Gjervalen (15)

1801 og før

Til hovedsiden

Familier:
1758 Abel Hermandsen
1755 Lars Andersen
1744 Mons Olsen
1726 Jens Olsen
1724 Ole Henriksen
1711 Henrik Andersen
1701 Henrik Olsen
1668 Ole Matsen

15.01 1755

GJERVALEN

15/00

LARS ANDERSEN, leilending

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Lars
Etternavn: Andersen
Gård: Jervalen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Fødested:
i Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
i Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

15.00 1758

GJERVALEN

15/00

ABEL HERMANDSEN, bosatt her

1758 Datter: Marithe Abelsdtr

Døpt 1758 Marithe Abelsdtr, ekte
Far: Abel Hermandsen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

15.00 1744

GJERVALEN

15/00

MONS OLSEN, leilending

1744 jb: Bruker (alene): Mons Olsen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Olsen
Gård: Giervold
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (ene): Mons Olsen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Olsen
Gård: Giervold
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1741 døpt sønn: Jakob Monsen

Barn: Jacob Mogensen, far Mogens Jervalen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

15.01 1726

GJERVALEN

15/00

JENS OLSEN, husmann

Manntall 1755 - Æscheholmen

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn:Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Æscheholmen
Alder: 60
Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Giærvalen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1726 jb: Bruker (ene): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Giervold
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

15 00 1724

GJERVALEN

15/00

OLE HENRIKSEN, husmann

1724 Felleshistorien

ELLESHISTORIA 295:
...."Der mannen alene var gift lød det på en bot på 36 rd. Dersom han ikke maktet det på grunn av fattigdom ble han tuktet. Dette skjedd f.eks. med Ole Henriksen Gjervalen for hans horeri med tjenestetausen Karen Olsdatter i 1724. Ole måtte stå på tingstedet og overøses med vann, og videre stå i gapestokken ved kirken på to prekendager etter hverandre der han skulle overøses en halv time hver gang. I tillegg måtte han gi 10 mark i omkostninger til saksøkeren, godsforpakter Jørgen Sverdrup."

1716 Skifte etter hans mor

SKIFTER RØDØY 1716 GJERVALEN:
Skifte etter avdøde Malene Olsdtr.
Gjenlevende ektefelle Hendrik Andersen.
Barn: Ole Henriksen,
Berite Henriksdtr,
Kirsten Henriksdtr og
Karen Henriksdtr.

1701

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1:
1701 Giervallen/Rødøe. Ole Hendrichsen person, huusmand.

1701 mt: Innerste: Ole Henriksen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hendrichs.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 23
Gård: Giervold
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Mogensdtr

Ektefellen dør - skifte

SKIFTER RØDØY 1725 GJERVALEN:
Skifte etter avdøde Ingeborg Mogensdtr. Gjenlevende ektefelle Ole Henriksen. Ikke navn på barn.

1701 mt: Sønn: Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 2
Gård: Giervold
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

15 00 1721

GJERVALEN

15/00

HENRIK ANDERSEN, leilending

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Andersen
Gård: Giervold
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

15 00 1711

GJERVALEN

15/00

HENRIK OLSEN, leilending

1711 JB; Bruker: Henrik Olsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Olssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 (ene) bruker Henrik Olsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 70
Gård: Giervold
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB:Bruker (ene): Henrik

Fornavn; Hendrich
Gård: Giervold i Rødøe Fjerding
Løpenr 162.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

15 00 1668

GJERVALEN

15/00

OLE MATSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Gierwahl
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

PERSONER

GJERVALEN

15/00

1763 Uekte barn: Ane Kristoffersdtr Gjerval og Kvalvik

Døpt 1763 Ane Christophersdtr, uekte.
Far: Christopher Jespersønn, Giervalen.
Mor: Marit Nielsdtr, Qvalvig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1744 mt: Lars Jonsen

Han er 21 år gammel i manntall 1755 og er da aarstjener på gården Eskeholmen
Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Giærvalen