Gård Brendsvik (10 )

bruk nr 3 Kilbognes

Hovedsiden:

FAMILIENE:
1950 Sigurd Brennes
1910 Saras Jakobsen, husmann
1900 Deodor Antonsen, husmann
1900 Einar Einarsen, husmann
0000 Ole Bertelsen ?

10 03 1950

KILBOGNES, bruk

10/03

SIGURD MARTIN JORDHØY BRENNES

AVDØD 1979
Sigurd Brennes
07.07.1898 08.12.1979 Tjongsfjord nye gravplass 04.A.05.007
Var innlagt ved Alderstun i Kila og Rødøy sykehjem

1950 Eier og bruker: Sigurd Brennes

Matrikkelutkaset fra 1950.
Bruk nr. 3 av gården Brensvik - Kilbognes.
Skyld: 23 øre
Hjemmelsinnehaver: Sigurd Brensnes (Brennes).

Sigurd Martin Jordhøy Brennes

Født 13.07.1898 på gården Brensvik 10-01.
Lenke til foreldrene Lar Kristian Gaarde Larsen og Marie Olsdtr.

10 03 1955

KILBOGNES, husmannsplass

SARAS BERNHOF EIDE JAKOBSEN, husmann

AVDØD 1955:
Saras Bernhoff Eide
24.04.1870 29.01.1955 Sørfjorden gamle gravplass09.A (slettet)

AVDØD 1948:
Jette Katinka Bang Jakobsen
19.07.187430.03.1948Sørfjorden gamle gravplass09.B (slettet)

1920 folketellingen (10 01 0011 Kilbognes)

001 Saras Berhof Eide Jakobsen 01 1870-01-24 Lurøy - hp g Husmann
002 Jette Kathrinke Bang 01 1874-07-19 Rødøy - hu g Husmor
003 Vilhelm Johan Kyrre !! 01 1896-01-18 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider. Fisker
004 Leander Emelius !! 01 1897-05-16 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider. Fisker
005 John Andras !! 01 1903-02-23 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide for foreldrene uten kontant løn.
006 Ovedie Skjalotte !! 01 1909-10-10 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
007 Anka Dorthea !! 01 1911-12-17 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Saras Jakobsen 24.04.1870 Lurøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Jette Johansdatter 19.06.1874 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Vilhelm Sarassen 18.01.1896 Rødøy s ug Søn b
004 01 Leander Sarassen 16.04.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Sign Sarasdatter 08.06.1900 Rødøy d ug Datter b
006 01 John Sarassen 24.02.1903 Rødøy s ug Søn b
007 01 Ovedie Sarasdatter 10.11.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Saras Jakobsen 1870 Lurø Nor Hf g Fiskeri, Husmand m J driver Pladsen b
002 01 Jætte Johansen 1874 Rødøy herred* Hm g Husgjerning. Kreaturstel b
003 01 Vilhelm Sarasen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Leander Sarasen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Udøpt Pige 08.06.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Jette Katinka Bang Jakobsen

AVDØD 1948:
Jette Katinka Bang Jakobsen
19.07.1874 30.03.1948 Sørfjorden gamle gravplass09.B (slettet)

.

1912 døpt: Anka Dorthea

Barn 6: Anka Dorthea Navn: Jakobsen
1912.18P 17.12.1911 14.07.1912 Anka Dorthea E hus Saras Jakobsen Kilbognes 1870
hustr Jette Johansen 1874

1911 døpt: Ovidia Carlotte

Barn 5: Ovidia Carlotte Navn: Jakobsen
1911.34P 09.10.1909 27.08.1911 16.01.1910 Ovidia Carlotte E fisk Saras Jakobsen Kilbognes 1870
h Jette Johansdatter 1874

.

1904 døpt: John Andreas

Barn 4: John Andreas Navn: Jakobsen
1904.7G 23.02.1903 10.07.1904 John Andreas E hus Saras Bernhoft Eide Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Katinka Bang Johansdat 1874

.

1902 døpt: Signe Gurine

Barn 3: Signe Gurine Navn: Jakobsen
1902.15P 08.06.1900 27.07.1902 10.01.1901 Signe Gurine E hus Saras Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Johansen 1874

.

1899 døpt: Vilhelm Johan Kyrre

Barn 2: Vilhelm Johan Kyrre Navn: Jakobsen
1899.15G 18.01.1896 23.07.1899 31.01.1896 Vilhelm Johan Kyrre E husmand Saras Bernhof Eide Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Bang Johansdtr 1874

.

1899 døpt: Leander Emilius

Barn 1: Leander Emilius Navn: Jakobsen
1899.16G 16.04.1897 23.07.1899 11.06.1897 Leander Emilius E husmand Saras Bernhof Eide Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Bang Johansdtr 1874

10 03

KILBOGNES, husmannsplass

10/03

Deodor Antonsen, husmann

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Deodor Antonsen 1862 Nesne Nor Hf g Fiskeri Husmand b
002 01 Benjamine Kristensen 1866 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Alberta Deodorsen 1887 Lurø D ug Strikning- Husgjerning b
004 01 Julianna Deodorsen 1889 Rødøy herred* D ug Strikning- Husgjerning b
005 01 Dorthea Deodorsen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Alf Deodorsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Benjamine Kristenen Antonsen

AVDØD 1924:
Benjamine Kristensen Antonsen
25.08.1867 10.01.1924 Rødøy østre gravplass03.D (slettet)

.

1894 datter: Dorthea Bernharda Gaarde Antonsen

Bosatt her ved tellingen 1900. Hun ble senere gift med og bosatt på gården Gjerøyhavn (78-01). Saras Pedersen, bruker der. Se lenken.

.

1897 døpt: Alf Gerhard Lund

Barn 3: Alf Gerhard Lund Navn: Antonsen
1897.14G 07.09.1896 18.07.1897 17.01.1897 Alf Gehard Lund E husmand Deodor Johan Antonsen Kilbognes 1862
Benjamine Johanna Kristensen 1866

.

1894 døpt: Dorthea Bernharda Gaarde

Barn 2: Dorthea Bernharda Gaarde Navn: Antonsen
1894.24P 07.07.1894 02.09.1894 18.07.1894 Dorthea Bernharda Gaarde E husmd Deodor Johan Antonsen Brennes 1861
hustr Benjamine Johanne Kristensen 1865

.

1890 døpt: Julianna Antonette

Barn 1: Julianna Antonette Navn: Antonsen
1890.2P 07.09.1889 26.05.1890 16.09.1889 Julianna Antonette E husmand Deodor Johan Antonsen Brennes 1862
Benjamine Johanne Kristensdtr 1866

10 03

KILBOGNES, husmannsplass

EINAR EINARSEN, husmann

1875 ft: 010 03 Einar Einarsen 1826 Mo Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
1865 ft: 001 01 Einar Einarsen 40 Mo Præstgjeld Husf. g Husmd uden Jord, Fisk

.

1875 folketelingen

010 03 Einar Einarsen 1826 Mo Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
011 03 Elisabeth Thomasdatter 1830 Rødø Pr. Hans Kone g b
012 03 Johan Larsen 1865 Lurø Pr. Hendes s b

1875 Utsæd/husdyr:

E. Einarsen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku1 ka1 få3

.

1865 folketellingen

001 01 Einar Einarsen 40 Mo Præstgjeld Husf. g Husmd uden Jord, Fisk
002 01 Ane Hansdatter 34 Lurø Præstgjeld hans Kone g
003 01 Benjamin Einarsen 11 Rødø Præstgjeld deres Søn ug

1865 Utsæd/husdyr:

Husmann uten jord.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Elisabeth (Lisabeth) Thomasdtr

KIRKEBOKA VIET 1874:
05.07.1874. Einar Olai Einarsen, bosatt Brennes, 47 år gammel, sønn av Einar Johnsen. Lisabeth Marie Thomasdatter, bosatt Skivik, 45 år gammel, datter av Tomas Fordelsen.

1865 ft: Sønn til Elisabeth - Johan Larsen

Skal i følge tellingen 1875 være født 1865 i Lurøy. Finner ikke foreløpig mer om han.

.

Ektefelle(1): Anne Nikoline Johanne Hansdtr

Født 1831 i Lurø præstegjeld. Datter av Hans Pedersen og Alette Marie Nilsdr.

Skift på gården Kilbognes 1873 etter Anne Nikoline Johanna Hansdtr.. Omkom på sjøen 30.september 1872. Einar Einarsen, ektefelle. Benjamin Eide Einarsen (17) sønn

.

1855 døpt sønn: Benjamin Eide

1855.37 13.08.1855 16.09.1855 Benjamin Eide E ind Einar Einarsen Brennes
kone Ane Hansd

Født Brendsvik (10-03) Kilbognes.
Bosatt hjemme 1865.
Nevnt i skiftet etter sin mor 1872.

.

Datter: Andrine Einarsdtr

Født ca 1819

Sønn(UE): Anton Johan Monsen

Uekte sønn født den 2.7.1847 på gården Brendsvik.
Barnefar: Mons Andersen, på gården Oldervik (plass Mosnes).

.

ANDRE personer:

Stedfader til huskona - Ole Bertelsen

Bosatt 1801 i Jektvik.

10 03

KILBOGNES, husmannsplass

OLE BERTELSEN, husmann

1865 bosatt

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt hos Ane Hansdatter, Kilbognes, gården Brendvik 10. Nevnt her som hennes sted-fader.004 01 Ole Bertelsen 75 Rødø Præstgjeld hendes Sted-Fader g Fisker
005 01 Alethe Nilsdatter 69 Rødø Præstgjeld hans Kone g
006 01 Olianna Hansdatter 2 Rødø Præstgjeld deres Sønnedatter ug

1801

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 13 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Jektvik (Gangvik).

1839 viet

KIRKEBOKA VIET 1839:
Viet 08.09.1839. Ole Bertelsen, bosatt Kvalvik. 50 år. Sønn av Bertel Olsen. Alethe Maria Nilsdatter, født Ringen Indre, 48 år gammel, datter av Nils Gillesen.

Ektefelle: Aleth Nilsdtr

1840/1839 døpt sønn: Hans Benjamin Olsen

1840.12 01.10.1839 15.05.1840 08.05.1840 Hans Benjamin E inderst Ole Bertelsen Oldervik
h Alethe Nielsd