Otervær (70)

bruk nr 1

til hovedsiden

70 01

OTERVÆR

70/01

1972 Eierne nå

4 søsken med navn Mathisen - se lenke til egen side...

70 01

OTERVÆR

70/01
Eiere fra 7. oktober 1972:

Solgte

Solgte gården 7. oktober 1972 til nye eiere, nevnt foran her.

1950 matrikkel

Magnus Gundersen
Skyld av 43 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1942-1971 I den god del år bebodd av laksefiskere

Laksefiske noen sommermåneder.

1941-1942 eller 1943 - flytter til Meløy...

Kilde, boka: "Minner fra min barndom" av Bjørg Linvik, Alpha Forlag 2014. Boken forteller om stedet Mesøy i Meløy og om slekt og folk som bodde der i hennes barndom.

Mesøy, bruket Hopen:

"De første som kom til Hopen var Emilie Gundersen, sammen med sønnen Magnus og Sigurd.  Det var i 1941.  Emilie var enke.  De kom flyttende fra MeløyOtervær (det riktige er RødøyOtervær).

Sigurd døde bare et par år etter at de kom til Hopen.  De bygde et lite hus og en liten fjøs.  De hadde vist bare ei ku, og en katt som het "Purinella".  Den fikk halen i beklem i en dør, og mistet den.  Magnus giftet seg med Magdalena på Skoglund og de ble foreldre til Sigurd.  De bodde på Vangstad.  Emilie bodde hos dem den siste tiden hun levde.  Huset de bodde i ble solgt til Alfhild og Edgar Benjaminsen.  Edgar var Rødøyfjerding, og Alfhild var fra Finnmarka.  De hadde 5 unger: Bjørnar, Gerda, Ernst, Valter og Eva.  Nå er huset i bruk som fritidsbolig for andre.

Agnes og Johan Angel kom til Hopen i 1942.  Agnes var datter av Emilie Gundersen.  Johan kom fra Ågskardet. ...): De bygde et lite hus ved Emilie sitt hus.  De hadde 6 unger: Aslaug, Øyvind, Gunnar, Asbjørn, Hulda og Ragnhild. Ragnhild var yngst, hun var født 1938.  Hun omkom på sin 19-årsdag, ulykke i Mesøyhamran.  Gunnar ble skutt av tyskerne under krigen. Hos besteforeldrene bodde datter til Hulda, Gunn Britt.  I 1960 flyttet familien til Rørvik, senere har det vært flere eiere av Hopen."

Trolig var det slik her:

Det har her  vært en minimums gårdstun, med et bolighus. 

Det var ikke vanlig med kjeller under huset, noe som også gjald for fjøs.   Her har det vært laget en ”gråsteinmur” under hvor huset hadde vært bygd på.

Huset stod ved den øvre del av nåværende granskog.

Fra huset kunne en ha utsikt til begge sundene.

Det var vanlig med jordkjeller for lagring av poteter og grønnsaker.

I Otervær var det gravd en ned i skjellsandbakken nesten nede ved stranda.

Fjøset stod litt unna huset – i på høgre side i bakken når en går nedover ”dalen”. Det stod litt opp på berget for ikke å ta noe av marka...

Det var vanlig lite og lavt og hadde ikke rom under for møkka, den ble skuflet ut en glugg i veggen.

Ved bolighuset måtte det være en liten ”sjå” for lagring av ved og torv, som et minimum, noen hadde stabbur, men trolig ikke her?

Det har vært snakk om et steinkai i sundet hvor vi har brygga.

Det er trolig at det også var en mindre brygge som stod der.  De måtte ha en rom for fiskeredskaper.   Det måtte også ha noe å lagre laksnøtene i.  De var av hamp og måtte barkes og lagres inne storstedelen av året hvor de ikke var i bruk.

Husene var som nevnt i ”Min lille verden” uisolert og trekkfulle.  Det måtte brennes mye ved for å overleve/fungere om vinteren.   Ved måtte kjøpes og transportes til været.  Det som kunne tas lokal var torv.  På Hausen er det områder hvor torv er tatt ut og tørket.  De ble så lagt i sekker og brakt over sundet på firerstreng (løypestreng).

Den ytre delen av Otervær – fra strand og sørover – har vært avdelt til beitemark for dyr i den delen av året hvor gresset skulle gro opp på åkeren i ”dalen”.

Som det er skrevet om ellers var huskona på Otervær og hennes barn flinke til veving av salgbare produkter.  Det var også en tilleggsnæring som de kunne bidra med til kontanter.  Det var da viktig å ha noen sauer for å få ull.

Ellers var det i Otervær – EA, som i tillegg gav bidrag til kontante inntekter fra dun.

Multen gikk sikkert bare til eget hushold. 

Min mormors paradis

Artikkel fra årbok for Meløy. Den stille fjerding.

og litt mer...

70 01

MAGNUS GUNDERSEN, eier og bruker

Pantobligasjon fra Magnus Gundersen til M. Lossius for kr 5982,10 med pant i gården, datert 26.3, tinglyst 23.4.1932.

Meddelse om at Magnus Gundersen har søkt bistad til gjeldsordning, datert 10., tinglyst 20.6.1936.

1932 skjøte

Skjøte fra Petter Magnus Aglen til Magnus Gundersen for kr 1850, datert 31. Mars, tinglyst 23. April 1932.

1927 PETER MAGNUS AGLEN eier

Auksjonsskjøte til Peter Magnus Aglen for kr 3500, datert 2., tinglyst 3. Desember 1927

1924 skjøte

Skjøte fra Wilhelm Gundersen til Magnus Gundersen for kr 2000, datert 24. April, tinglyst 10. Mai 1924.

70-01

OTERVÆR

VILHELM BERNHARD GUNDERSEN, selveier

1920 folketellingen (70 01 0036 Otervær)

001 Vilhelm Bernhart Gundersen 01 1870-06-09 Rødøy herred - hp g Jemfiske
002 Emelie Katinka Andrea Pedersen 01 1873-05-16 Rødøy herred - hu g Husmor
003 Angnes Edvarda Vik Vilhelmsen 01 1895-09-28 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
004 Borghild Marie Vilhelmsen 01 1903-11-10 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
005 Sigurd Benjamin Vilhelmsen 01 1909-01-24 Rødøy herred - s !! Pf
006 Magnus Gunerius Lund Vilhelmsen 01 1907-01-18 Rødøy herred - s ug Pf
007 Robert Olufsen 01 1900 Meløy herred - l ug Jemfiske

1910 folketellingen

001 01 Vilhelm Gundersen 1869 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Emelie Pedersdatter 16.05.1873 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Agnes Vilhelmsdatter 20.09.1894 Rødøy d ug Datter b
004 01 Helene Vilhelmsdatter 15.03.1896 Rødøy d ug Datter b
005 01 Ragna Vilhelmsdatter 22.02.1899 Rødøy d ug Datter b
006 01 Borghild Vilhelmsdatter 28.11.1903 Rødøy d ug Datter b
007 01 Magnus Vilhelmsen 18.01.1907 Rødøy s ug Søn b
008 01 Sigurd Vilhelmsen 16.01.1909 Rødøy s ug Søn b

Midlertidig bosatt ved tellingen

Bosatt midlertidig under tellingen på gården Bjerga 53, bnr 1. Lenke.

1905 skjøte

Skjøte fra Knud Jeremiassen til Wilhelm Gundersen for kr 675, datert 4. tinglyst 15.april 1905.

1904 Pant i gården

Pantobligasjon fra Wilhelm Gundersen til Den Norske arbeider- og boligbank for kr 800 med pant i denne eiendommen, datert 10. og tinglyst 15. Novembr 1904.

1900 folketellingen (forpakter av gården)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Vilhelm Gundersen 1870 Rødøy herred* Hf g Fisker og Gdbr.,Forpagter b
002 01 Emelie Pedersdtr. 1873 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Agnes Vilhelmsdtr. 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Helena Vilhelmsdtr. 1897 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Ragna Vilhelmsdtr. 15.02.1900 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Knut Binjaminsen 1875 Rødøy herred* Tj ug Fisker, Tjenestedreng b

Hvor fra

Født den 9.6.1870 på gården Bjerga - hvor mora var fra og familien var bosatt. Lenke dit.

Foreldrene

Wilhelm var sønn av Gunnar Olsen og Helene Otine Lorentsdtr, Bjerga. Faren ble senere bruker av gården Flatøy hvor han beskrives også.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Emilie Pedersdtr

Født den 16.5.1873.
1910: 002 01 Emelie Pedersdatter 16.05.1873 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Emelie Pedersdtr. 1873 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b

,

1909 Sønn: Sigurd Gundersen

Født her den 16.1.1909.
1910: 008 01 Sigurd Vilhelmsen 16.01.1909 Rødøy s ug Søn b

.

1907 Sønn: Magnus Gundersen

Født her den 18.1.1907.
1910: 007 01 Magnus Vilhelmsen 18.01.1907 Rødøy s ug Søn b

-

1903 Datter: Borhild Gundersen

Født her den 28.11.1903.
1910: 006 01 Borghild Vilhelmsdatter 28.11.1903 Rødøy d ug Datter b

.

1899 Datter: Ragna Gundersen

Født her den 22.9.1899.
1910: 005 01 Ragna Vilhelmsdatter 22.02.1899 Rødøy d ug Datter b
1900: 005 01 Ragna Vilhelmsdtr. 15.02.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1896 Datter: Helene Gundersen

Født her den 15.3.1896.
1910: 004 01 Helene Vilhelmsdatter 15.03.1896 Rødøy d ug Datter b
1900: 004 01 Helena Vilhelmsdtr. 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1894 Datter: Agnes Gundersen

Født her den 20.9.1894.
1910: 003 01 Agnes Vilhelmsdatter 20.09.1894 Rødøy d ug Datter b
1900: 003 01 Agnes Vilhelmsdtr. 1894 Rødøy herred* D ug Barn b

-

ANDRE personer:

1900 Tjenestedreng: Knut Benjaminsen

Født 1875
1900: 006 01 Knut Binjaminsen 1875 Rødøy herred* Tj ug Fisker, Tjenestedreng b
Knut er sønn av Benjamin Martines Bertelsen og Anne Olsdtr, bosatt i Jansvika under gården Stensland bnr 3. Lenke dit.

70 01

OTERVÆR

WILHELM GUNDERSEN, eier

1905 SKJØTE

Skjøte fra Knud Jeremiassen til Wilhelm Gundersen for kr 675, datert 4. tinglyst 15.april 1905

.

1893 KNUT JEREMIASSEN, eier

1893 SKJØTE

Skjøte fra Elias Eliassen (Telnes) til Knut Jeremiassen for kr 300, datert og tinglyst 23. Mai 1893.

,

ELIAS ELIASSEN TELNES, eier

Auksjonsskjøte til Elias Eliassen (Telnes) for kr. 406, datert 19. og tinglyst 23. Mai 1893. (hele gården – både Otervær og Skogsholmen).

70 01

OTERVÆR

70/01

KRISTIAN HERMANDSEN, innerste

FOLKETELLINGEN 1900:
007 02 Kristian Hermansen 1842 Melø Hf g Fisker, Inderst b
008 02 Lavina Tomasdtr. 1843 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b

Ektefelle: Lavina Nicoline Tomasdtr

Født den 1.9.1844 på gården Myken. Datter av Tomas Kristian Olsen og Anne Maria Larsdtr. lenke til foreldrene

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
005 02 Kristian Hermandsen 1842 Melø S. og Pr. hf g Husmd. m. Jord, Fisker b
006 02 Anne Jensdatter 1830 Melø S. og Pr. Hans Kone g b
007 02 Anna Kristiansdatter 1870 Rødø S. og Pr. d b
008 02 Kristine Kristiansdatter 1872 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd og husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få5

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (1): Anne Rebekka Jensdtr

1868 viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1868-06: 11.oktober.
Ungkar Kristian Jakob Hermandsen (25), Venvik i Meløy - Otervær, sønn av Herm. Chr. Munthe af Venvik.
Pige Anne Rebekka Jensdatter (34), Voldvik i Melø, datter av Jens Christophersen, Voldvik.

.

1872 Datter: Kristine Fredrikke Kristiasdtr

Født den 10.07.1872 på gården Otervær bnr 1.
1875:008 02 Kristine Kristiansdatter 1872 Rødø S. og Pr. d b
FOLKETELLINGA 1900: Bosatt som budeie hos Hans Jæger på Gjerøy Nordre. Ugift.

Og litt til

HERMANDSENSLEKTA: Gift 11051902 i Meløy med Teigland Albinius Græger Teodorsen, f. 22041879 i Bolga.
TERJE PEDERSEN: 6 barn alle født på Bolga i Meløy i tiden 1902-1915.

.

1876 Sønn: Johan Kristian Jaabæk Kristiansen

Født den 28.08.1876 på gården Otevær 70-01.

1900 bosatt Meløy

FOLKETELLINGA MELØY 1900:
Johan er bosatt som ugift tjenestedreng ved gårdbruk, hos Knut Jeremiassen på gården Bolgen 2-2 i Meløy kommune,

Omkom på sjøen

MELØY BYGDEBOK, GÅRDHISTORIA, SIDE 89:
mtale av gården - Gnr. 2, bnr. 9 Skippervika av skyld 0,17 mark. "Det var i 1913 han overtok, vissnok etter Johan Kristiansen f. 1876 i Rødøy, gift med Anna, datter av Teodor Olsen, bnr. 8. Han hadde før bodd på Haverøya (under bnr.1). Johan omkom på sjøen ca. 1908".

KIRKEBOKA VIET 1901:
Viet 10.11.1901 - fisker Kristian Johan Jaabæk Kristiansen, bosatt Bolgen, f. Otervær 1876, 1.ekt. Sønn av inderste K. Hermandsen. Hj.da. Anna Marie Strøm, bosatt Bolgen, f. Bolgen 1883, konfirmert Melø, datter av gårdbruker Teodor Olsen.


TERJE PEDERSEN:
Omkom på sjøen mellom Valvær og Bolga. Gift 10.11.1901 i Rødøy kirke med anna Marie Strøm Olsen f. 5.8.1183 på Bolga i Meløy. Han var sønn av Kristian Jakob Hermannsen f. 03.02.1842 og kone Ane Rebekka Jensdatter f. ca. 1834 på Voldvik i Meløy.

70 01

OTERVÆR

SKOGSHOLMEN MED SANDVÆR BLIR UTSKILT HER MED EGET BRUKSNR.

1891 NYTT BRUKS NR 2

Gården Otervær blir delt i 2 bruk ved en „Delings- og skyldsettingsforretning“ av 5.,
avhjemlet og tinglyst den 8. September 1891.
• Otervær med Stornakken og Smånakkene 3/5 av gården.
• Skogsholmen med Sandvær 2/5 av gården.

70 01

OTERVÆR

70/01

JEREMIAS KNUDSEN, husmann

1886 Matrikkel

1 134 Otervær Jeremias Knudsen 0-72 0-0-10-10

1875 folketellingen

001 01 Jeremias Knudsen 1841 Bergen hf g Husmand m. Jord, Fisker b
002 01 Magdalene Nilsdatter 1835 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Knud Jeremiassen 1871 Rødø S. og Pr. s b
004 01 Synøve Jeremiasdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd og husdyr:

Utsæd: po1
Husdyr: få5

1872 Jeremias Knutsen

Jeremis Knutsen nevnt første gang som gårdbruker på Otervær ved dåp av barn i Rødøy kirke 1872. Han er far til Knut Martinus Jeremiassen (f.1871) som senere er nevnt som eier av Otervær og som selger gården til Wilhelm Gundersen.

1865 folketellingen (74-04)

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som arbeidsmand hos husmand Olaus Sivertsen og kona Guri Knudsdatter på Selvåg (74-4). Han er her nevnt som født i Eivindvik i Aals prestegjeld. Bor sammen med kona og en datter på 1 år. I husholdningen er også en annen arbeidsmand og en tjenestejente.

Jeremias kom fra

Nevnt som født Aals prestegjeld.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Magdalena Nilsdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1864-11:
24. November. Ungkar Jeremis Knudsen (24) Eivindvik - Rødø. Sønn av Knut Jeremiassen. Pige Magdalena Nilsdatter (35), datter av Nils Olsen.

KIRKEBOKA DØPTE 1829:
Uekte datter av Nils Olsen og pige Pauline Johnsdatter, begge bosatt Bjerga.

Til Meløy

Folketellingen 1900 for Meløy:
Magdalene er bosatt som "familie losjerende" og føderådsenke hos gårdbruker Knut Jeremiassen på gården Bolgen 2-2 i Meløy kommune.

Hennes sønn: Peder Berntsen

Peder Berntsen f. 29.3.1853 på gården Våga.
Uekte barn Peder f. 29.3.1853 med Magdalene Nilsdatter. Han bosatt Esvik, hun Våga.

.

1874 Datter: Synnøve Fredrikke Jeremiasdtr

Født her den 24.1.1874. Døde her den 24.8.1876.
1875: 004 01 Synøve Jeremiasdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b

.

1871 Sønn: Knut Martinius Jeremiassen

1975: 003 01 Knud Jeremiassen 1871 Rødø S. og Pr. s b
Han er også eier av gården her en tid - se hjemler foran her.
Fra 1833 til 1905.

MELØY BYGDEBOK, GÅRDHISTORIA, SIDE 76:
Omtale av gården Bolga, Gnr. 2 og Bnr. 2 (Yttergården) av skyld 0,78 mark, som eies av Knut Bolgård: ...."Knut Bolgård overtok i 1951 bruket av sin mor Dorthea Jeremiassen (f.1882) som da hadde vært enke noen år. Knuts bror, Johan, drev gården i flere år før Knut overtok. Han var meget interessert gårdbruker og forsøkte seg med nye vekster og driftsformer. I 1939 ødela en storm driftsbygningen og det ble reist en ny, og etter den tid, tidsmessig fjøsbygning. Johan døde i 1947. Knut og Johans foreldre var Dorthea (f.1882) og Knut Jeremiassen (f.1871) fra Otervær i Rødøy. De kom til Bolga i 1900 og bosatte seg på Yttergården. De hadde 3-4 kyr og 7-8 sauer, ellers dyrket de 4-500 kg korn (bygg) i året. Det ble dyrket korn helt til midten av 1930-årene. Men det var nok fiske som betydde mest. Knut d.e. hadde en 17 alen listring som han drev Lofoten og Finnmarken med. Han var også på vinterfiske for Træna noen år. På sine gamle dager kjøpte han fisk for en handelsmann i Bergen. Knut var med i skolestyret og ligningen i årevis. Det var først i 1920 han fikk skjøte på gården. Men alt i tellingen 1900 er ha ført opp som eier."

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 09.09.1900 - gårdbruker Knut Martinus Jeremiassen, bosatt Bolgen i Meløy, født Otervær 1871. 1.ekt. Sønn av gårdbruker Jeremias Knutsen.
Tjenestepike Dorthea Petrine Mørk Edvardsdtr, f. Nesna 1882, konfirmert Nesna 1896, 1.ekt. Datter av Edvard Larsen Levang.

.

1869 døpt datter: Christine Fredrikke

1869.41 02.10.1869 31.10.1869 Christine Frederikke E indst Jeremias Kurtsen Einvik
Magdalene Nielsdatter

.

Barn: Marianne Eline Jeremiasdtr

Født den 28.3.1865 på gården Rødøy (74-04) Selvåg hvor foreldrene bodde før de kom hit.