Rorbuer i Myken (1)

Under bruk nr. 1, 2, 3 og 5:

En RORBOD eid av BERNT HAGEN
Bua er forsikret med branntakst av 7. mars 1916.
Ikke før forsikret.
Tømmer og bord, næver og torv.
10,30 meter lang, 6,42 brev og 2,90 høy under taket. 1 1/" etasje.
Underetasjen består et beboelsesrom 5,30 langt og 6,42 bredt. Dette rom er tømret med bordkledningen utenpå. Samt en fordør 5 meter langt, 6,42 bred - bestående av bindingsverk og bordkledning.
Over det tømrede beboelserom er en 1/2 etasje som benyttes til soverom.
Til rorboden er tilbygget en kai 10 meter lang og 6 meter bred.
I bygningen er 4 fag vinduer og tre dører.
En pipe og en ovn. Bygningen står på stolper.
Takst er 3000, inklusiv 100 for ovn.
Taksten er enstemmig.
Til annen bebyggelse er en liten rorbod 29 meter. Bygningen ligger ikke i en husklynge.
Takst: J. Seløy og Wilhem Hoff.

.

Under bruk nr. 1, 2, 3 og 5:

En RORBOD eid av PER NIKOLAISEN.
Bua ble forsikret med branntakst av 20.01.1920.
Bua er bygd av planker og bord. Torvtak med underlag av næver og papp.
11 m lang, 5,40 bred og 3 meter høy under taket. 1 1/2 etasje.
Underetasjen er delt i tre rom. 1 beboelsesrom og to fordøre.
Loftetasje er delt i tre rom. 1 beboelse og 2 fordørlaft. Huset har i tillegg kai og med 5 kvadratmeter gulvflate. 1 pipe og en ovn.
Takst 3960, inkludert ovn 100 og kai 600.
Under 50 meter fra annet.
Bua ligger 16 meter fra nærmeste bebyggelse, ikke noen husklynge.
Takst: Johan Eliassen og H.D. Nilsen (?).

.

Under bruk nr. 1, 2, 3 og 5.

En RORBOD eid av ALBERT PEDERSEN og RICHARD RØSOK.
Bua er forsikret med branntakst av 17ende mars 1916.
Ikke forsikret før.
Tømret og plankebord, never og torv på bord, samt takpapp over fordørene.
11.20 lang, 4,85 bred og 2,45 m høy under taket. 1 etasje.
Et beboelsesrom tømret av planker, 5 meter langt og 4.85 meter bredt, indredet med sovekøyer under taket, sant en fordør 6,20 m langt, 485 m bredt bygget som bindingsverk med bordkledning.
Til bygningen hører en tilbygget kai, 7 meter langt og 4,17 meter bredt. På kaiet er en heiseindretning. I bygdningen er fag vinduer og to dører.
Ingen pipe. 1 ovn med rørgjennomganger. Huset står delvis på stolper.
Takst 1800, inkludert 50 for ovnen.
Til nærmeste nabobebyggelse er rorbod i østig retning og en rorbod i sydlig retning ca 15 meter til hver. Bygdningen ligger ikke i noen husklynge.
Takst foretatt av Wilhelm Hoff og J. Selsø.

.

Under bruk nr. 1 -5

En RORBOD eid av DANIEL KASPERSEN.
Bua er forsikret ved branntakst av 18de november 1911.
Bygget av 5toms tømmer. Tak: papp.
Størrelse: 6,75 m lang, 4.85 m bred og 3,60 høy til taket.
To etasjer.
Tor rom i underetasjen og to i overetasjen med tre fag vinduer og tre dører.
Ingen piper, en ovn. Ingen grunnmur eller kjeller.
Takst 500, hvorav ovn 35.
Merknad: Det var ingen brandmur, men ovnen stod 30 cm fra trevegg. Skal betale høyere premie: Ja.
Bua ligger under 47 m avstand fra nabobebyggelse.
Huset ligger 35 meter fra nærværende hus og derfra til hus igen er ca 60 m. Noen husklynger er der ikke. Takst: J. Eliassen.

.

Under bruk nr. 1, 2 og 3

En RORBOD eid i 1919 av PEDER NILSEN AANES og GUSTAV HOFF.
Bua er forsikret med branntakst av 2. oktober 1919.
Den beskrives slik:
Tømmer og bord.
Never og takpapp på bord.
11,90 lang, 5.57 bred og 2.45 høy til taket.
1 rom. Bygningen er tilbygget med et kai, 6 m lang, 10,5 m bred.
Bua har 3 døre og 3 fag vinduer. 1 pipe og en ovn.
Huset er bygget på stolper. Samla takt kr 4500.
Til nærmeste nabobygg (en brygge) 25 meter verdi av 2000. Huset ligger utenfor noen husklynger. Taksten ble foretatt av to fra Myken - J. Eliassen og Hans D. Nilsen.

LÅNT FRA SAGANETT:
Peder Nilsabua alias Per Nilsabua, noen ganger kalt Per (eller Peder) Nilsabrygga, sto sør for Monsbrygga, langt nede i Perhågen, som trolig har havn etter den gode Peder. Bua ble trolig bygd ca. 19?? av Peder Nilsen fra Ånes i Rødøy.
Navnet er trolig opphav til navnet Perhågen, egentlig Pederhaugen, der bua sto.
Notat: Gustav Hoff lånte bua (ulov).(GD) ???
Notat: Per Nilsabua??? Gustav Hoff??? Tommes Nikolaisen brukte den etter krigen.
Notat: Per Nilsa, Liltfjorden Sørfjorden Værangfjorden???

.

Under bruk 1, 2, 3 og 5

En RORBOD eid i 1912 av Lorents Kalås, Sundøy.
Bua av forsikret hos lensmannen den 31 07 1912.
Den beskrives slik:
Tømmer og bord. Torv på never og bord.
13 m lang, 5,40 brev, 4 m høy i to etasjer.
Nedre etasje består av 1 beboelsesrom og to fordøre.
Øvre etasje består også av et beboelsesrom og to ytre rom til oppbevaring av fiskeredskaper m.m.
I bygningen finnes 6 fag vinduer og 6 døre.
Til bygningen er lagt et kai, 13 m langt, og 2,5 m bred.
Ingen pipe, men to ovner.
Bygningen står på stolper.
Takst 1900.
Avvik: Bestod i at ikke brannmur var oppført og at ovner stod kun 25-30 m fra veggen, samt at rørende ikke var isolert med murverk gjennom loft og tak.
Bygningen lå over 47 meters avstand fra nabobebyggelse.
Taksten utført av Tobias Pedersen og J. Eliassen.

KALÅS-BUENE I MYKEN
1914/12 FESTESEDDEL fra Erik Trondsen, gården Myken, bnr. 2.
Festeseddel fra do. m. fl. til Lorents Kalås og Lars Kalås, Sundøy, på grunn til 2 rorboder m.v. på Finøen og Tendskjæret mot årlig avgift kr 0,80 for hver mand som om vinteren indlogeres i boderne , tinglyst 10.6.1914.
Kilde: Personalpanteregisteret.

.

Under bruk 1, 2, 3 og 5

En RORBOD eid i 1915 av OLE M BIRKELUND fra Meløy.
Bua har ikke vært forsikret før i Brandkassen.
Omtale:
Bygget av planker og bord. Taket - takpapp på bord.
10.85 m lang, 5,15 brev, 3.30 bred under taket. To etasjer.
Underetasjen består av tømret beboelsesrom 4,20 langt og 5, 15 bred, samt to fordøre av reisverk, dertil bygget et kai 13 m langt og 3 meter bredt.
Øveretasjen består av et soverom svarende til samme størrelse som beboelserommet i underetasjen, samt delvis laft over to fordøre. I bygningen er 4 fag vindu og 4 døre.
Ingen pipe, men en vedovn. Huset er bygget på stolpere og delvis på stenkai-
Takst 1600.
Gjennomgangen for ovnsrøret gjennom loft og tat var for snever.
Betaling av høyere kontigent til dette var rettet.
Til nærmeste nabo, bebyggelse, 2 små rorboder, er 16 og 20 meter.
Bygningen ligger i noen større husklynge.
J. Selsø. og J. Eliassen.

.

Under bruk nr. 5

EN RORBOD eid i 1905 av EDVARD HANSEN LOVUND.
Takst den 19 januar 1905.
(1916 solgt til Wilhelm Hoff, omtale under her).
Ikke forsikret før, antagelig ny bu fra 1905 (?).
Tømmer, bindingsverk og bordkledning.
Tak: Never og torv.
7,35 m lang, 4,25 bred og 3,10 høy.
En etasje med loftrom over.
En fiskerstue eller rorbod med forgang og med tilsvarende loftrom over. Rommet over stuen er innredet til soverom for fiskere. Ialt 6 vinduer og 3 døre og en trapp. Utenfor bygningen et trekai. 8,5 meter langt og 3 meter bredt.
Ingen piper, men esjestenrør gjennom loft og tak. Ingen runnmur. Huset viler på trestolper. Takst kr 530.
Brandmuren som bestod av stenheller var kun 3 cm og ovnen stod ca 4 cm fra brannmuren, der også var noget for smal. Måtte betale høyre kontigent til det var rettet.
Tett østenfor ligger en Fiskerstue ca. 6 meter mod syd en "Do" (?) og ca 10 m mot vest en idag taxeret Rorbodbygning tilhørende handelsmand Mathisen.
Saras Olsen.

Senere eier

EN RORBOD eid i 1916 av WILHELM HOFF JEKTVIK.
Kjøpt boden fra Edvard Hansen nevnt foran her.
Ny takst på boden 16. februar 1916.
Nevnt som tidligere taksert den 19. januar 1905, se foran.
Den gang eid av Edvard Hansen Lovunden og taksert til kr 530.
Den er nå blitt påbygget:
Et tillegg 3,40 m langt, 1,50 m bred og 2,90 høy.
Tømmer, bygningsverk og bordkledning.
Never og torv på taket.
Størrelse nå: 7,55 lang, 4,25 bred, og 3,10 under taket.
Underetasjen er oppdelt i to rom, nemlig losjiværelse. Tømret og bestående av et bindingsverk med bordkledning. Loftsrommet over er oppdelt i to rom, et over det tømrede rom og et over forrommet (?). Utenfor bygningen er et trekai8,40 lang og 7.60 m bred. I bygningen eer 6 vinduer og 3 dører. På kaiet er oppsatt en heiseinnretning.
Takstmenn: J. Selsø og Richard Røsok.
Ingen pipe. Esjestenpipe som nevnt 1905.
Alt står på stolper.
Takst nå er 1330.
Avstand til andre: Tett østenfor ligger en rorbod ca 6 m. Mot syd en stuebygning og 17 m mot sydvest et bakeri samt ca. 10 m mot vest en rorbodbrygning.

.

Under bruk nr. 5 (Langbua)

En RORBOD eid 1905 av JOHAN KRISTIAN MATHISEN, handelsmann Myken.
Branntaksforretning av 19. januar 1905.
Tidligere taktsforrening av den 24. september 1894.
Det opplyses at huset er nyoppført siste høst 8d.v.s. 1904).
Pløyde planker og delvis bindesverk med hel bordkledning.
Størrelse: 19,85 m lang, 5,30 brec og 3,60 høy under taket. 2 etasjer.
Innredet: 2 lagerrom i hver etasje omslutten av plankevegge. Samt 3 bindingverksrum i hver etasje tjenede til forgang og oppbevaringsrum.
I alt 8 døre, 16 vinduer og to trappe. En gangbro af tre langs bygningen ved sjøen vende langvegg. 1 pipe og to ovne. Bygningen viler på 24 trestolper av lengder opp til 3 meter. Taksst 2000.
På samme eiendom er oppført Vaaningshus til verdig av 4300 i tidligere takst, og en sjøbod/pakkhus til verdi av 5130. Samlet takst her 11430.

MERKNAD: De i forrige forretning oppførte bygninger nr. 2 Trandamperi og nr. 3 Rorbod er bortført, hvorefter innberetning fra lensmannen er avgitt 18 02 1901.
FEIL OG MANGLER:
I bygning nr 2 (den nye rorboden) ...var åpningen pladjerrørern gjennom loftet og tverveggen i det ene lagerrommet kun10 cm og delvis manglende murverk i samme. Pipen var meget for lav på taket og var ikke ikke opparbeidet eller fullstendig fuget.I bygning nr 2 (bryggen) var rørledningen gjennom loftet noe beskadiget og utilfredstillende. Om ikke nettopp ildefarlig, så dog utilfredstillende.

I bygning nr. 2 (brygga) er landhandel og medintrandamperi. I de andre bygningene kun lager og boligrom og oppbevarelse av fiskeredskaper og alminnelig inventar.
Fra nr. 2 (brygga) til nr 3 (rorbod) var kun 4,5 m. Fra disse bygninger til nr. 1 (Utheim) ca. 80 m. Mellomrommet er dog bebygget med en husmannsstue og en rorbod. Under 47 meter avstand.
Tilnærmeste nabohuse, to husmannsstuer og 2 rorboder, retninen er 10-30 meter. Ingen større husklynger.
Saras Olsen og L. Forsaa.

1916 omtalt mer

Senere

1927 omtalt mer

Langbua er omtalt i en branntaktsforrening 12. juli 1927.
Rorbua er omtalt som hus nr. 4 her, oppgitt nr. 3 i takst fra 1916.
Nå er det nevnt et trekai foran 30m2 (?).
Takst er nå endret fra 2000 i 1916 til kr 4600 i 1927.

.

Under bnr 7:

Omtalt som "Rorbod ikke tidligere forsikret. Oppført med tømmer og bord, tekket dels med takpapp, dels med never og torv. 1 etasje høyt, inndelt i rorburom og redskapsrom.
Bua er 12,60 m lang, 4,90 bred og 2,20 høy,
Forsynt med to fag vinduer og 3 døre, med rørledning av klebersten. Takst for ovn og rør kr 100. Samla for bua kr 1200.

.

Under bnr 7:

RORBOD eiet av Johan Mathisens dødsbo.
Omtalt i branntaktsforettning av 12. juli 1927.
Rorbod ikke tidligere forsikret. Bua er oppført, dels av tømmer, dels av reisverk. Tekket med never og bord.
Bua er 12,44 m lengde, 4,83 bred og 3 meter høyt.
Inndelt i 1/2 etasje. Utvendig malt og bordet.
1 etasje består av to rorburom, med fordel bruksrom.
2 etasje bestar av 3 soverom. I huset er 7 dører og 7 vinduer.
2 ovener med klæbesteinrør og dels jernrør.
På husets venstre side er et tilbygg i husets bredde og ut fra det 2,45 m. 2 meter høyt til taket, dekket med takpapp.
Takst er 2000 (inkludert ovener kr 100).

.

Under bnr 7:

RORBOD eiet av Johan Mathisens dødsbo.
Omtalt i branntaktsforettning av 12. juli 1927.
Tidligere forsikret (nr 2 1916) for kr 2000.
Bygningen er 19,60