Gård Våga (65)

- 1700 B

Tilbake til hovedsiden

1769 Enok Andersen
1758 Fordel Hansen
1755 Nils Jocumsen Juul
1755 Lars Andersen
1755 Nils Fordelsen
1755 Kristen Olsen
1755 Villum Paulsen, husmann.
1744 Kristen Ellingsen
1744 Kristen Hansen
1744 Ole Olsen
1744 Ole Mikkelsen
1726 Abraham Henriksen
1726 Anders Tomassen
1722 Jon Gabrielsen, senere Svinvær

Til 1801

Med liste over alle brukere 1801 og før den tid.

1700 A

Til 1600

65 00 1769 Solluf Mogensen

1769 mr: Solluf Mogensen

64 Vaaga, mannskapsruller 1769: Solluf Mogensen (30) hovedperson.

ANDRE:

1769 mr: Hans jakobsen

64 Vaaga, mannskapsruller 1769: Bosatt her hos bruker Sollup Mogensen.
Nevnt 10 år gammel og født Bergen. Frisk.

Hans - nevnt født Bergen

Lenke til en "innflyttterside".

65 00 1769 Enok Andersen

1769 mr: Enok Andersen

64 Vaaga, mannskapsruller 1769: Enaach Andersen (67) hovedperson

1755 mt: Person: Enok Andersen

Fornavn:Enoch
Etternavn:Andersen
Gård: Vaagan
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1769 mr: Sønn: Jens Enoksen

64 Vaaga, mannskapsruller 1769: Jens Enoksen (23) høy og frisk.

ANDRE;

1769 mr: Elling Borgersen

64 Vaaga, mannskapsruller 1769: Elling Borgersen (10) født ca 1759 Søergierøe. Frisk.

Elling = Gjerøy Søndre

Lenke dit.

1755 mt: Person: Gabriel Jonsen

Fornavn:Gabriel
Etternavn:Jonsen
Gård: Vaagan
Alder: 38
Fødested:Føed her
Fødested:
Føed her

1755 mt: Person: Lars Larsen

Fornavn:Gabriel
Etternavn:Jonsen
Gård: Vaagan
Alder: 38
Fødested:Føed her
Fødested:
Føed her

1755 mt: Person: Anders Olsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Anders
Etternavn: Olsen
Gård: Vaagan
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 40
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

65 00 1758 Fordel Hansen

1758 Døde her

Bruker: Fordel Hansen

Skal ha vært bosatt eller bruker her.

Hvor fra

Fordel Hansen døpt den 8.6.1727, gift med Margrete Olsdtr (Datter av Margrethe Sakariasdtr og Ola Jonsen, Nesna). Paret flytta til Rødøy.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

Fordel var sønn av Hans Mikkelsen, bruker av gården Bnr 1 Oppigården av 129 Øyjorden i Rana. Hans mor var farens 2dre ektefelle Marit Tomasdtr, skifte 1741, datter av Tomas Iversen gnr 6/2-3 bruker 1. Øverdal.

Mer om Fordel

Fordel hadde også en halvsøster, fra farens 1.ekteskap (1 av 7 halvsøsken). Hun flytta også til Rødøy og er nevnt 1752 som gift med Per Kristoffersen, Selsøyvik.

og en brordatter (bror Sakarias)

Kirsten Sakariasdtr, døpt 31.3.1750, gift 18.7.1773 med Lars Tomassen, døpt 19.5.1746 (sønn av Tomas Jonsen og Maren Larsdtr gnr 131/1 bruker 6 Ytteren).
Til Kila, Rødøy.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.
HUN DØR PÅ GÅRDEN VÆRANG 7.3.1822. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Margrethe Olsdtr

Fordel Hansen døpt den 8.6.1727, gift med Margrete Olsdtr (Datter av Margrethe Sakariasdtr og Ola Jonsen, Nesna). Paret flytta til Rødøy.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

Hvor fra

Skal være fra Nesna og datter av Margrethe Sakariasdtr og Ola Jonsen, Nesna.

1758 Datter: Marta Fordelsdtr

Døpt Martha Fordelsdtr, 1758, ekte barn.
Far: Fordel Hansen, Waagen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

65 00 1755 Nils Jocumsen Juul

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Nils
Etternavn: Jocomsen Juul
Gård: Vaagan
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Fødested: her i gieldet i Svinver
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1741 "Disse tider - Disse Skikker" side 245

FELLESHISTORIA, side 245.:..."`Nils Juul var registrert som skomaker da han bodde hos broren Peder Juul på Svinvær i 1741. Nils Juul, bror til Jochum på Svinvær livnærte seg med litt kjøpmannskap og håntverk. Her underskriver han en regning for jorddrottslige rettigheter samt stell av liket til Gabriel Jonsen Vågenge i 1758."

65 00 1755 Lars Andersen

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Lars
Etternavn: Andersen
Gård: Vaagan
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Fødested: i Mellø Fiering paa Fore
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1755 MT Dreng: Kristen Andersen

Stilling/stand: Dreng
Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen
Gård: Vaagan
Alder: 30
Fødested: her i gieldet i Lilt Selsøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Kristen var fra:

Fødested: her i gieldet i Lilt Selsøien

1770/1771 Trolig en sønn?

1770/1771
Fornavn: Elling
Etternavn: Larsen
Bosted: Vaaga
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

65 00 1755 Nils Fordelsen

1796 Skifte etter Nils

Skifter i Rødøy:
Skifte Sleipnes 1796 etter Nils Fordelsen.
Gjenlevende ektefelle Berithe Larsdtr.
Barn: Karen Maria Nilsdtr, 5 år.

1795 Nils er død 67 år gammel

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1795. Niels Fordelsen, Sleipnes, 67 aar.

1793 Skifte etter svoger

Skifter i Rødøy:
Skifte Breivik 1793 etter Mikkel Larsen.
Gjenlevende ektefelle Kirsten Maria Pedersdtr.
Avdødes mor: Berret Ellingsdtr, bosatt Våga.
Søster: Elisabet Larsdtr, gift Nils Hansen Våga.
Søster: Berret Larsdtr, gift Nils Fordelsen, Sleipnes.

Flytta til Sleipnes

Han ble trolig bruker av bnr 3 er - hvor hans enke senere ble gift på nytt.

Mannskapruller 1769

64 Vaage, mannskapsruller 1769: Nils Fordelsen (50) hovedperson.

Skattemanntall 1761

Fornavn: Nils
Etternavn: Fordeelsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Waage
År 1761
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1758 "Disse tider - Disse Skikker" - boka side 316

FELLESHISTORIA 316:
....."Nils Fordelsen og Lars Mikkelsen, begge av gården Våga, takserte dødsboet etter Tordel Hansen sammesteds i oktober 1758".

Mantallet 1755

Stilling/stand:Bonde brug
Fornavn: Nils
Etternavn: Fordelsen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding
Gård: Vaagan
Sivilstand og barn: Gift
Alder:30
Fødested:
her i gieldet paa Enge

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Larsdtr

Hun var datter av Lars Mikkelsen og Berit Ellingsdtr, bruker av gården Våga. Nevnt 1801 siden her,

Viet 1786

Fornavn: Nils
Etternavn:Fordelsøn
Rolle: brudgom
Stilling/stand: ENKEMAND
Nevnt som født og bosatt Sleipnes.
Rolle: brur
Navn: Bereth Helena Larsdtr
Stilling/stand: PIGE
Forlovet 23.8.
Gift 26.10.1786.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Datter: Karen Maria Nilsdtr

Nevnt som 5 år gammel datter i skiftet etter faren 1796.

1750 viet (1 ekt)

Brudgom Nils Fordelsen f/b Vaaga. Kiersten Olsdatter.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

ANDRE:

1769 mt: Johan Andersen, Lapp

64 Vaage, mannskapsruller 1769: Johan Andersen, lap. (15) Født Aagnes. Frisk.

Johan - fødested

Nevnt som "lap" og født Aagnes.

1769 mr: Petter Tollefsen

64 Vaage, mannskapsruller 1769: Petter Tollefsen (4) frisk. Født her.

65 00 1755 Kristen Olsen

Mantallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Christen
Etternavn:Olsen
Gård:Vaagan
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Fødested: her i gieldet paa Rengen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Viet 1745

Brudgom Christen Olsen f. og b. Vaaga. Brur Ingebor Jørgensdatter.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

65 00 1755 Villum Paulsen

1760 død

Fornavn: Willum
Etternavn:Waagen
Bosted:Waagen
År 1760
Merknad: DØD
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1758-1760

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1758 Willum Wogen
GAMEL OG SYUG - 2 -

1755 mt: Husmann: Villum Paulsen

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn: Villum
Etternavn: Polsen
Gård: Vaagan
Alder: 60
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

65 00 1744 Kristen Ellingsen

1744 jb: Bruker (1 av 4): Kristen Ellingsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Ellings.
Gård: Vaage
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Skattemantall 1742

Fornavn: Christen
Etternavn: Ellingsen
Gård: Vaage
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: initialer
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1734 jb: Bruker (1 av 4): Kristen Ellingsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Ellings.
Gård: Vaage
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1748 viet

Brudgom Christen Ellingsen f. og b. Vaaga. Brud Marithe Joensdatter.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

65 00 1744 Kristen Hansen

1744 JB: Bruker (1 av 4): Kristen Hansen

Fornavn: Christen
Etternavn: Hansen
Gård: Vaage
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (1 av 4): Kristen Hansen

Fornavn: Christen
Etternavn: Hansen
Gård: Vaage
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE OG BARN;

1742 døpt datter: Magrete Kristensdtr

Døpt 1742 Margrethe Christensdtr. Far Christen Vaaga.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
NB: Det er tre her som heter "Christen" og kan være far - trolig denne?

65 00 1744 Ole Olsen

1744 jb: Bruker (1 av 4): Ole Olsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Vaage
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 4): Ole Olsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Vaage
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729

Vaage 65 Ole Olsen Ole Olsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 4): Ole Olsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Waage
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

65 00 1748 Ole Mikkelsen

1748 Ole Mikkelsen

1748 skifte etter Ole Mikkelsen, Vaage i Rødøy.
Ektefelle: Gunille Povelsdtr, skifte åpnet 1748.
Christen Olsen, Vaage, sønn av avdøde.
Anders Olsen, Vaage, sønn av avdøde.
Peder Olsen, Vaage, sønn av avdøde.

1744 jb: Bruker (1 av 4): Ole Mikkelsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Mikkelsen
Gård: Vaage
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 4): Ole Mikkelsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Mikkelsen
Gård: Vaage
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729

Vaage 65 Ole Michelsen Ole Mikkelsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 4): Ole Mikkelsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Michelsen
Gård: Waage
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Michelsen
Gård: Waage
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gunille Povelsdtr

Hun og hennes søsken er nevnt i skifet til broren Nils Paulsen på gården Tjong Nedre 59.01 (1801 og før.
Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

0000 sønn: Christen Olsen

Nevnt i skifte etter far Ole i 1748. Bosatt Vaage.

0000 sønn: Anders Olsen

Nevnt i skifte etter far Ole i 1748. Bosatt Vaage

0000 sønn: Peder Olsen

Nevnt i skifte etter far Ole i 1748. Bosatt Vaage

65 00 1726 Abraham Henriksen

1729

Vaage 65 Abraham Henriksen Abraham Henriksen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 4): Abraham Henriksen

Fornavn: Abraham
Etternavn: Henrichsen
Gård: Waage
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Abraham
Etternavn: Hendrichsen
Gård: Waage Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 mt: Mer om han

Han er nevnt mantall 1701 som bosatt her - og sønn av bruker her nevnt sist 1711 - Henrik Olsen, omtalt nedenfor.

Trolig en sønn av han: Henrich Abrahamsen

Husmann på Sørvernes 1755: Fødested:
her i gieldet i Voga

65 00 1726 Anders Tomassen

1729

Vaage 65 Anders Tomassen Anders Tomassen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 4): Anders Thomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomasen
Gård: Waage
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1711 jb: Brukere ( 1 av 4 ): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thommessen
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 Mt: Bruker ( 1 av 4 ): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomes.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 35
Gård: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 mt: Sønn: Bertell Andersen

Fornavn: Berdtell
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 3
Gård: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

65 01 1729 Jon Gabrielsen

1729 Bosatt Svinvær

Se under

1722 Felleshistorien

FELLESHISTORIA 311:...."Enkelte personer kan ha hatt tilsynslatende uskyldige grunner for ikke å møte fram, men det er slående at ingen mann fra Meløy sogn ble stevnet. Samtidig ble JON GABRIELSEN VÅGA, Jon Andersen og Anders Jonsen Stor-Selsøy, og Paul Mikkelsen og Paul Nilsen Kongsvik, stevnet 2 eller flere ganger i disse årene. (Skyssnekt i året 1722).

1711 jb: Bruker ( 1 av 4 ): Jon Gabrielsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Gabrielssen
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1708 Benkestokboka

BENKESTOKKBOKA 263:
Jon bodde først på Våga i Rødøy og levde 1729 i Svinvær i Rødøy.
23/5-1708 solgte Jon Gabrielsen, boende på Vaage i Rødøy, til Anders Hansen Valle, sin påboende og efter sine besteforeldre arvelig tilfalte Odelsjord i Vaage, 4 pd, Fiskes Leie, o.s.v. Underskrevet til vitterlighet af Lars Hansen Sleipnes (se s. 235) og Herman Hansen (Norum) "Edsvigen". (var lensmand i Rødø, stamfader til Familien Norum).

1701 mt: Bruker ( 1 av 4 ): Jon Gabrielsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Gabriels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 34
GÅrd: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: Bruker (1 av 2): Jon Gabrielsen

Navn: Joen Gabrielsen
Gård: Waage
Løpenr: 230
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Jon - hvor fra

Sønn av Gabriels Hansen og Margrete Jonsdtr.
SE HER:
BENKESTOKBOKA, side 124 og 263: Margrethe var datter av Jon Olsen f.1609, død ca. 1680. Skipper og lensmand for Melø fjerding, boende i Gåsvær. Jon eide bl.a. 4 bpd i Vaage i Rødøy. Margrethes mor var Berethe Christensdatter (Aalborg), f. i Øysund ca. 1620, død i Gåsvær ca. 1675. Margrethe giftet seg med enkmann Gabriel Hansen på Store Selsøen i Rødø.

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1701 mt: Dreng Lars Olsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 10
Fødested: fød i Berg:
Gård: Waage.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

UAVKLARTE

1770/1771 Ingeborg Jørgensdtr

1770/1771
Fornavn: Ingebor
Etternavn: Giørgensdtr
Bosted: Vaaga
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
(En med samme navn Chalvig 1772?)

1755 MT: Josop Olsen - fra Voga

Stilling/stand: Huusmand Søen
Fornavn: Josop
Etternavn: Olsen
Gård: Ørnesse
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Voga
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding