Om denne siden

Min nye side:

Denne siden om alle gårder og bruk i Rødøy er en omskrevet hjemmeside med helt ny sammensatt tekst i 250 sider - lager i februar og mars måned 2016.

Min første side:

Min første hjemmeside om gårdene i Rødøy ble etablert i midten av september 2011 som egen side for de 80 hovedgårder i Rødøy, - og de mange tusen underliggende bruk.  Denne slettet jeg 2.5.2016 - ca 248.000 sider var da åpnet.

Alle mine hjemmesider er helt private sider, jeg har ikke noe samarbeid fast med andre personer eller lag/forening omkring dette arbeid. Men, noen tar kontakt og gir med opplysninger som er svært nyttig i dette arbeidet.  Det er jeg alltid takknemmelig for og håper vil fortsette...

OM denne siden:

RØDØY har tilsammen 80 "Navnegårder" eller "Matrikkelgårder" med eget gårdsnr - fra 1 til 80. En starter på Nordnesøy, som har gnr. 1.  Så går en videre til Storselsøy, Sundøy, Selsøyvik, Rangsund og Håkareng - før en går i land på Gjersvik som gård nr. 7.  Videre følger vi kysten til Melfjord som nr. 25 - rundt til gård 50 Vernes Nordre, Kvalvik, Blok, og så alle gårdene i Indre Tjongsfjord frem til og med Årnes.  Første gård på Tjongsfjordhalvøya er Tjong Nedre og siste Storstenøren (Tølløka) som nr. 68.  Så kommer en til resten av øyene fra Svinvær 69, Otervær 70 og Myken 71.  Videre fra Gjesøy 72 og ender på Indre Ringen med nr. 80. 

Karten nedenfor viser hvor den enkelte gård ligger geografisk i Rødøy.

Kart med alle matrikkelgårder navnsatt

Lånt etter avtale fra Steinar Lines.

Eier og redaktør

 ...av denne nettsiden:

Johan Martin Mathisen, 8186 Tjongsfjorden.

Meldinger

Tordis Værang Markussen

Dette var interessant og for meg en ny opplevelse. Jeg visste ikke at dette var å finne slik.