Foto: ©FFR. Brukt i årbokartikkel og i en kalender tidligere. Bilde fra nær 1900.
Bruk nr 1 Vollan.

Tjong Nedre bruk nr 1 deles i to sider pga omfattende materiale i ord og bilder.

Del B - er en side som omtaler gården etter at en ny familie kom som brukere av gården.

Den første av denne -  Mattis Ivarsen fra Strømdal.

Før han kom hadde dette bruk fellestun med Ner TJONG, der bnr 2 ligger idag.

Tjong Nedre (59)

bruk nr 1 (B) Vollan

Hovedsiden

59 01 1984

TJONG NEDRE

59/01 Vollan

INGER MARIE TJONG, eier

Hjemmel den 20.6.1984.
Overtok gården etter sin far Edvard Mathisen.

(7515) Tjong Nedre, Vollan.

59 01 1984

TJONG NEDRE

59/01 Vollan

EDVARD MATHISEN

Døde på Rødøy sykehjem den 28.12.1989.

1957 Tomt utskilt

Bnr 17 ble utskilt fra dette bruket den 2.4.1957.

1956 Tomt utskilt

Bnr 13 formelt den 14.8.1956. (Del av tomta for Lensmannsgården).

1952 Tomt utskilt

Bnr 12 Jomfrubråten - eid av Ester Mathisen.
Etter en avtale i skjøtet til Edvard Mathisen - da gården ble solgt til han i 1945.

1952 Tomt utskilt

Bnr 11 Vallhall - eier Gustav Kristian Mahthisen, bror av Edvard, utvandret og bodde i Seatle, USA.
Etter en avtale i skjøtet til Edvard Mathisen - da gården ble solgt til han i 1945.

1950 Eier - Edvard Mathisen

Skyld av 1 mark og 24 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1945 Skjøte

Edvard Mathisen blir ny eier - og får skjøte fra dødsboet etter foreldrene Ivar og Marie Mathisen. Skjøtet er datert 1.8.1945. Det er et privat skifte hvor alle søsken skriver under. Kjøpesum er kr 4400 som oppgjøres på omforent måte. Gustav og ester får egne tomter - som ble utskilt 1952. Gustav er i Amerika, men har gitt fullmakt til M. J. Bikset til å representere han i oppgjøret.

Hvor fra

Sønn av forrige bruker Ivar Mathisen og hans andre ektefelle Marie Arntsen.
Født 23.07.1915 på Tjong Nedre bnr 1.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ebba Annie Dorthea Aag, g. Mathisen

Født den 23.09.1918 på gården Aag i Meløy.
Datter av Adolf Johan Aag (1883-1952) og Ebba Marie Pernille Rasmusdtr, g. Aag (1895-1918).

Lenke til morfar i Rødøy - Petter J.H. Rasmussen

(1145) Tjong Nedre, Vollan.

59 01 1940

TJONG NEDRE

59/01 Vollan

IVAR ZAKARIAS MATHISEN, eier og bruker

1945 Gårdbrukerenke - Marie Magdalene Zal Arntsen

Dør på gården bruket Vollan den 7.5.1945. Hun ble født i fiskeværet Valvær 21. mars 1878.

1940 Eier og bruker - Ivar Zakarias Mathisen

Ivar dør på gården på gården 31.5.1940.
Eldste sønn av forrige bruker - Mathis Iversen

1945 Gården delt - bnr 9 Østrem

Bruket - 59.09 Østrem går fra her formelt den 31.5.1945.

1917 Bruk utskilt

Ny parsell med bnr 6 går fra her. Fjellheim. Formelt registrert 8.9.17, men skjedde noen år før.

1920 folketellingen (59 01 0029 Tjong Nedre)

01 Ivar Sakarias Matiasen 01 1873-12-23 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Marie Magdalene Matisen 01 1878-03-21 Rødø - hu g Husmor
003 Matis Ekhoff Matisen 01 1899-05-30 Rødø - s ug Gaardsgut- alt forefaldende arbeide paa gaarden
004 Gustav Kristian Matisen 01 1902-06-21 Rødø - s ug Handelsbetjent
005 Marie Kristine Ellingsen 01 1901-03-03 Meløy - Pleiedatter ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider i stue og fjøs hj
006 Ester Helene Matisen 01 1905-04-23 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider i stue og fjøs, som det treffer seg
007 Kristine Johanna Matisen 01 1907-05-16 Rødø - d ug Pf
008 Borghild Edvarda Matisen 01 1912-06-04 Rødø - s!! ug Pf
009 Edvard Matisen 01 1915-07-23 Rødø - s ug Pf
010 Nikoline Jakobsen 01 1856-06-12 Meløy - l e Privat understøttet
011 Barbara Marie Hansen 01 1892-02-15 Rødø - Syerske ug Syerske - kjolesøm - Reiser omkring Sa
012 J. Dalseide 01 ?.?.? !! - b !! Emisær

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ivar Matiasen 22.12.1872 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier), fisker, fiskekjøber b
002 01 Marie Johansdatter 21.03.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone f
003 01 Matias Ivarsen 30.05.1899 Rødøy s ug Søn b
004 01 Gustav Ivarsen 21.06.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Ester Ivarsdatter 23.04.1905 Rødøy d ug Datter b
006 01 Kristine Ivarsdatter 16.05.1907 Rødøy d ug Datter b
007 01 Marie Ellingsdatter 03.03.1901 Melø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og gbr. b
008 01 Gine Antonsdatter 14.06.1891 Melø tj ug Tjenestepige b
009 01 Signe Antonsdatter 03.03.1890 Melø tj ug Tjenestepige b
010 01 Olaf Sørnsen 07.02.1891 Rødøy tj ug Tjenestegut f
011 01 Martinus Bikset 11.08.1880 Ulfstein el ug Folkeskolelærer b
012 01 Matias Ivarsen 05.03.1839 Rødøy fl e Føderaadsmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ivar Mathisen 1872 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Emilie Olsdatter 1875 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Mathis Ivarssen 30.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Johanna Kristoffersdr 1863 Mo, Helgeland Nor Tj ug Tjenestepige b
005 01 Kristine Martinusdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
006 01 Mathis H. Ivarsen 1839 Rødøy herred* Bedstefar e Føderådsmand b
007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
008 01 Johan Mathisen 1878 Rødøy herred* EL ug Fisker b

EKTEFELLER og BARN:

1931 Marie - melder seg inn i statskirken

Innmeldt 6.9.1931.
Marie Magdalena Zahl Mathissen, gbr kone, f. 1878, Rødøy. Bosatt Tjong.
Fra samfunn: Utmeldt av Kirken uten å være innmeldt i noe samfund
Merknader:
egtefællen tilhører: Statskirken. Barn: 1 barn som er døpt i Statskirken
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941

Ektefelle (2): Marie Johansdtr (Arntsen)

1910: 002 01 Marie Johansdatter 21.03.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone f

Viet 1902

Kirkeboka for Rødøy:1902.5 10.06.1902 gaardbruger Ivar Sakarias Matisen Strømdal Tjong 1872
Marie Magdalene Zal Arntsen Valvær 1878
Bruden tilhører Rødø Frimenighet.

.

1922 døpt datter: Liv

1923.28P 14.10.1922 26.08.1923 07.01.1923 Liv E gbr Ivar Mathissen Tjong 1872 [*] Født på sykehuset i Bodø. h Marie Magdalena Zahl 1878

Født her 14.10.1922. Døde på Rødøy sykehjem den 4.4.2004.
Ble gift med Valdemar Nilsen er var bosatt på Elvtun (bnr 20) på Tjong Nedre.
Enkelte har omtalt henne som “Liv på Vollan”.

.

1915 døpt sønn: Edvard

1915.20G 23.07.1915 22.08.1915 Edvard E gdb Ivar Mathisen Tjong 1872
hust Marie Arntsen 1878

Overtar som eier av bruk nr 1 etter sin far. Omtalt foran her.
Edvard overtok Tjong Nedre 59-01, men drev det ikke selv. Det gjorde broren Mattis som bodde på sin utskilte del av gården – Østrem.

.

1912 døpt datter: Borghild Edvarda

1912.32P 04.06.1912 01.09.1912 Borghild Edvarda E gdb Ivar Zakarias Mathisen Tjong 1872 hust Marie Magdalene Arntsen 1878

Døde 15.4.2001 i Asker.

.

1907 datter: Kristine Johanne

1907.16P 16.05.1907 14.07.1907 Kristine Johanne E gdb Ivar Zakarias Mathisen Tjong 1872 Marie Magdalena Arntsen 1878

Hun ble gift HOUMSMOEN.
1910: 006 01 Kristine Ivarsdatter 16.05.1907 Rødøy d ug Datter b

1905 døpt datter: Ester Helene

1905.19P 23.04.1905 23.07.1905 Ester Helene E gdb Ivar Zakarias Mathisen Tjong 1872 Marie Magdalene Zal Arntsen 1878

Gift: Kruger
1910: 005 01 Ester Ivarsdatter 23.04.1905 Rødøy d ug Datter b

.

1902 døpt sønn: Gustav Kristian

1902.21G 23.06.1902 07.09.1902 26.06.1902 Gustav Kristian E gdb Ivar Matisen Tjong 1872 Marie Arntsen 1875

mer

1910: 004 01 Gustav Ivarsen 21.06.1902 Rødøy s ug Søn b
Utvandret og var bosatt i Seatle, USA.
I forbindelse med at broren Edvard fikk skjøte på gården ble det bestemt utskilt en tomt som ble gitt dette nr og navn: 59.11 Vallhall, lenke dit. Gustav omtales mer der.

.

1. EKTESKAP

1902 Skifte etter Emilie Alberta Olsdtr

Hovedperson.
Ivar Mathisen, ektefelle.
Mathis Echoff, 3 år sønn.
Edvard Ingbert Ivarsen, sønn 1 år.

Ektefelle (1): Emilie Alberta Anker Olsdtr

Ivars første ektefelle. Hun var født 15. februar 1875 på gården Sleipnes. Datter av bruker der - Ole Edvard Olsen (1840-1919) og ektefelle Kristine Johanna Andersdtr f.1838.

VIET 1897
Kirkeboka for Rødøy:
1897.10 27.09.1897 gaardbruger Ivar Sakarias Matiasen Strømdal Tjong 1872
Emilie Alberta Anker Olsen Sleipnæs 1875
(K1897.9)

.

1901 døpt sønn: Edvard Ingebert

1901.20G 31.03.1901 21.07.1901 Edvard Ingbert E grdbr Ivar Sakarias Matisen Tjong 1872 Emilie Alberta Anker Olsd 1875

Død her den 1.9.1909.

.

1899 døpt sønn; Mathis Ekhof

1899.17G 30.05.1899 23.07.1899 Matis Ekhof E gaardbr Ivar Sakarias Matisen Tjong 1872 Emilie Alberta Anker Olsdtr 1875

Mer

Født her 30.5.1999. Eneste barn fra 1. ekteskap. Fikk utskilt en del av farens gårde - bnr 9 som ble kalt for Østrem. Mer omtale der.
1910: 003 01 Matias Ivarsen 30.05.1899 Rødøy s ug Søn b
1900: 003 01 Mathis Ivarssen 30.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b

.

ANDRE personer

1901 Pleiedatter: Marie Ellingsdtr

Født i Meløy 3. mars 1901.
1910 ft: 007 01 Marie Ellingsdatter 03.03.1901 Melø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og gbr. b

Tjenestejente: Gine Antonsdtr

Født i Meløy 14. juni 1891.
1910 ft: 008 01 Gine Antonsdatter 14.06.1891 Melø tj ug Tjenestepige b

Tjenestepige: Signe Antonsdtr

Født i Meløy 3. mars 1890
1910 ft: 009 01 Signe Antonsdatter 03.03.1890 Melø tj ug Tjenestepige b

Tjenestedreng: Olaf Sørensen

Født 7. februar 1891.
1910 ft: 010 01 Olaf Sørnsen 07.02.1891 Rødøy tj ug Tjenestegut f

Bosatt - skolelærer Marthinus Bikset

1910 ft: 011 01 Martinus Bikset 11.08.1880 Ulfstein el ug Folkeskolelærer b

59 01 1914

TJONG NEDRE

59/01 VOLLAN (STORVOLLAN)

MATHIS HENRIK IVERSEN, tidligere eier og bruker

Han dør på bruket Vollan den 15. april 1914. Han var født i Strømdal 5. mars 1839. Lenke dit.

Skifte 1914.

1910 folketellingen

012 01 Matias Ivarsen 05.03.1839 Rødøy fl e Føderaadsmand b

1900 folketellingen

006 01 Mathis H. Ivarsen 1839 Rødøy herred* Bedstefar e Føderådsmand b
007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
008 01 Johan Mathisen 1878 Rødøy herred* EL ug Fisker b

1886 Matrikkel

1 120a Tjong nedre Mathias H. Iversen 1-96 0-3-20-20

1875 folketellingen

001 01 Mathias Iversen 1837 Rødø Sogn hf g Selveier, Grdbrg., Fisker b
002 01 Elen Zakariasdatter 1836 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Ivar Mathiassen 1872 Rødø Sogn s b
004 01 Hellena Mathiasdatter 1875 Rødø Sogn d b
005 01 Ivar Davidsen 1860 Rødø Sogn Fostersøn ug Hjælper Forældrene b
006 01 Marith Nilsdatter 1868 Rødø Sogn Fosterbarn b
007 01 Kristine Kristiansdatter 1858 Lødingens Pr. tj ug b

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865:
Mathis er 27 år gammel og ugift. Han bor som husmann hjemme på gården hos foreldrene.
Hans yngre søster Dorthea er bosatt hos han som tjenestepike.
Mathis har fostersønnen Iver Davidsen, 6 år gammel og også nevnt hos han etter at han er kommet til Tjong Nedre 59-01 ved folketellinga 1875.

Mathis Henrik Iversen

Opprinnelse - fra gården Strømsnes (Strømdal) i Rødøy. Han er omtalttellingen 1865 under opplysningen om faren - føderaadsman Ivar Mathisen.

EKTEFELLER og BARN:

1.ekteskap

Ingen etterslekt i første ekteskap,

Gurine Maria Larsdtr Hoff dør

Døde den 9.3.1867. Jordfestet 10.9.1867. Gravlagt Telnes. Ingen merknad om hva hun døde av. Ekteskapet ble inngått 1. juli året før og varte da under ett år.

Ektefellen Gurine Maria Larsdtr Hoff - dør

HOFF\STRØMDALSLEKTA:
Døde på barseng på gården Strømsnes (Strømdal). Ingen barn. Brudekista hennes har gått i arv gjennom hennes gjenlevende mann, til sønnen Johan, til sønnen Magnus, til sønnen Johan Martin Mathisen f.1947, bosatt på Tjong Nedre. Den står nå i stua hans. Det er påskrift av hennes navn og fødselsdato, samt ekteskapsår. Ganske sikkert bygget av hennes far som var en god snekker.

1866 Ektefelle: Gurina Mari Larsdtr Hoff

KIRKEBOKA EKTESKAP 1866-03:
1.juli. Ungkar Mathis Henrik Ivarsen (27), Strømdal, sønn av Ivar Mathisen Strømdal. Pige Gurina Maria Hoff (22 1/2) år, Bo Prestegjeld i Romsdalen - Forsdal, datter av Lars Hoff, Forsdal.

.

2.ekteskap

Elen dør her 8. mars 1892

Nevnt som død med denne dato i skiftet etter ektefellen 1914.

Mer om Elen Oline

Elen Olina Sakariasdtr, f. 7.1.1837 Sjåvik (Kolvik). Lenke dit.

.

1882 døpt datter: Karen Sofie Mathisen

1882.3P 12.03.1882 21.05.1882 Karen Sofie E Matis Hendrik Iversen Tjong 1839
h Elen Zakariasdtr 1837

Født 12.3.1882. Døde 27.6.1886.

.

1878 døpt sønn: Johan Kristian Mathisen

1878.53G 12.09.1878 13.10.1878 Johan Christian E grdbr Mathias Henrik Iversen Tjong 1839 hustr Elen Oline Zakariasd 1837

Mer om JOHAN KRISTIAN:

1900: 008 01 Johan Mathisen 1878 Rødøy herred* EL ug Fisker b
(Bosatt på Vollan - hvor broren Ivar nå er blitt bruker).

Handelsmann og fiskekjøper i fiskeværet Myken fra 1901. Omtalt er under bnr 7 Utheim. Han hadde da bnr 6 her som feriehus hvor familien ferierte om sommeren.
Nevnt skiftet etter faren 1914 som kjøpmann på Myken.

.

1875 døpt datter: Hellene Dorthea

1875.35 20.06.1875 25.07.1875 Hellene Dorthea E grdbr Mathias Henrik Iversen Tjong 1839 [Gift jul 1870, Hjd] Elen Oline Zakariasd 185.?

1875 Datter: Hellene Dorthea Mathisen

Hun ble gift med Ole Johan Hagen Jakobsen fra Aarnes i Rødøy. Han var da bosatt som gårdbruker på gården Engen i Meløy. Hun døde der 18.12.1903. Flere barn. Ole var gift både før og etter henne.

Skifte etter faren Matias Iversen Tjong 1914:
Helene Dorthea, død datter.
Hennes barn:
Edvin Olsen (Engen) 15 år, barn av Helene, Engen i Meløy.
Mathias Olsen (Engen) 13 år, barn av Helene, Engen i Meløy.
Esten Olsen (Engen) 10 år, barn av Helene, Engen i Meløy.
Værge for de umyndige er P, Mikalsen, Tjong.

.

1872 døpt sønn: Ivar Sakarias

1873.6 23.12.1872 04.05.1873 Ivar Zakarias E husmd Mathis Henrik Ivarsen Strømdal 1839 [Gift jul 1870, Hjd] hstr Elen Oline Zakariasd 1837

Overtar som bruker etter faren. Nevnt i skifte fra 1914 som Sønn, Tjong.

.

1871 døpt datter: Gurine Ebertine

1871.22 15.03.1871 11.06.1871 Gurine Ebertine E husm Mathis Henrik Iversen Strømdal 1838 [Gift jul 1870, Hjd] Elen Oline Zakariasd 1836

Født 25.3.1871, død 3.1.1872.

.

ANDRE:

1875 Fosterdatter - Marit Nilsdtr

Født 11.3.1868 i Kila. Hun var datter av Nils Kristoffer Mathisen som døde 7.11.1875 og han kone Kristianna Pedersdtr (Jokumine).

KIRKEBOKA VIET 1895:
Viet 28.10.1895 - selvholder Knut Alexander Hansen, født Sjåvik 1873, bosatt Sjåvik, 1.ekt. År 1900 er de bosatt på gården Sjåvik 33-1.
Hun kalte seg senere for Tømmerbakk.
Marit Tømmerbakk flytta fra Tømmerbakk, Jektvik, til Balsfjord, den 16.12.1946.

1900 ft: Fostersønn: Peder Theodorsen f.1889

1900: 007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

Han kom 1895 til oppfostring på gården her. Han kom fra Kjetvik, hvor hans far Theodor Jakobsen var bruker. Han hadde blant annet to søsken på NerTjong og mora var tjenestejente hos Johan Falch. Han reiste til Amerika helt ung, men var flere ganger tilbake her på sine gamle dager. Man kalte han bare "Pit".

1875 ft: Fostersønn - Iver Mathias Davidsen

Nevnt som fostersønn her 1865 og 1875. Han var sønn av David Christian Jensen og Anne Lovise Hansdtr og født på gården Kvitnesvik (37-01). Lenke dit.

1875 ft: Tjenestejene: Kristine Kristiansdtr

Hun var født 14.7.1858 i Tysfjord. Hun var datter av Kristian Lorents Tønder Sørensen f.1825 og Oline Andrine Johannesdtr f. 1836. De er da flytta til Rødøy med sin familie og Kristine er her kommet i tjeneste. Hun dør her 10.10.1879. Foreldrene bodde i Breivik.

(1329). Mathis Ivarsen med sin familie.

Mathis Ivarsen  f.1837.

Elen Zakariasddtr f. 1836.

Sønnen Ivar var født 1872.

Datter Hellena var født 1875.

Sønn Johan var født 1878

Datter Karen var født 1882 (død 1895)

Fostersønn: Ivar Davidsen f. 1860. 

Det er vanskelig å tidfeste dette foto, det er et gammelt foto: Det kan være tatt 1885: Ivar 13, Hellena 10, Johan 7 og Karen 3. (?).

 

 

 

  • Hellena sin ROKK. Foto: Kjerstin Marthinsen.

  • Hellena sin ROKK. Foto: Kjerstin Martinsen.