Nordnesøy (1)

bruk nr 9 og 10

Hovedsiden

Brukene:
09 Moen
10 Øvremark

01 09 1950

NORDNESØY, Moen

Plass som ble skyldsatt som eget bruk fra 1898.

JOHAN HÅGENSEN, eier

1950

Johan Hågensen
Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1925/1926 Skjøte til ny eier - Johan Hågensen

Auksjonsskjøte fra auksjonsforvalteren i Rana til Johan Hågensen herpå for kr 2500, datert 1925/1926. Realpangteregiser (bnr 9) nr 13.

01 09 1920

NORDNESØY, Moen

Plass som ble skyldsatt som eget bruk fra 1898

JOHAN PEDER MARTIN JENSEN, eier

1920 folketellingen (01 09 0029 Moen)

001 Johan Peder Martin Jensen 01 1870-08-25 Lurøy - hp g Driver eget smaabruk
002 Inga Johanna Meyer Jensen 01 1876-09-16 Rødøy - hu g Husmor
003 Georg Edwin Jensen 01 1900-01-27 Rødøy - s ug Fiskeri fra motorbaat
004 Jenny Iverine Jensen 01 1902-08-24 Rødøy - d ug Innepike hj
005 Helga Karlotte Jensen 01 1904-06-30 Rødøy - d ug Hjelper til i huset
006 Gudrun Karoline Jensen 01 1907-10-25 Rødøy - d - Forsørges av far
007 Kristian Dagfin Jensen 01 1912-03-05 Rødøy - s - Forsørges av far
008 Thordis Edvarda Jensen 01 1916-06-02 Rødøy - d - Forsørges av far

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Jensen 28.08.1870 Lurøy hf g Fiskeri, jordbruk og haandværk (skomaker og gaardbr. selveier) f
002 01 Inga Jensen 16.09.1876 Rødøy hm g Gaardbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Georg Jensen 11.01.1900 Rødøy s ug Gaardbr.søn, hjælper til med kreaturstellet b
004 01 Alfrida Jensen 16.06.1898 Rødøy d ug Hjælper til med husgjerningen, datter b
005 01 Jenny Jensen 24.08.1902 Rødøy d ug Hjælper litt til i husgjerningen, datter b
006 01 Helga Jensen 30.06.1904 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter, intet erhverv, kun barn b
007 01 Gudrun Jensen 25.10.1907 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter, intet erhverv, kun barn b

1907 Skjøte

Skjøte fra Hans Johansen til Johan Jensen for kr 200 og mot en aarlig ytelse av kr 2,40 til enke Massi Jensdtr i hennes levetid.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Jenssen 28.08.1870 Lurø Nor Hf g Skomgr. (Skomager), fisker og jordbr. S b
002 01 Inga Benjamensen 16.09.1876 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Alfrida Johansen 16.06.1898 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Georg Johansen 27.01.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Adolf Benjamensen 02.01.1885 Rødøy herred* Tj ug Fisker b
006 01 Kristian Benjamensen 24.07.1874 Rødøy herred* B ug Fisker mt
007 01 Edevard Benjamensen 1881 Rødøy herred* B ug Fisker mt

1898 Skyldsetting

Skyldsetting skjer 1898 til en eiendom som skal eies av Johan Jensen. Realpangteregiser (bnr 9) nr 1. "Moen", bnr 17, skyld 17 øre.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Inga Johanne Marie Benjaminsdtr

Født den 16.9.1876 på gården Kvalvik 16. Datter av Benjamin Olai Ingebrigtsen og Elen Anna Sophia Johansdtr. Lenke dit.

1916 døpt datter: Tordis Edvarda Zal

1916.25P 02.06.1916 17.09.1916 Tordis Edvarda Zal E fisker Johan Jensen Nesøy 1870
hust Inga Benjaminsen 1876

Mer om TORDIS:

1912 døpt sønn: Kristian Dagfin Jentoft

1912.19G 01.03.1912 28.07.1912 Kristian Dagfin Jentoft E fisker Johan Jenssen Nesøy 1870
hustr Inga Benjaminsen 1876

Mer om KRISTIAN:

1908/1907 døpt datter: Gudrun Karoline Berg

1908.24P 25.10.1907 19.07.1908 24.11.1907 Gudrun Karoline Berg E hus Johan Peder Martin Jensen Sandvik i Nesøy 1871
Inga Johanne Meier Benjaminsd 1876

Mer om GUDRUN:

1904 døpt datter: Helga Carlotte Johanna

1904.31P 30.06.1904 16.10.1904 Helga Carlotte Johanna E gdb Johan Jensen Sandvik i Nesøy 1870
Inga Benjaminsdatter 1876

Mer om HELGA:

1900 døpt sønn: Georg Edvin Bang

1900.11G 27.01.1900 22.07.1900 Georg Edvin Bang E grdbr Johan Peder Martin Jensen Nesøy 1870
Inga Johanna Meier Benjamensdtr 1876

Mer om GEORG:

1898 døpt datter: Alfrida Kanutte Amanda

1898.23P 16.07.1898 21.08.1898 Alffrida Kanutte Amanda E inderst Johan Peder Martin Jensen Nesøy 1870
Inga Johanna Meier Benjamensen 1876

Mer om ALFRIDA:

01 10

NORDNESØY, Øvremark

01/10

JENS TOMASSEN, husmann

1900 folketellingen

008 02 Jens Thomesen 1826 Mo, Helgel. Nor Hf g Kaarmand b
009 02 Gjedsken Johansen 13.04.1850 Lurø Nor Hm g Kaarmandskone b

1891 folketellingen 62e

001 Jens Tamassen 1 1836 Moe i Ranen - Familiens overhode g -
002 Gisken Bergitha Johansd 000 1850 Lurø Sogn - Hustru g -
003 Johan Peder M Jensen 000 1870 Lurø - Søn ug -
004 Albert Kristian Jensen 000 1876 Rødø Sogn - Søn ug -
005 Anna Krestine E Jensdatt 000 1879 Rodø - Datter ug

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Jens Thomasen 1843 Hæmnæs Pr. hf g Husmand med Jord, Hovednæringsvei Sjøbrug b
002 01 Gisken@Gjesken Johansdatter 1853 Lurø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Johan Jensen 1870 Lurø Pr. Hans s I Faderens Brød b
004 01 Andreas Amundsen 1857 Lurø Pr. Dræng ug b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku1 få3 sv1

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gisken Bergitte Rode

1880 døpt datter: Anne Kristine Emilie Jensdtr

1880.24P 01.05.1880 27.06.1880 Anne Kristine Emilie E husmand Jens Tomasen Nesøy 1836
hstr Gisken Bergithe Rode 1849

Mer om ANNE:

1877 døpt sønn: Albert Christian Tønder

1877.69 24.03.1877 28.07.1877 Albert Christian Tønder E husmd Jens Thomassen Nesøy, Nordre 1837
Gisken Birgitha Johansd 1851

1877 1898 Sønn av Jens: Albert Kristian Tønder Jensen

Født her 24.3.1877.
Død 15.1.1898. 21 år. Forlist under rekvedsanking. Ikje attfunnen.

01 10 1950

NORDNESØY, Øvremark

01/10

ALF MARTIN JENSEN, eier

Senere enken LOTTE JENSEN

1950

Lotte Jensen
Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

ALF MARTIN JENSEN, eier

1915 døpt: datter Jenny Kristine By Jensen

1916.2P 13.09.1915 09.07.1916 18.09.1915 Jenny Kristine By E fisker Alf Martin By Jensen Sandvik i Nesøy 1889
hust Lotte Johanne Andrea Johansen 1895

01 10 1920

NORDNESØY. Øvremark

Skyldsatt bruk som skal eies av Johan Lindorsen. Bnr 10 "Øvremark", skyld av 17 øre. Realpangteregiser (bnr 10) nr 1. Det skjedde 1896.

JOHAN KRISTIAN EIDE LINDORSEN, selveier

1920 folketellingen (01 10 0028 Øvremark)

001 Johan Kristian Lindorsen 01 1867-05-24 Rødøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
002 Kristine Jørgine Lindorsen 01 1866-08-19 Rødøy - hu g Husmor
003 Aubert Martin Lindorsen 01 1906-01-30 Rødøy - s ug Hjelper far med fiskeri fra motorbaat
004 Alf Martin Jensen 02 1889-06-09 Lurøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
005 Lotte Johanna Jensen 02 1895-02-16 Rødøy - hu g Husmor
006 Jenny Kristine Jensen 02 1915-09-13 Rødøy - d - Forsørges av far

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Lindorsen 25.05.1867 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier), fiskeri og jordbruk b %f%
002 01 Kristine Lindorsen 19.08.1866 Rødøy hm g Gaardbrukersøn!!, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Lothe Lindorsen 16.02.1895 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
004 01 Aubert Lindorsen 30.01.1906 Rødøy s ug Gaardbrukersøn, barn, opholdes av forældrene b
005 01 Marianne Pedersen 15.09.1834 Rødøy Bestemor e Hjælper litt med husgjerningen, underholdes av sin datter b
006 01 Mikal Johansen 15.09.1889 Lurøy tj ug Fiskeri, tjenestedreng b %f%

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Lindorsen 24.05.1867 Rødøy herred* Hf g Fisker & jordbr. (Selveier) b
002 01 Kristine Danielsen 19.08.1866 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Lothe Johansen 16.02.1895 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Emma Antonsen 16.03.1884 Rødøy herred* B ug Kokkepige mt

1898/1902 Skjøte

Skjøte fra Hans Johansen til Johan Lindorsen. Kjøpt for kr 180. Realpangteregiser (bnr 10) nr 2.

1898 Skyldsatt bruk

Skyldsatt bruk som skal eies av Johan Lindorsen. Bnr 10 "Øvremark", skyld av 17 øre. Realpangteregiser (bnr 10) nr 1.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Jørgine Meier Danielsen

1906 døpt sønn: Aubert Martin Angel Johansen

1906.19G 30.01.1906 08.07.1906 16.03.1906 Aubert Martin Angel E gdb Johan Lindorsen Nesøy 1867
Kristine Danielsen 1866

Mer om AUBERT:

1895 døpt datter: Lotte Johanna Andrea

1895.11P 16.02.1895 07.07.1895 12.04.1895 Lotte Johanne Andrea E fisker Johan Kristian Eide Lindorsen Nesøy 1867
Kristine Jørgine Meier Danielsen 1868

Mer om LOTTE: