NOEN BØKER SOM ER TIL SALGS

Selges av RØDØY HISTORIELAG

Rødøy historielag kan nås ved telefon eller SMS til:

Tor Svendsen - 913 97 660 

NB: Det er ikke laget flere bøker etter 2011.

RØDØY HISTORELAG - årbok nr 8 (2011)

Denne bok bygger på en biografi som ble skrevet av Lina Hagland, g. Jentoft.  Mye fra Gjerøy og Nordnesøy.  Tilsatt mye lokalhistorisk stoff.

En bok med mye kunnskap om Rødøy historie fra slutten av 1800 tall og de første årene etter århundreskiftet.

Innhold 2011 (8)

RØDØY HISTORIELAG sin årbok nr 7 2010

Bok 7 - hva er det skrevet om

RØDØY HISTORELAG - årbok nr 6 (2008)

RØDØY HISTORIELAG - årbok nr 5 (2007)

RØDØY HISTORIELAG - årbok nr 4 2006

2008 (6)

Lagets årbok 1-3 - er dessverre helt utsolgt

,

TJONGSFJORD KIRKE

En bok som jeg selv skrev for Rødøy menighet i anledning 50 års jub for kirken i 2012.

Selges for kr 250 + porto ved forsendelse.

Pengene går i sin helhet til videre vidlikehold av kirken.

Mye god lokalhistorie fra hele Tjongsfjordhalvøya.

TA KONTAKT MED DEN NORSKE KIRKE I RØDØY.

(Holder til på Rådhuset i Vågaholmen).