Myken (71-04) Valvær

De som eier Valvær

Til hovedsiden

Grunnboka - hjemler

2009 09 21 Valvær (71-04 andel

Andel av Gnr 71, bnr. 4 er overdradd for kr 37.620 fra Bård Bestum og Jon Bojer Godal tiil Bjørn Godal, Kjell Hauge, Kristine Teigland og Jon Teigland.

Bjørn Godal 1/5
Kjell Hauge 2/5
Jon Teigland 1/5
Kristine Teigland 1/5

2006 02 09 Valvær (71-04) andel

ANDEL av Gnr 71, bnr 4 er overdradd fror kr 36.000 fra Jon Teigland til Kristine Teigland.

2004 01 27 Valvær (71-04) andel

Andel av Gnr 71, bnr 4 er overdradd for kr 30.000 fra Arne Johan Rødsand til Kjell Hauge.

1957 Torbjørn Hansen, væreier

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20329).

1950 matrikkelutkastet

1950

Myken (41-04) Valvær
Matrikkelutkastet av 1950. Skyld 4 øre. Hjemmelsinnehaver: Simon P. Kildal.

1941

19. november 1941 blir Alsing Svartis (f. 26.4.1902) eier av 3/4 delav bruk nr 4 av gården Myken 71 - Valvær. Det er Rana skifterett som utstøter skjøtet til han.   Han var sviersønn til Johan Falch som drev fiskekjøpet der - gift med Falch datter Jesenia som eide gården Reppen Nedre bnr 1.

1941

Som nevnt foran er 3/4 del av været solgt fra Skifteretten til Alsing Svartis fra Reppen Nedre i Indre Tjongsfjord.

Gjenværende 1/4 del av været ble så skjøtet til Guttorm Hageviks dødsbo den 19. august 1941.

Foranledning for dette går også fram at "Erklæring om grunnbokshjemmel" fra skifteretten:

"Ved kjøpekontrakt, dat. 28/9 1922, som er fremlagt, hadde avdøde Thomas Ivarsens sønn Lars Tomassen forpliktet sig til å overdrage nevnte Thomas Ivarsen nævnte 1/4 part av gnr 71, bnr 4, Valvær i Rødøy til Gutorm Hagevik for kr 3000.  Både Lars Tomassen og G. Hagevik er avgått ved døden uten at sistnevnte fikk ordnet grunnbokshjemmel."  Mer om dette i skrivet til venstre her.

1940

Falcharkivet.

Her der det handelsmann og fiskekjøper Johan Falch som i all hemmelighet ønsker å kjøpe. Det blir imidlertid svigersønnen Alsing Svartis som får skjøte på del av været.

Realpanteregisteret

Mot slutten...