skrivebordsteorier. Hans enke mottok på hans vegne en liten medalje etter han var død – overrakt av Rødøys ordfører. Rolf kom heim fra sjøen i 1957 og overtok gården. Han var jakt- og fiske- interessert. En gang hadde han vært på jakt i aventstiden. Han gikk hele dagen, men ingen ryper kom på skuddhold. For ikke å komme tomhendt hjem, skaut han seg et juletre med hagla.
Da Rolf døde, ble gårdsdriften nedlagt, og enken solgte jorden tilbake til Øvergården, men husene ble fradelt som egen eiendom. Sånn gikk det med Hagland.

77 09

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09

JOHAN KRISTIAN HAGLAND, eier og bruker

Eide og drev gården sammen med Ole Hagland
Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1959 Døde

Johan Kristian Hagland døde her den 10.2.1959.

Hvor fra

Sønn av første bruker her - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.
Omtalt nedenfor:L

Omtale:

Johan Kristian Hagland 31. mars 1881 – 7. februar 1959 gift 10. november 1917 med Georgine Andersdatter fra Midtigården 18. juli 1891 – 20. april 1939
De hadde barna
Rolf Hagland neste bruker
Sigurd Kristian Hagland 22. desember 1920 – 18. november 2002 Han bygde Hagtun på Sørgården og bodde der mens han var yrkesaktiv. Gift med Erna Hansine Volden f 13. september 1920 på Åg i Meløy, d 4. desember 1999 på Lørenskog, Akershus. De hadde sønnene Geir og Tor.
Han arbeidet på kontoret hos sin far som var herredskasserer i Rødøy, og da faren døde overtok han stillingen. Han var i kommunens tjeneste det meste av sitt yrkesaktive liv, til sist som rådmann. Han hadde befalsutdannelse.
Anna Elisabet Hagland – 28. mai 1925. Som yrkesaktiv var hun sykepleier på Aker sykehus i Oslo. Anna er slektsinteressert, og mange av opplysningene her kommer fra henne.
Johan Hagland var ung mann i tiden rundt unionsoppløsningen i 1905 og var ivrig for det militære og hadde befalsutdannelse. Han var i den tiden en tur på Selsøyvik. Der var det en jente som måtte dra slipesteinen mens Johan slipte sin militærsabel. Han studerte eggen og gjorde utfall i luften. Til slutt var han fornøyd og sa: «Ja, nå kan bare svensken komme!» Jenta ble livredd og husket hendelsen 70 – 80 år senere.
Johan var også i en årrekke herredskasserer i Rødøy og hadde kontoret hjemme på Hagland. Det fortelles at en gang kom han til å mistenke en rødøyfjerding for skatteunndragelse. Mannen hadde oppgitt inntekt av salg av en oksehud, men Johan fant ingen steder at han hadde inntekt av kjøttsalg. Derfor ila han ekstraskatt.

Fra tømmermann til korporal

Født den 31.3.1881.
1910: 003 01 Johan Samuelsen 31.03.1881 Rødøy s ug Søn (korporal) træarbeider b
1900: 003 01 Johan Samuelsen 1881 Rødøy herred* S ug Hustømmermand, Fisker b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle:

1926: Sønn: Sigurd Kristian Hagland

Født den 22.12.1920. Døde den 18.11.2002 på Akershus Universitetssykehus.
Sigurd er omtalt under den eiendom han bygde hus på - Gjerøy Søndre bnr 21 Hagtun.

1919: Sønn: Rolf Hagland

Født den 1.9.1919. Døde her 04.12.1996.

77 09

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09

OLE HAGLAND, eier og bruker

Om bruket

Eide og drev gården sammen med Johan Hagland.
Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1971 Døde

Ole Ingemand Hagland døde 10.5.1971.

1951 Utskilt herfra - bnr 21

Jordboka: Bnr 21 ble formelt utskilt herfra den 20.11.1951. Hagtun - til Sigurd Hagland.

1900 Folketelling

Bosatt på bruket her - hos foreldrene.
1900: 005 01 Ole Samuelsen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b

Hvor fra

Sønn av første bruker her - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.
Omtalt nedenfor:L

77 09 1910

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09 (inntatt bnr 8)

SAMUEL OLSEN HAGLAND, eier og bruker

Hette opprinnelig bar Samuel Olsen, men satte navn på di brukene han kjøpte og det ble da både gårdsnavn og etternavn.

1938 Bruk nr 16 fradelt gården her

Skjøte som er utferdiget av Samuel Olsen Hagland 11.11.1932. Det er sønnen Anton Hagland som blir eier og bruker her.

Eier og bruker: Samuel Olsen Hagland

1910: 001 01 Samuel Olsen 01.05.1845 Hemnes hf g Gaardbr. og træarbeider b
1900: 001 01 Samuel Olsen 1847 Hemnæs Nor Hf g Jordbrug og Haandværk Hustømmermand Gaardbruger S b
1891: 001 Samuel Olsen 1 1845 Hemnæs - Familiens overhode g -

1920 folketellingen (77 09 0021 Hagland)

001 Samuel Olsen Hagland 01 1845-05-01 Hemnes - hp g Gaardbruker S.
002 Kristine Jakobia Hagland 01 1862-06-16 Hemnes - hu g Husmor
003 Ole Ingmann Samuelsen Hagland 01 1884-09-06 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
004 Hans Samuelsen Hagland 01 1889-04-30 Rødøy - s ug Skrædder Sa
005 Julie Kristine Hagland 01 1891-04-04 Rødøy - d ug Gaards og husarbeide hjemme uten kontant løn
006 Anton Samuelsen Hagland 01 1894-09-10 Rødøy - s ug Fisker og fangstmand: Sild, sæl og hvalfangst fra dampskib
007 Johan Samuelsen Hagland 01 1881-03-31 Rødøy - s g Herredskasserer i Rødø og forretn.fører i lign. v. sammesteds
008 Georgine Hagland 01 1891-07-14 Rødøy - hu g Husmor
009 Rolf Hagland 01 1919-09-01 Rødøy - s - Pf

1910 folketellingen

001 01 Samuel Olsen 01.05.1845 Hemnes hf g Gaardbr. og træarbeider b
002 01 Kristine Jakobsdatter 16.06.1862 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
003 01 Johan Samuelsen 31.03.1881 Rødøy s ug Søn (korporal) træarbeider b
004 01 Anna Samuelsdatter 22.09.1882 Rødøy d ug Datter f
005 01 Hans Samuelsen 30.04.1889 Rødøy s ug Søn, skrædder (ikke selvst.) b
006 01 Julia Samuelsdatter 04.04.1891 Rødøy d ug Datter b
007 01 Anton Samuelsen 10.09.1894 Rødøy s ug Søn b
008 01 Halvor Samuelsen 29.10.1896 Rødøy s ug Søn b
009 01 Signe Samuelsdatter 29.03.1898 Rødøy d ug Datter b

Bnr 8 og 9

Bruk nr 8 og 9 - omtalt som "Gjærøen Søndre og Hagland".

1900 folketellingen

001 01 Samuel Olsen 1847 Hemnæs Nor Hf g Jordbrug og Haandværk Hustømmermand Gaardbruger S b
002 01 Kristine Olsen 1862 Hemnæs Hm g Gaardmandskone b
003 01 Johan Samuelsen 1881 Rødøy herred* S ug Hustømmermand, Fisker b
004 01 Anna Samuelsdat. 1882 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Ole Samuelsen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
006 01 Lina Samuelsen 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Hans Samuelsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Julie Samuelsdat 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
009 01 Anton Samuelsen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
010 01 Halvor Samuelsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
011 01 Signe Samuelsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
012 01 Ingeborg Hansdatter 1816 Hemnæs Nor FL e Underholdes af Familien b

1891 folketellingen

001 Samuel Olsen 1 1845 Hemnæs - Familiens overhode g -
002 Krestine Jakobsdtr. 000 1862 Hemnæs - Hustru g -
003 Johan Krestian Samuelsen 000 1881 Rødøy - Søn - -
004 Anna Konstanse Samuelsdtr. 000 1882 Rødøy - Datter - -
005 Ole Ingeman Samuelsen 000 1884 Rødøy - Søn - -
006 Lina Johanna Samuelsdtr. 000 1887 Rødøy - Datter - -
007 Hans Olai Vik Samuelsn 000 1889 april Rødøy - Søn - -
008 Anna Jakobsdtr. 000 1860 Hemnæs - Tjenestetyende ug -
010 Krestense Olsdtr. 000 1855 Hemnæs - Hustru g -
011 Tomas Jensen 000 1861 Melö - Familiens overhode g -
012 Julie Jensdtr. 000 1867 Vesconsin i amerika - Hustru g -

1895

Jordboka: Utskilt formelt fra bnr 1 den 6.6.1895.

1894/1905: Kårbrev

Kaarbrev fra Saras Monsen og Samuel Olsen til enken Karen Eliasdtr, datert 5. mai 1894, tinglyst først den 7. juni 1905.

1886: Matrikkel

8 141h Gjerøen søndre Samuel Olsen 0-28 0-0-9-9

1884: Skylddeling og skjøte

Hagland gnr 77, bnr 9 skyld 1,07

Skylddelingsforretning 12. juni 1884
Skjøte fra Lensmann Pleym til Samuel Olsen datert 1. juli 1884, kr 2400.

Omtale:

Samuel Johan Olsen Hagland født 1. mai 1845 i Steinmovika, Hemnes døde 1933. Gift 19. juli 1881 med Kristine Jacobea Jacobsdatter født 16. juni 1862 i Mastervik, Hemnes, død 1936
Barn
Johan Kristian Hagland neste bruker
Anna Konstanse Hagland 22. september 1882 – 4. april 1913 var ugift
Ole Ingemand Hagland 6. september 1884 – 10. mai 1971 neste bruker var ugift
Lina Johanna Hagland 1. mai 1887 – 31. desember 1981 gift i Nord-Nesøy, ingen barn
Hans Olai Vik Hagland 30. april 1889 – 1 februar 1980, skredder på Gjerøy, ugift
Julie Hagland 4. april 1891 – 15. april 1980 – var ugift
Helga Dorthea Hagland 4. april 1891 – 7. februar 1893, tvillinger
Anton Knarevik Hagland 10. september 1894 – 3. januar 1990 - Vesterheim
Halvor Dahl Hagland 29. oktober 16. juni 1980 – Breidablikk
Signe Kristine Hagland 29. mars 1898 – 24. oktober 2001, gift i Trysil, 4 barn
Samuel Hagland, Lars Losvik og Johan Jacob Iversen (Selsøyvold) hadde det til felles at de kom til Johan Jensen på Hamnøya i de gode sildeårene på 1870-tallet. Johan Jensen hadde mange i sitt brød i storhetstiden, og det ble tjent penger. De tre ovennevnte tjente nok til å kjøpe seg gårder på Gjerøy. Samuel var flink med hendene og dyktig til trearbeid. Da frimenigheten på Gjerøy ble stiftet rundt 1890, ble Samuel et aktivt medlem, han var strengt religiøs.
Etter Samuels død ble sønnene Ole og Johan Hagland i fellesskap eiere av gården. Ole sto for gårdsdrifta mens Johan var opptatt på annet hold. Begge ble boende på gården.

EKTEFELLE og BARN:

Alle barna kalte seg hverken Olsen eller Samuelsen, men tok gårdsnavnet HAGLAND.

Ektefelle: Kristine Jakobsdtr

1910: 002 01 Kristine Jakobsdatter 16.06.1862 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Kristine Olsen 1862 Hemnæs Hm g Gaardmandskone b
1891: 002 Krestine Jakobsdtr. 000 1862 Hemnæs - Hustru g -

1898 datter: Signe Hagland

1910: 009 01 Signe Samuelsdatter 29.03.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 011 01 Signe Samuelsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

1896 Sønn: Halvor Hagland

Født her den 29.10.1896.
1910: 008 01 Halvor Samuelsen 29.10.1896 Rødøy s ug Søn b
1900: 010 01 Halvor Samuelsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1894 Sønn: Anton Hagland

Født her den 10.9.1894.
1910: 007 01 Anton Samuelsen 10.09.1894 Rødøy s ug Søn b
1900: 009 01 Anton Samuelsen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

Mer om Anton:

Bebodde eiendommen bnr 16 Vesterheim på gården Gjerøy Søndre 77.

1891 Datter: Julie Hagland

1910: 006 01 Julia Samuelsdatter 04.04.1891 Rødøy d ug Datter b
1900: 008 01 Julie Samuelsdat 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning b

1891 døpt datter:Helga Dortea Hagland

1891.1P 04.04.1891 28.04.1891 Helga Dortea Samuelsen E gaardbruger Samuel Olsen Gjerøy, Søndre 1845 Døbt af Ole Kristensen.
Kristine Jakobie Jakobsdtr 1862
Merknad:
Familien er "dissentere" dvs frikirkfolk videre. Døpt av nabo Ole Kristensen.

Sønn: Hans Olai Vik Hagland

1910: 005 01 Hans Samuelsen 30.04.1889 Rødøy s ug Søn, skrædder (ikke selvst.) b
1900: 007 01 Hans Samuelsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn
1891: 007 Hans Olai Vik Samuelsn 000 1889 april Rødøy - Søn - -

1889 døpt sønn: Hans Olai Vik Hagland

1889.29G 30.04.1889 14.07.1889 Hans Olai Vik E grdbr Samuel Johan Olsen Gjerøy 1845
Kristine Jakobea Jakobsdtr 1862

1887 Datter: Lina Hagland, g. Jentoft

1900: 006 01 Lina Samuelsen 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
1891: 006 Lina Johanna Samuelsdtr. 000 1887 Rødøy - Datter - -

1887 døpt datter:

1887.29P 01.05.1887 20.07.1887 Lina Johanna E gaardbruger Samuel Johan Olsen Gjerøy 1845
Kristine Jakobea Jakobsdatter 1862

1884 Sønn: Ole Hagland

1900: 005 01 Ole Samuelsen 1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
1891: 005 Ole Ingeman Samuelsen 000 1884 Rødøy - Søn - -

1884 døpt sønn: Ole Ingemann Hagland

1884.47G 06.09.1884 02.11.1884 Ole Ingemand E gaardbruger Samuel Johan Olsen Gjerøy 1845
Kristine Jakobie Jakobsdtr 1862

1882 Datter: Anna Hagland

1910: 004 01 Anna Samuelsdatter 22.09.1882 Rødøy d ug Datter f
1900: 004 01 Anna Samuelsdat. 1882 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
1891: 004 Anna Konstanse Samuelsdtr. 000 1882 Rødøy - Datter - -

1882 døpt datter: Anna Konstanse Hagland

1883.5P 22.09.1882 22.05.1883 22.09.1882 Anna Konstanse E gaardbruger Samuel Johan Olsen Gjerøy, Søndre 1845
Kristine Jakobia Jakobsdtr 1862

1881 Sønn: Johan Hagland

Født den 31.3.1881.
1910: 003 01 Johan Samuelsen 31.03.1881 Rødøy s ug Søn (korporal) træarbeider b
1900: 003 01 Johan Samuelsen 1881 Rødøy herred* S ug Hustømmermand, Fisker b
1891: 003 Johan Krestian Samuelsen 000 1881 Rødøy - Søn - -

1881 døpt sønn: Johan Kristian Hagland

1881.3G 31.03.1881 24.05.1881 Johan Kristian U skipper Samuel Johan Olsen Gjerøy 1845
pige Jakobea Jakobsdatter 1862
[Mor også angitt som Kristine Margrethe Pedersd] Begges første leiermaal. Ægteviede 19.7.1881.

ANDRE:

1891 ft: Tjenestejente Anna jakobsdtr

1891: 008 Anna Jakobsdtr. 000 1860 Hemnæs - Tjenestetyende ug -

77 09

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09

SVEIN HEGG, arbeider

1900 ft: Bosatt hos familien Samuel Olsen

Nevnt under bnr 8.

1900 ft: Arbeider: Svein Heg

013 02 Svein Heg 1858 Ørlandet ST Hf g Fiskeri og Dagarbeide med Jordbrugsarbeide og Hustømring b
014 02 Kristense Olsdatter 1856 Hemnæs Nor Hm g Fiskers-Kone b

1891 folketellingen

Bosatta ale hos Samuel Olsen 1891.
010 Krestense Olsdtr. 000 1855 Hemnæs - Hustru g

77 09 1891

GJERØY SØNDRE, Hagland

77/09

TOMAS JENSEN, bosatt her en tid

1891 folketellingen

Bosatt
011 Tomas Jensen 000 1861 Melö - Familiens overhode g -
012 Julie Jensdtr. 000 1867 Vesconsin i amerika - Hustru g

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Julie Jensdtr

1891: 012 Julie Jensdtr. 000 1867 Vesconsin i amerika - Hustru g