Gård Sleipnes (66)

Bruk nr 2 side 2: GRINDHAUGEN

Hovedsiden

Side 1

66 02 00 Rune Hansen

Rune Hansen, eier

Født 25 08 1970.
Kjøpt bruker her med hjemmel den 12.4.1989.

Eier også

Bruk nr 3

66 02 00 Hans Tønsberg Pedersen

1950 Hans Pedersen, eier og bruker

Skyld av 1 mark og 47 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Sett inn foto av fjøs under bygging her

 

Inge Sleipnes
‎Gamle og Nye Rødøy
Mars 2017.

 

Magne Hansen kommentar 2. april 2017: Det er bygging av nyfjøset hos Hans Pedersen på Grindhaugen, antakelig rett etter krigen, jeg husker at hans far Helmer satt og benket gamle spiker fra det gamle fjøset for å bruke på nybygget. Ikke så greit å få tak i byggevarer den gang. 

66 02 00 Helmer August Jul Pedersen

1961 Helmer dør

Helmer er født den 25.12.1870.
Han døde den 24.2.1961 og ble gravlagt på Osa gravgård i Meløy. Nevnt at gravstedet er blitt slettet.

1920 folketellingen (66 02 0014 Sleipnes)

001 Helmer August Pedersen 01 1870-12-25 Rødøy Herred - hp e Gaardbruker 'S'
002 Ingeborg Seferine Marie Hansen 01 1842-01-18 Meløy - Bestemor e Føderaad Enke efter gaardbruker
003 Arnljot Harald Pedersen 01 1903-01-12 Rødøy Herred - s ug Gaardsarbeide jemme
004 Inga Pauline Pedersen 01 1904-01-24 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
005 Hulda Fredrikke Elisabet Pedersen 01 1905-12-18 Rødøy Herred - d ug Pf
006 Rangnar Konrad Pedersen 01 1908-02-29 Rødøy Herred - s ug Pf
007 Hans Vånsberg Pedersen 01 1910-01-01 Rødøy Herred - s ug Pf
008 Marie Krestine Olsen 01 1880-07-23 Sørfold Herred - tj ug Kokpige
009 Ivar Mathiasen 01 1872-12-23 Rødøy Herred - l g Gaardbruker S

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Helmer Pedersen 25.12.1870 Rødøy hf g Gaardbr., fisker b
002 01 Alberta Pedersdatter 12.03.1882 Melø hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Arnljot Helmersen 12.01.1903 Rødøy s ug Søn b
004 01 Inga Helmersdatter 24.01.1904 Rødøy d ug Datter b
005 01 Hulda Helmersdatter 18.12.1905 Rødøy d ug Datter b
006 01 Ragnar Helmersen 29.02.1908 Rødøy s ug Søn b
007 01 Hans Helmersen 01.01.1910 Rødøy s ug Søn b
008 01 Marie Olsen 23.06.1880 Sørfolden tj ug Tjenestepige b

1900

Helmer er nevnt som bosatt hos foreldrene ved tellinga 1900.
Tilhørte da statskirka, ikke frikirka som foreldrene

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Ludvikka Pedersdtr

1923 viet

Viet Rødøy kirke 01.09.1923: Gbr Helmer August Jul Pedersen, født Sleipnes 1870, bosatt Rødøy. 2 ekteskap. Sønn av gårdbruker P. Sleipnes. Gbr enke Ludvikka Pedersen, født Seines, bosatt Rødøy, 2.ekteskap, ikke oppgitt hennes far. Merknad: Begges første ekteskap oppløst ved døden. Attest fra Rana skifterett av 6.6.1923 og 31.07.1923.

1911 Aberta døde

Alberta døde 24. februar 1911. Gravlagt Osa gravgård i Meløy. Gravstedet er slettet.

Ektefelle (1): Alberta Pedersdtr

Født den 12.3.1892 i Meløy.
1910: 002 01 Alberta Pedersdatter 12.03.1882 Melø hm g Gaardbrugerkone b

1902 viet

Viet Rødøy kirke 08.07.1902: Fisker Helmer August Jul Pedersen, født og bosatt Sleipnes. F. 1870. Sønn av gårdbruker Peder Andersen. Alberta Kristine Louise Pedersdtr, bosatt Herstad Meløy, f. 1882. Bruden ikke konfirmert. Datter av gårdbruker Peder Mikal Hansen.

1910 døpt sønn: Hans Tønsberg Pedersen

1910.23G 01.01.1910 07.08.1910 09.01.1910 Hans Tansberg E gaardb Helmer Pedersen Sleipnes 1870
hust Alberta Pedersdatter 1882

Mer om HANS:

Født den 1.1.1910.
1910: 007 01 Hans Helmersen 01.01.1910 Rødøy s ug Søn b
Hans overtar som neste bruker her, den siste bruker i denne familie her.

1908 døpt sønn: Ragnar Konrad Sleipnes

1908.10G 29.02.1908 26.07.1908 Ragnar Konrad E gdb Helmer Pedersen Sleipnes 1870
Alberta Pedersen 1882

Mer om RAGNAR:

Født 29.2.1908.
1910: 006 01 Ragnar Helmersen 29.02.1908 Rødøy s ug Søn b
Ragnar var bosatt på Ågskardet i Meløy og døde der 26. juni 1987.

1906 (1905) døpt datter: Hulda Pedrikke Elisabet Pedersen

1906.23P 18.12.1905 29.07.1906 04.01.1906 Hulda Pedrikke Elisabet E gdb Helmer Pedersen Sleipnes 1870
Alberta Pedersen 1882

Mer om HULDA:

Født 18.12.1905
1910: 005 01 Hulda Helmersdatter 18.12.1905 Rødøy d ug Datter b

1904 døpt datter: Inga Pauline Pedersen Sleipnes

1904.16P 24.01.1904 10.07.1904 Inga Pauline E fisker Helmer August Pedersen Sleipnes 1870
Alberta Pedersen 1882

Mer om INGA:

Født 24.1.1904
1910: 004 01 Inga Helmersdatter 24.01.1904 Rødøy d ug Datter b

1903 døpt sønn: Arnljot Harald Pedersen Sleipnes

1903.12G 12.01.1903 19.07.1903 Arnljot Harald E fisker Helmer Pedersen Sleipnes 1870
Alberta Pedersen 1882

Mer om ARNLJOT:

Født den 12.1.1903.
003 01 Arnljot Helmersen 12.01.1903 Rødøy s ug Søn b

ANDRE:

1910 ft: Marie Olsen, tjenestepige

Født den 23.6.1880 i Sørfolden
008 01 Marie Olsen 23.06.1880 Sørfolden tj ug Tjenestepige b

66 00 00 FAMILIEN

1950 Wilhelm dør

Wilhelm var født den 15.9.1875.
Han døde 17. januar 1950 og ble gravlagt Osa gravgård i Meløy.

Vilhelm Martin Pedersen Sleipnes , fisker og fiskekjøper

1920 folketellingen (66 02 0017 Sleipnes)

001 Vilhelm Marthin Pedersen 01 1875-09-15 Rødøy Herred - hp g Gaardbruker S
002 Agnes Pedrikke Pedersen 01 1887-08-13 Meløy Herred - hu g Husmor
003 Aagot Helene Pedersen 01 1908-05-30 Rødøy Herred - d ug Pf
004 Ingiborg Pedrikke Pedersen 01 1910-08-12 Rødøy Herred - d ug Pf
005 Arne Redersen!! 01 1912-09-02 Rødøy Herred - s ug Pf
006 Alf Viliam Pedersen 01 1914-05-14 Rødøy Herred - s ug Pf
007 Peder Edvin Pedersen 01 1915-11-18 Rødøy Herred - s ug Pf
008 Margit Johanna Pedersen 01 1917-04-18 Rødøy Herred - d ug Pf
009 Øivin Lein Pedersen 01 1920-06-10 Rødøy Herred - s - Pf

1910 folketellingen

Bosatt hos foreldrene - føderaadsmannen på bnr 2:
011 03 Vilhelm Pedersen 15.09.1875 Rødøy hf g Fiskekjøber, fisker b
012 03 Agnes Pedersdatter 13.08.1887 Melø hm g Hustru, husholdn. b
013 03 Aagot Vilhelmsdatter 30.05.1908 Melø d ug Datter b
014 03 Ingeborg Vilhelmsen 12.08.1910 Rødøy d ug Datter b

1791 konfirmert Meløy kirke

1 konfirmant Vilhelm Martin Pedersen 1875 Sleipnes, Rødø Sleipnes, Rødø
2 far Peder Olai Andersen Gbr Sleipnes
3 mor Ingeborg Hansdatter Hustru Sleipnes
Konfirmert 28.6.1891.
Karakter: Kristendomskundskab: 3+, Opførsel: 2,5
Vaksinert: Att. af 14.11.1884
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1878-1907 (1836P)

1875 døpt

Kirkeboka for Meløy - døpte:
1875 10.oktober. Wilhelm Martin f. 9.9.1875. Ektefødt sønn av Peder Olai Andersen, gårdbruker Sleipnes og kona Ingeborg Marie Hansdtr. Faddere: Kristoffer Kristoffersen Sleipnes m/kone. Laurinius Kaspersen Tolløk m/kone. Johan Ellingsen Meløy. Ane Nilsdtr, Røshagen.

DNK Meløy, gravsteder: Wilhelm Sleipnes.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Agnes Pedrikke Antonia Jakobsdtr

Født 13.8. 1887 i Meløy.
1910: 012 03 Agnes Pedersdatter 13.08.1887 Melø hm g Hustru, husholdn. b
Agnes dør den 22. februar 1936 og er gravlagt Osa Gravgård. Støtta bevart.

1908 viet

Viet Rødøy kirke 16.mai 1908: fiskehandler Wilhelm Martin Pedersen, f. 1875, konfirmert Meløy 1891, sønn av gårdbruker Peder Andersen. Født og bosatt Sleipnes. Hjemmeværende Agnes Pedrikke Antonia Jakobsdtr, født Meløy. Ikke konfirmert, men kunnskapsprøve 1902. Datter av gårdbruker og fisker J. Peder Mikal Hansen.

1910 datter: Ingeborg Sleipnes

Født den 12.8.1910 i Rødøy.
014 03 Ingeborg Vilhelmsen 12.08.1910 Rødøy d ug Datter b

1908 datter: Ågot Sleipnes

Født 30.5.1908 i Meløy.
013 03 Aagot Vilhelmsdatter 30.05.1908 Melø d ug Datter b