Strømsnes (39)

39 01 03 (1/2) 1921

STRØMSNES

39 01 03

TOMAS IVERSEN, selveier

Tomas dør her

Dør her den 27.5.1921.

1910 Føderådsmann

Bosatt ho sønnen Lars som driver gården her.
1910: 008 01 Tomas Ivarsen 21.02.1836 Rødøy el e Føderaadsmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
009 02 Thomas Iversen 1836 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand og fisker b
010 02 Anne Larsdatter 1835 Aal i Hallingdal Hm g Føderaadskone b

1891 folketellingen (Strømdal 102)

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred
001 Tomas Iversen 1 1835 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Anne Larsdatter 000 1834 Aals Sogne i Hallingdø - Hustru g -
003 Lars Andreas Tomasen 000 1862 Rødøy - Søn g -
004 Hans Matias Tomasen 000 1870 Rødøy - Søn ug -
005 Krestian Nilsen 000 1871 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Marit Knutsdtr. 000 1860 Veoge Sogn - Tjenestetyende g -
007 Mari Paulsdtr. 000 1869 Veoge Sogn - Tjenestetyende ug -
008 Ragnhild Olsdatter 000 1874 Veoge Sogn - Tjenestetyende ug -
009 Anne Jensdtr. 000 1820 Mo Pr Helgelands. - lægdslem ug -
010 Anne Marie 000 1890 april Rødøy - Datter -

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Thomas Iversen 1836 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og fisker Selveier, i sammen med Broderen, Not-Eier b
002 01 Anne Larsdatter Hoff 1835 Aals Sogn i Hallingdal Kone g b
003 01 Iver Thomasen 1860 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
004 01 Lars Thomasen 1862 Rødø Sogn og Pr. s b
005 01 Johan Thomasen 1867 Rødø Sogn og Pr. s b
006 01 Hans Thomasen 1870 Rødø Sogn og Pr. s b
007 01 Ragnele Olsdatter 1852 Sels Sogn i Gudbrandsdal tj ug Tjænestepige b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 gr1 po6
Husdyr: he1 ku4 ka1 få6 gj4 sv1

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Tomas Iversen 30 Rødø Præstegj g Selveier, Gaardb, Fisker
002 01 Anne Larsdatter 31 Aaels Præstegj hans Kone g
003 01 Iver Tommassen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Lars Tommassen 3 Rødø Præstegj deres Søn ug
005 01 Karen Johnsdatter 17 Balestrands Præstegj ug Tjenestepige
006 01 Anne Guttormsdatter 36 Ranens Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by3/4 ha1/2 po4
Husdyr: he1 ku5 få8 gj4

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Larsdtr Hoff

1900: 010 02 Anne Larsdatter 1835 Aal i Hallingdal Hm g Føderaadskone b
1875:002 01 Anne Larsdatter Hoff 1835 Aals Sogn i Hallingdal Kone g b
1865: 002 01 Anne Larsdatter 31 Aaels Præstegj hans Kone g

.

1870 Sønn: Hans Tomassen

Født den 17.5.1870 her.
1875: 006 01 Hans Thomasen 1870 Rødø Sogn og Pr. s b
1900 - bosatt på gården Nordre Vernes 50-02, lenke dit.

.

1862 Sønn: Lars Andreas Tomassen

Født her den 9.7.1862.
1875: 004 01 Lars Thomasen 1862 Rødø Sogn og Pr. s b
1865: 004 01 Lars Tommassen 3 Rødø Præstegj deres Søn ug
OVERTAR SOM BRUKER OG OMTALES NESTE SIDE, lenke dit.

.

1860 Sønn: Ivar (Iver) Olai Tomassen

1900: Bosatt på Storselsøy, lenke dit (utvandret senere).
1875: 003 01 Iver Thomasen 1860 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
1865: 003 01 Iver Tommassen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug

.

1867 Sønn: Johan Tomassen

Født 1867.
1875: 005 01 Johan Thomasen 1867 Rødø Sogn og Pr. s b
Skal ha utvandret til Amerika, staten Minnesota 1889.

.

ANDRE personer:

Tjenestepige: Ragnild Olsdtr

1875: 007 01 Ragnele Olsdatter 1852 Sels Sogn i Gudbrandsdal tj ug Tjænestepige b

KIRKEBOKA VIET 1877:
Andreas Mikal Jensen, bosatt Strømdal, født Eivik, 24 år, sønn av Jens Mikelsen. Ragnhild Olsdatter, Vaage prestegjeld, 25, datter av Ole Jakobsen Fagerlien.
LENKE TIL BREIVIK 57-03.

.

Tjenestepige: Karen Johnsdtr

1865: 005 01 Karen Johnsdatter 17 Balestrands Præstegj ug Tjenestepige

.

Tjenestepige: Anne Guttormsdtr

Født ca 1929 i Ranenes prestegjeld.
Kanskje søster av kona til David her - Sara Marie?
1865: 006 01 Anne Guttormsdatter 36 Ranens Præstegj ug Tjenestepige

Gårdstunet i Strømdal rund 1900

Gårdstunet på gården Strømsnes 39. (Strømdal).

Foto som antas å være fra omkring år 1900.

Det er lagt ut på Fjesboksiden "Rødøy før og nå" - av Marit Grimstad, juni 2017.

39 01 03 (1/2)

STRØMSNES

39 01 03

DAVID IVERSEN, selveier

1900 Bosatt på gården Melfjorden

Ekteparet David og Sara er omtalt i tellingen 1900 og 1910 på gården Melfjorden 25.02.

1891 folketellingen (Strømdal 102)

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred
001 David Krestian Iversen 1 1841 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Sara Maria Gutormsdtr. 000 1835 Mo pr Helgelands - Hustru g -
003 Iver Matias Davidsen 000 1870 Rødøy - Søn ug -
004 Gurine Bergitte Davidsdtr. 000 1873 Rødøy - Datter ug -
005 Hans Martin Krestiansen 000 1874 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Mina Krestiane Pedersdtr. 000 1838 Aorstod, Sogn - Tjenestetyende e -
007 Iverine Johanna Andersdtr. 000 1886 Rødøy - fostdatter. -

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
008 02 David Iversen 1841 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og fisker Selveier, i S. med Broderen, Not-Eier b
009 02 Sara Gutormsdatter 1835 Moe Sogn i Ranen Kone g b
010 02 Iver Davidsen 1870 Rødø Sogn og Pr. s b
011 02 Johanna Davidsdatter 1867 Rødø Sogn og Pr. d b
012 02 Gurine Davidsdatter 1873 Rødø Sogn og Pr. d b
013 02 Rasmes Rasmesen 1850 Starems Sogn og Eids Pr. tj ug Tjenestegut b
014 02 Elen Johansdatter 1837 Moe Sogn og Pr. tj ug Tjenestepige b
015 02 Alberthine Olsdatter 1862 Rødø Sogn og Pr. tj b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: fø1 ku4 ka1 få6 gj2 sv1

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
007 02 Dave Iversen 25 Rødø Præstegj ug Selveier, Gaardbr, Fisker
008 02 Sara Guttormsdatter 30 Ranens Præstegj ug Tjenestepige
009 02 Maren Iversdatter 23 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
010 02 Niels Tommassen 13 Rødø Præstegj ug Visergutt

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by3/4 ha1/2 po4
Husdyr: ku5 få8 gj4

EKTEFELLE og BARN :

Ektefelle: Sara Guttormsdtr

1873 Datter: Gurine Birgitha Davidsdtr

Født den 10.5.1873 her.
Hun ble gift med Wilhelm Kristian Hoff og var bosatt på gården Jektvik.

.

1870 Sønn: Iver Mathias Davidsen

Iver Davidsen er år 1900 og 1910 omtalt som bruker av gården Melfjorden bnr 2 - som han har overtatt etter sin far. Blir omtalt er.
Melfjorden: 1910: 001 01 Ivar Davidsen 06.06.1870 Rødøy hf g Gaardbruker selveier b
1900: Melfjorden: 001 01 Ivar Davidsen 1870 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger Selveier og Fisker b
1875 Strømsnes: 010 02 Iver Davidsen 1870 Rødø Sogn og Pr. s b

.

1869 Sønn: David Davidsen

Født den 13.4.1869 og døde samme dag.

.

1867 Datter: Johanna Gurina Davidsen

Født her den 9.6.1867.
KIRKEBOKA: 25111890: Døde bare 13 år gammel i Strømdal.

.

ANDRE personer:

Fra folketellingen 1865 og 1875.

.

Tjenstegutt: Rasmus Rasmussen

Født 1850 Eids prestegjeld.
1875:013 02 Rasmes Rasmesen 1850 Starems Sogn og Eids Pr. tj ug Tjenestegut b

.

Tjenestepige: Elen Johansdtr

Født 1837 Mo prestegjeld
1875: 014 02 Elen Johansdatter 1837 Moe Sogn og Pr. tj ug Tjenestepige b

.

Tjenestepige: Albertine Antonette Gaarde Olsdtr

Født den 2.2.1862 på gården Strømsvik 41-01. Foreldre Ole Johan Pettersen og Anne Birgitta Kristensdtr.
1875: 015 02 Alberthine Olsdatter 1862 Rødø Sogn og Pr. tj b

.

Tjenesepige: Maren Ivarsdtr

1865: 009 02 Maren Iversdatter 23 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
Søster av brukerne her. Omtalt under hennes foreldre Iver Mathisen og Johanna Davidsdtr nedenfor her.

.

Visergutt: Nils AndreasTomassen

Født den 20.4.1853 på gården Strømsvik (41). Sønn av Tomas Mikal Jensen og Lorentse Kristina Theting Nilsdtr.
1865: 010 02 Niels Tommassen 13 Rødø Præstegj ug Visergutt
Nils er 1900 bosatt på gården Lines.

39 01 03 1863

Nye brukere fra 1863

Overtar som brukere: Thomas og David

Skjøte fra Iver Mathisen til Thomas og David Iverssønner på denne gård for 140 spesidaler, datert og tinglyst 11. mai 1863.

39 01 02 1877

STRØMSNES

39/01/02

IVAR MATHISEN. selveier

1877 Ekteparet dør her

Iver dør her den 4.5.1877.
Johanna dør her 18.12.1877.

Ivar Mathisen

Han er den andre bruker av denne slekta på gården - gjennom ektefellen Johanna Davidsdtr, datter av den forrige bruker /eier av gården.
Som nevnt nedenfor fikk han skjøte på gården av sin svigermor i 1839.

Etter han er det med årene blitt mange etterkommere med "Ivar" navn - på et tidspunkt så mange som 5 søskenbarn med navn Ivar.

Ivar - kom fra

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som holdsmann på Strømsnes (Strømdal), lpnr 102.
Ivar var av gammel "ranværingslekt".
Han var sønn av Mathis Pedersen, Laukberget i Rana, døpt. 19.5.1757, død 1809. Mathis var gift 3. gang med Ivers mor Marit Iversdatter, Avadalen i Rana, f. 20.4.1780, død 12.1.1829.
Mora Marit gifta seg på nytt med Per Kristian Fordelsa og flytta slik til Melfjordbotn i 1820 åra. Iver ble slik konfirmert i Rødøy kirke i 1827. Iver ble gift med Johanna Davidsdatter og tok over bruket Strømdal (Strømsnes) i 1837.

1875 folketellingen

016 03 Iver Mathiasen 1807 Moe Sogn i Ranen hf g Føderaadsmand Not-Eier b
017 03 Johanna Davidsdatter 1801 Moe Sogn i Ranen Hans Kone g b
018 04 Peder Berentsen 1853 Rødø Sogn og Pr. Logerende ug Fisker b
019 05 Olina Olsdatter 1854 Sels Sogn i Voge Pr. Gudbrandsdal Logerende ug Dagarbeiderske b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: ku2 få5 gj1

1865 folketellingen

011 03 Iver Mathisen 58 Ranens Præsteg g Holdsmand
012 03 Johanna Davidsdatter 65 Ranens Præsteg hans Kone g
013 04 Mathis Iversen 27 Rødø Præstegj ug Husmand med Jord
014 04 Dorthea Iversdatter 21 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
015 04 Iver Davidsen 6 Rødø Præstegj Fostersøn ug

.

ANDRE personer:

1875 Tjenestepike: Elen Johansdtr

Utsæd:
Husdyr: ka2

1875 Logerende: Olina Olsdtr

Født 1854.
(1875) Olina ble gift med bruker av bruk nr 2 av gården Aarnes (58) i Rødøy. Lenke dit.

1875 Peder Berntsen

Født 1853
(1875) Peder ble senere bruker av Bakkeland under gården Kjetvik (54). Lenke dit.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Johanna Davidsdtr

1875: 017 03 Johanna Davidsdatter 1801 Moe Sogn i Ranen Hans Kone g b
1865: 012 03 Johanna Davidsdatter 65 Ranens Præsteg hans Kone g

.

1845 Datter: Dorthea Birgithe Ivarsdtr

Født 16.1.1845 her. Hjemme 1865.
Hun ble gift med Lars Larsen Hoff (1846-1919). Lenke til Forsdal hvor han var bruker.

.

1843 Datter: Maren Johanna Ivarsdtr

Født den 18.3.1843 her.
Tjenestejente hos sin bror David i 1865.

KIRKEBOKA UTFLYTTEDE:
1875-16. 24.juli 1875. Lærer Ole Hoff (34) og hustru Maren Johanna Iversdatter (32), sønnene Lars (4 3/4), Ivar (3) og Helge (1 1/2). Til Bodø by.

FOLKETELLINGA BODØ 1875:
Bosatt som kona til midlertidig lærer ved folkeskolen - Ole Hoff. Bosatt i kvartal 21 - skolehuset. Bor sammen med mann og sønnene Lars, Ivar og Helge.

STRØMDALSLEKTA:
Maren flytta til Hattfjelldal sammen med ektefellen og små barn i 1877.

.

1839 Sønn: Mathis Henrik Ivarsen

1865 er han bosatt hjemme hos foreldrene (husmann med jord).
Kjøpte gården Tjong Nedre bnr 1 (Vollan) i Rødøy og flyttet dit. Lenke dit.
Hans første ektefelle - Gurine Maria Larsdtr Hoff (1843-1867) døde her - før han flytta herfra.

1865: Utsæd/husdyr (Mathis Iversen):

Utsæd: by1/5 po1
Husdyr: ku2 få2 gj2

1866 Tinglyst leiavtale/festekontrakt

Tinglyst den 9.5.1866. Mathias Iversen og hustru.
Kilde: Dagens grunnbok (2017).
(Ifølge dagens grunneier arbeides det å få denne heftelse slettet)-

Brudekiste - Mathis Ivarsen - første ekteskap

Hans første ektefelle - Gurine Maria Larsdtr Hoff (1843-1867) døde her - før han flytta herfra.

Det har senere vært eiet av hans sønn Johan Kristian Mathisen, handelsmann på Myken, har senere stått hos svogeren Petter Moe. Til sist på Magnus Johan Mathisen på Tjong Nedre (Fjellheim).  Står nå i huset til Johan Martin Mathisen - oldebarn av Mathis Ivartsen.

39 01 01

STRØMSNES

MAREN JONSDTR, selveier

Var først leilending, senere kjøpte hun gården før den ble overdratt til svigersønnen.

1847 Maren Johnsdtr - skifte etter henne

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Strømdal 1847 etter Maren Jonsdatter.

- Anne Davidsdatter, datter, gift med Ole Pedersen Vasdal.
- Johanne Davidsdatter, datter, gift med Iver Mathisen, Strømdal.
- Marit Davidsdatter, datter, gift med Hartvig Jonsen Kvalnesvik.
- Ole Davidsen, død, sønn. David Christian Olsen, barn av Ole.

- Bereth Davidsdtr, død datter. Beret Randine Jensdatter, barn av Beret, gift med Sefrin Nielsen, Kisten. Thomas Jensen (21), barn av Beret, Curator Nils Veiland. David Jensen (18), barn av Beret, Curator Nils Wejland. Anders Jensen (16) barn av Beret; Formynder Thomas Jensen, Mælen. Maren Jensdatter (13) barn av Beret, formynder Thomas Jensen Mælen.

1837 Gården skjøtes over på svigersønnen Ivar

Iver får skjøte fra Maren Johnsdtr for 120 spesidaler, datert og tinglyst den 29.juni 1837.
Han er første gang nevnt som dreng i Strømdal fra 1835.

1836 Kongelig skjøte

Kongelig skjøte til Maren Johnsdtr på denne gården for 120 spesidaler 23. august 1936.

Hun var den første selveier på gården Strømsnes 39 - (Strømdal).

Om tidligere eier - står det "Gaarden er Rødø Præsteboen beneficeret). Hun og brukerne før henne var da bare leiere av gården - leiledninger.

.

Ektefelle (2): Tommas Haagensen

Avdød gaardmand Tommas Haagensen, Strømdalen.
1834.
Merknader:
FORKJØLELSE {Alder ved skrifte:} 44 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1817 Bruker av gården: Tommas Haagensen

HAN ER første gang nevnt som bruker av gården Strømdal (hele) 1814.
1813 er omtalt bruker av hele gården Jens Eriksen, også han fra Ranen.
Eriksen omtales som innerste der 1814.
Tommas Haagensen er nevnt bruker til og med 1833, senere "enken".

ANDRE personer:

1833 Maren Andersdtr

Døde på gården "Strømdalen" 1833. Hvilken tilknytning hun hadde til familien her vites ikke.
Avdød 1833 Maren Andersdtr Strømdalen, enke.
Gravlagt 11.2.1833.
Merknader: {Alder ved skrifte:} 84 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

.

1827 Dreng Jakob Andreassen/Andersen

Nevnt mannskapsrullene som dreng her første 1827. "Er en tufs". 22 år og født i Kaalviken. Nevnes helt frem til mannskapsrullene opphører 1835. Lenke Kolvik.

.

Fosterbarn: Dave Olsen

Dave (David) er sønn av Ole Davidsen, sønn her, nevnt nedenfor. Han blir da sønnesønn av Maren Johnsdtr. Han omtales under gården Kvitnesvik, hvor faren Ole bodde. Han nevnes i mannskapsrullene første gang her på gården 1825 som 6 år - og er bosatt her i alle år med mannskapsruller - frem til og med 1935.
Faren dør 1920 og mora Milla Olsdtr dør 1828,

.

Fosterbarn: Tomas Olsen

Født den 3.8.1823 på gården Kjetvik.
Dattersønn av Maren Johnsdtr, sønn av datteren Anne, se nedenfor.
Ifølge manntallsrullene er han fostersønn på gården Strømsnes (39) Strømdal, hos sin mormor. Han nevnes der første gang 1828 som 5 år gammel. Er der så lenge som manntallet skrives -1935.
Tomas Olsen ble bruker av gården Reppen Nedre 56.01 - lenke dit.

.

BARNA FRA FØRSTE EKTESKAP

Ingen barn i andre ekteskap.

1803 Datter: Marit Davidsdtr

KIRKEBOKA VIET 1826:
16.07.1826. Hans Hendrich Abrahamsen, Rødøy, 26 år, sønn av Abraham Hendrichsen. Marith Davidsdatter, Ranen, 23 år, datter av David Christian Hansen.

.

Datter: Johanna Davidsdtr

KIRKEBOKA VIET 1835:
19.07.1835. Iver Mathiassen, bosatt Strømdal, men født Hammernes i Ranen. 27 år gammel og sønn av Matias Pedersen. Johanna Davidsdatter, bosatt Strømdal, men født Bjørnforsmoen i Ranen. 34 år gammel og datter av David Christian Olsen.

.

Datter: Berit Davidsdtdr

Født ca 1797.
Døde på gården Evig 13.12.1836.
Hun ble gift med Jens Andreas Mikkelsen (1795-1877) og bodde på gården Evig 42.

.

Sønn: Ole Davidsen

Født Rana ca 1797.
Døde på gården Evig 42 den 15.8.1820.
Sønnen David er nevnt som fosterbarn her fra 1825 - se foran her.

-

Datter: Anne Davidsdtr

Gift med Ole Pedersen, som er dreng i Strømdal da det skjer i 1820. Han blir stamfar for "Vassdalingene" og ekteparet har veldig stor etterslekt.

18. oktober 1820.
1 brudgom Ola Peersen TIENER 1792 STRØMDALEN Strømdalen
2 brur Ane Davidsdtr BONDEPIGE 1795 STRØMDALEN Strømdalen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1820-1825 (1836P)

Den første her av denne slekta

Kongelig skjøte til Maren Johnsdtr på denne gård for 120 spesidaler 23. august 1836.

Hun var den første selveier på gården Strømsnes 39 - (Strømdal).  Om tidligere eier - står det "Gaarden er Rødø Præsteboen beneficeret).

Rana bygdebok: Gårdshistoria:
Maren var datter av Ola Jakobsa (1767-1803), bruker av gården Kvittingan og senere Vesterfjellet i Rana.  Mora var Berete Pedersdatter, Langvatnet, Mo (1723-1798). 

Maren gifta seg i 1793 med Dave Kristen Olsa f. 25121767, død 23121803. Det sises at han drukna i badekaret (?). 

Dave var bruker nr.2 av nyryddningsbruket Bjørnformoen i Rana som han tilflytta året 1798.  Han kom da fra gården Asphaugen hvor hans svigerfar Jon Jonsen var bruker.   

Maren satt igjen med 5 barn - 37 år gammel.  10 år senere - i 1813 gifta hun seg med Tomas Håksa fra Vesterfjellet.  Maren var da 47 år gammel og Tomas 23 år. 

Tomas var født på en husmannsplass (1790) under gården Vesterfjellet i Rana.  Tomas ble siste bruker av gården Bjørnforsmoen.  Hele huslyden drog til Straumdalen i Rødøy og plassen vart senere liggende øde.

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Strømdal 1847 etter Maren Jonsdatter.  

- Anne Davidsdatter, datter, gift med Ole Pedersen Vasdal.

- Johanne Davidsdatter, datter, gift med Iver Mathisen, Strømdal.  

- Marit Davidsdatter, datter, gift med Hartvig Jonsen Kvalnesvik. 

- Ole Davidsen, død, sønn.   David Christian Olsen, barn av Ole.  

- Bereth Davidsdtr, død datter.  

Beret Randine Jensdatter, barn av Beret, gift med Sefrin Nielsen, Kisten.  

Thomas Jensen (21), barn av Beret, Curator Nils Veiland. 

David Jensen (18), barn av Beret, Curator Nils Wejland.  

Anders Jensen (16) barn av Beret; Formynder Thomas Jensen, Mælen.  

Maren Jensdatter (13) barn av Beret, formynder Thomas Jensen Mælen.

Maren Johnsdtr har en svært stor etterslekt i Rødøy.  

På denne siden blir bare omtalt datteren Johanne som var gift med Ivar Mathisen Strømdal.

For de andre blir det lagt inn lenker til de sidene hvor de er omtalt.

Brukeren før 1814

1813 Jens Eiksen
1801 Simon Jonsen
1801 Ole Pedersen
0000 Arnt Pedersen og Marit Jensdtr
0000 Aron Johansen (Jansen)