Tjong Nedre (59)

brukene fra nr 7 til og med 12

Til hovedsiden

59 07

SOLVOLL (MOLVIKEN)

Eier og bruker: Erling Nikolaisen

Skyld av30 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1957 Utskilt fra dette bnr

Bnr 16 er utgått fra denne eiendommen den 15.2.1957.

Eier: Sigurd Olsen Åsheim

1936/1935 Eier: Sigurd Olsen Åsheim

Skjøte av 9.7.1935 fra Gurine Evertsen til Sigurd Olsen Åsheim.
Hun er født 24.8.1862 og han den 18.7.1896.
Vitner er: Ansgar Tangstad, Magnus Mathisen, Ivar Mathisen og Peder Evertsen.

Tillegg

Gurine hadde ikke fått overført eiendommen etter at ektefellen døde, og hadde da ikke hjemmel for å selge.
Det ble derfor gjort en tilføyelse på skjøtet:
Undertegnede barn og arvinger etter Nikolai Evertsen og hustru Gurine - tiltrer vår mors forannevnte overdragelse.
Tjong 258. juli 1936
Erling Nikolaisen
Hildur Pettersen'
Karoline Pettersen
Vitner:
Lina Nikolaisenm
Petter Pettersen
Jens Pettersen
Også påtegnet senere av Torleif Evertsen med vitner.
Sist 15.4.1936 av Lensmann Losvik.

1935 Skyldsatt

Skyldsetting er underskrevet 23. oktober 1935 av Johannes Gjerø, Hans Aakre og Joh. Jørgensen.

Lars og Kristine

Iren Høgseth‎ Gamle og Nye Rødøy-
Lars Brennesvk og Kristine

59 08 01

BORGTUN

59/08

LARS BRENNESVIK, eier og bruker

Lars var lærer ved Tjong og Tjongsfjord Sentralskole.

1983 Eier: Lars Kristian Brennesvik/Ann Mary Eine

Lars jnr og hans søster Ann Mary har nå (2017) hjemmel i grunnboka.
Det fikk de den 12.1.1983.

1950 MATRIKKEL

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Bosatt tidligere på Tjong

Før han fikk utskilt det lille bruket her - bodde han noen år på Fjellheim, mot leie.

1948 Skyldsatt og skjøte

Skjøte er utstedet fra Erling Nikolaisen, eier av bnr 2. Vitner på hans underskrift er Thorvald Kilskar og Einar Alfheim. Betaling kr 500.
Skylddelingsforretning foretas av Olav Aga, Nils Benjaminsen og Martin Solheim.
Datert 12. august 1941.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine

1939 Datter: Ann Mary Brennesvik, g. Eine

Født den 1.10.1939.

1933 Sønn: Lars Kristian Brennesvik

Født den 28.1.1933.

Kristines barn fra tidligere ekteskap

1923 Kristines datter: Harda Kristine Esjeholm, g. Myrvoll

Harda ble gift med Per Myrvoll og bodde på Tjong Øvre

Kristines sønn: Berner Esjeholm

59 09 02

ØSTREM

59/09
Fra 2010 er dette bnr bare eiendommen for øvrig, etter at husene er skilt ut.

LILLIAN EVELYN MATHISEN, g. ABELSEN

Huset ble formelt overtatt fra foreldrene den 7.11.1980.
Lillian er bosatt på bnr 17 av denne gård, lenke dit.

Husene skille fra resten av bruket (bnr 28)

Husene er fra 8.3.2010 eid av datter Jorun Alise Hagen, utskilt med bnr 28. Lenke dit.

59 09 01

ØSTREM

59/09

MATHIS EKOFF MATHISEN, eier og bruker

Mathis Ekoff Mathisen dør her den 7. august 1985.
Ektefellen Ingeborg dør på Rødøy sykehjem den 9. januar 1990.

1974 Tomt solgt - nytt bnr 21

Tom til hus som Addy og Johannes bygde - ble solgt den formelt den 14.10.1974.

1956 Tomt solgt - nytt bnr 15

Tom til bnr 15 Frydenlund - formelt utskilt den 3.12.1956.

1950 Matrikkel

Mathis Ekoff Mathisen
Skyld av 62 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Mathis - hvor fra

Født 30.5.1899 på bnr nr 1 - sønn av Ivar Zakarias Mathisen og hans første ektefelle Emilie Alberta Anker Olsdtr.

1945 Utskilt fra bnr 1

Denne eiendom ble utskilt med formell hjemmeld tinglyst 31.5.1945.
Skyldsetting datert 31.5.1945.
Marie (Arntsen) Mathisen er nevnt som selger.
Skyldsettingsmenn; Martin Solheim, Nils Benjaminsen og Erling N. Tjong.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg

1910 53.01 Blok: 008 01 Ingeborg Ludvigsdatter 16.02.1903?? Rødøy d ug Datter b
Datter av Ludvig Ebenhard Johnsen Bloch, bruker av gården Blok 53.01.

1938 Sønn: Alfred Mathisen

Født her 1938. Bosatt (2016) i Bodø.

1934 Datter: Lillian Evelyn Mathisenb, g. Abelsen

Født 18.2.1934. Bosatt på Tjong Nedre (59-17) Bjørklund (Tomt).

1930 Sønn: Ivar Mathisen

Født 28.8.1930 her. Bosatt (2016) Asker.

...som velstelt feriehus (bnr 28)

RLA ©8913.
Feriehus - eid og bruk av et barnebarn. Nå bnr 28.

Husene som tidligere tilhørte bnr 9 Østrem.   Husene er utskilt og overtatt av datter til eiere - Lillian Mathisen, g. Abelsen, Jorun Alise Abelsen, g. Hagen.  Jorda ligger fortsatt under bnr 9 her, eide av Lillian Abelsen.

59 10 03

ELIM

59/10

JOHN OLAV AGA

2006 HJEMMEL

Gnr 59, bnr 10 er solgt for kr 75.000 fra fra Pinsev. Evangelisenter til John Olav Age (17.8.2006).

59 10 02

ELIM

59/10

2006 PINSEMENIGHETENS EVANGELISENTER

Fikk eller arvet eiendommen av Sverre Tangstad.
Solgte 2006 til lokal kjøper.

59 10 01

ELIM

59/10
Tangstadgården, hvor det var lege- og tannlegekontor. Og leilighet for tannlegene.

SVERRE TANGSTAD, eier

1950 matrikkel

Sverre Tangstad
Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950,

1948 Skylddelingsforretning og skjøte

Utsteder av skjøte er Schjønning Tollefsen Tangstad, Tjong pr. Tjongsfjorden f. 9.5.1880.Ny eier er Sverre Tangstad f. 17.4.1913. Kjøpesum er 800 kr.
Datert Tjong den 30.12.1948. Ann Tangstad samtykker og skriver under.
Vitner er: Hjalmar Hagevik og Mathias Larsen.
Dagboka Rana Sorenskriverembete 1.2.1949.
Skilt ut fra bnr 3.
Det er også skrevet en 4 sider skylddelingsforretning.

59 11

VALLHALL

59/11

GUSTAV KRISTIAN MATHISEN, eier

Gustav var bosatt i USA (SEATLE) og kom aldri tilbake til Norge.

1917 Eier

Gustav Kristian Mathisen står fortsatt som eier i grunnboken.

1950 Matrikkel og hjemmel

Utskilt tom til Gustav - sønn av Ivar Mathisen - brukeren av hovedgården. Lenke dit.
Formelt tinglyst den 17.10.1952, men var tatt med på skjøtet da Edvard Mathisen kjøpte gården 1.8.1945.
I skjøte til Edvard Mathisen 1.8.1945 er det skrevet inn:
"Arvingene Gustav og Ester Mathisen forbeholder seg rett til hver sin stuetomt på minst 1000 m2 hver i Lauvåskaret mellom Lauvåsen og Fjellheim."
M. J. Bikset representerte Gustav Mathisen etter fullmakt gitt han.

59 12

1978 Eier: Inger Marie Tjong

Hjemmel her fra 20.9.1978.

1952 Hjemmel

Hjemmel for eier tinglyst 17.10.1952, men var tatt med på skjøtet da Edvard Mathisen kjøpte gården 1.8.1945.
Utskilt fra bnr 1.

JOMFRUBRÅTEN

59/12

ESTER MATHISEN , g. Krøger

Da Ester kom tilbake fra USA fikk hun kjøpe en annen tomt fra gården hvor hun bygde det hus hun og mannen Jakob Krøger bodde i.

1952

Hjemmel for eier tinglyst 17.10.1952, men var tatt med på skjøtet da Edvard Mathisen kjøpte gården 1.8.1945.
Utskilt fra bnr 1.

1950 MATRIKKEL

Skyld av 12 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1945

I skjøte til Edvard Mathisen 1.8.1945 er det skrevet inn:
"Arvingene Gustav og Ester Mathisen forbeholder seg rett til hver sin stuetomt på minst 1000 m2 hver i Lauvåskaret mellom Lauvåsen og Fjellheim."
M. J. Bikset representerte Gustav Mathisen etter fullmakt gitt han.

de neste her

Fra bnr 13 og videre