Selsøyvik (04)

Husmenn og strandsittere

Hovedside

04 01 1920

SELSØYVIK, Svensken

04/01

EDVARD JENSEN, strandsitter

OG SENERE HANS ENKE JULIE.
1910 ft: 001 01 Edvard Jenssen 10.07.1855 Meløy hf g Fisker og Strandsidder f
Bosatt hos Otelius Olsen og hans ektefelle:
1900 ft: 003 02 Edvard Jenssen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri Inderst b

1920 folketellingen (04 01 0035 Svensken)

04 01 0035 Svensken
001 Olea Julie Jensen 01 1869-02-25 Brønøy - hp e Husarbeide. (Hjemmeindustri)
002 Ingvarda Henriette Kristine Jensen 01 1888-11-26 Leka - d ug Pt. Husarbeide hjemme hos mor. Indepike
003 Edgar Julin Jensen 01 1908-07-16 Rødøy - s - Hjv barn
004 Ole Hagen Jensen 01 1912-08-19 Rødøy - s - Hjv barn

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Edvard Jenssen 10.07.1855 Meløy hf g Fisker og Strandsidder f
002 01 Julie Torstensdatter 25.02.1869 Brønøy hm g Fiskerkone, pleier undertiden at være borte og deltage i vask o.s.v. b
003 01 Alfred Edvardsen 26.11.1888 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Edgard Edvardsen 16.07.1908 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

Bosatt hos Otelius Olsen og hans ektefelle:
003 02 Edvard Jenssen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri Inderst b
004 02 Julie Olsdatter 1869 Brønø Nor Hm g Dagarbeide. ved Jordbrug og Husstel b
005 02 Ingvarda Edvardsdat 1888 Bindalen Nor D ug Barn b
006 02 Alfred Edvardsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1870

Konfirmert 19. juni 1870 i Rødøy 16 år gammel. Hjemme på Storjord i Meløy ved F 1865. Hjemme på Hestøy ved F 1875, matros. Inderste ved Svensken under Selsøyvik ved F 1900, gift.
Kilde:
Med Røtter i Rødøy (Selsøyvik-folket).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olea Julie Torstensdtr

Olea Julie Olsdtr, Valberg fra Brønnøy, f. 25.02.1869.
1910 ft: 002 01 Julie Torstensdatter 25.02.1869 Brønøy hm g Fiskerkone, pleier undertiden at være borte og deltage i vask o.s.v. b
1900 ft: 004 02 Julie Olsdatter 1869 Brønø Nor Hm g Dagarbeide. ved Jordbrug og Husstel b

1913 døpt sønn: Ole Hagen

1913.13G 19.08.1912 07.07.1913 Ole Hagen E fisker Edvard Jensen Selsøyvik 1855
hust Julie Olsdatter 1868

Mer om OLE:

Slektsboka: ”Med røtter i Rødøy”: Ole døde 1986.
Ole Hagen ble gift med Anny Nordvoll (d. 1985) og hadde 2 barn som er nevnt med familier.

1908 døpt sønn: Edgar Julin

1908.20G 16.07.1908 13.09.1908 Edgar Julin E fisker Edvard Kristian Jensen Selsøyvik 1855
Olea Julie Olsdatter 1869

1893 sønn: Alfred

Kilde: ”Med røtter i Rødøy”:
Hjemme F 1900. Bosatt på Askøy ved Bergen. Gift med Sigrid og hadde 2 barn.
Barna og barnebarna går fram av nevnte slekts tavle og kan skrives inn senere.

1888 datter: Ingvarda

Født 26.11.1888 i Bindal.Kilde: ”Med røtter i Rødøy”:
Hjemme ved F 1900. Gift med Leif Lauritsen Rangsund, f. 23. september 1899.
De var barnløse. Leif Bernhof var som barn bosatt HER.

04 01 1920

SELSØYVIK

MELKER MELKERSEN, strandsitter

1910: 001 01 Melker Melkersen 16.08.1839 Rødøy hf g Strands., Seilmaker %seilrepparatør% og fisker b

1920 folketellingen (04 01 0038 Selsøyvik)

001 Melker Benoni Melkersen 01 1839-08-13 Rødøy - hp g Fjøspasser
002 Ingeborg Marie Melkesen 01 1850-07-21 Vasaas i Bindalen - hu g Husmor
003 Aslaug Hermanda Sivertsen 01 1908-05-10 Rødøy - Datterdatter - Hjv barn, forsørges af Besteforældre Melker - Marie Melkersen
004 Laura Katrine Hansen 01 1880-04-25 Meløy - tj, Tjener hos handelsm. Chr. Jags med fuld kost men bor i fjøsgården e Fjøspike

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Melker Melkersen 16.08.1839 Rødøy hf g Strands., Seilmaker %seilrepparatør% og fisker b
002 01 Ingeborg Hansdatter 15.07.1851 Binddalen hm g Budeie b
003 01 Mathea Melkersdatter 06.10.1874 Rødøy d ug Tjenestepike b
004 01 Aslaug Haakonsdatter %Sivertsen% 10.05.1908 Rødøy d ug Understøttes af faderen b
005 01 Hanna Melkersdatter 27.07.1834 Rødøy el ug Fattigunderstøttet b

Kom fra Rangsund

Han er år 1875 og 1900 bosatt i Rangsund. Bnr 2 som innerste.

EKTEFELLE og BARN:

1874 datter: Matea Henriette Eline Melkersdtr

Mer om MATEA:

AVDØD:
1914.1P 30.01.1914 04.02.1914 pike, ugift Matea Henriette Eline Melkersen Selsøvik Rangsund Selsøvik 1874

04 01 1920

SELSØYVIK, Stigen (Stia)

04/01

JENS SJØNNING PEDERSEN, strandsitter

1910 ft: 001 01 Jens Pedersen 19.05.1872 Rødøy hf g Bryggedreng & Expeditionsbetjent, Strandsidder b
1900 ft: 001 01 Jens Pedersen 1872 Rødøy herred* Hf g Bryggemand b

Stedet Jens bodde på er nevnt med forskjellige navn:
Stia i 1920
Stigen

1920 folketellingen (04 01 0039 Stia)

001 Jens Schøning Pedersen 01 1872-05-19 Rødøy - hp g Bryggemand hos Landhandler Chr Jags Selsøyvik
002 Hilda Sofie Pedersen 01 1879-03-28 Rødøy - hu g Husmor
003 Thordis Andrea Pedersen 01 1902-05-25 Rødøy - d ug Hjemmearbeide i huset. Indepike
004 Judith Pouline Pedersen 01 1905-04-27 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme
005 Herborg Aleksandra Pedersen 01 1907-10-05 Rødøy - d - Hjv. barn
006 Håkon Eivind Kristian Pedersen 01 1909-12-24 Rødøy - s - Hjv. barn
007 Edith Kanutta Pedersen 01 1913-08-10 Rødøy - d - Hjv. barn
008 Kristian Andreas Pedersen 01 1917-11-10 Rødøy - s - Hjv. Barn

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jens Pedersen 19.05.1872 Rødøy hf g Bryggedreng & Expeditionsbetjent, Strandsidder b
002 01 Hilda Torbjørnsdatter 1879??.03.28 Rødøy hm g Husmor b
003 01 Magnus Jenssen 01.07.1900 Rødøy s ug Søn b
004 01 Thordis Jensdatter 25.05.1902 Rødøy d ug Datter b
005 01 Judith Jensdatter 27.04.1905 Rødøy d ug Datter b
006 01 Herborg Jensdatter 05.10.1907 Rødøy d ug Datter b
007 01 Haakon Jenssen 24.12.1909 Rødøy s ug Søn b
008 01 Olga Andersdatter 1895.08??.19 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Pedersen 1872 Rødøy herred* Hf g Bryggemand b
002 01 Hilda Pedersen 1879 Rødøy herred* Hm g Bryggemands-Kone b
003 02 Heggelund Olsen 1869 Stegen Nor Hf g Bager b
004 02 Petra Olsen 1875 U.S. Amerika Hm g Bagerkone b
005 02 Magnus Pedersen 01.07.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

Jens kom fra

Jens var sønn av Peder Johan Jensen og Marit Olsdtr og født Gjerøyhavn den 19.5.1872.

JENS HADDE FESTETOMT

Jens fikk den 12.6.1922 feste for 10 år videre for en sum av kr 5.
20.5.1933 ble festet forlenget til Jens Pedersen og hustrus sin levetid.
Kilde Jordboka 2020.

EKTEFELLE og BARN:

1917 døpt sønn: Kristian Andreas

1917.3G 10.11.1917 09.12.1917 Kristian Andreas E tjener Jens Schjøning Pedersen Selsøyvik 1872
h Hilda Sofie 1879
Dissentere

04 01 1900

SELSØYVIK

Omtales under Hestøy.

Elling Jensen, gårdsbestyrer

Han var bosatt her med familien ved tellingen 1900, men flytta til Hestøy hvor han senere var bosatt. OMTALES DER I SIN HELHET.