Vernes Søndre (47)

Bruk nr 1 og 2

1801

1700

Fellesside med gård 50 Værnes (Nordre). Person register som bosatt Wernæs.
NEDERSTE DEL AV SIDEN.

1600

Div

1932 Oldfunn

AVISARTIKKEL FRA 1932 (Nordlands Avis).

For ca. 30 år siden foretok en lærer utgravning av en liten uanselig, men rund og regelmessig gravhaug i Mølndalen ved Værnes, uten at der såes spor av oldsaker. Nu i høst blev der imidlertid ved et tilfelle funnet en liten tilslipt sten, spolformet og med lengdefure innhugget rundt stenen som forøvrig var av kvadratisk tversnitt og mest lignet en gammeldags dorgsten. Det har nu vist sig å være en såkalt beltesten, en kvesse - eller polersten som i eldre jernalder bares festet til beltet. Gravens alder er således ved dette fund bestemt til den eldre jernalder, 5-6-hundreårene, en tid hvorfra der i Rødøy kun tidligere er gjort et eneste sikkert funn.

Gården Sørværnes har ca. 6 sikre gravminner fra den hedenske tid, de er visstnok alle oprotet og eventuelle oldsaker borttatt eller ødelagt. Stedet synes således å ha vært bebygget allerede for 13-1400 år siden, den finnes dog ikke nevnt i skattemantall fra 1500-årene og må formentlig en tid ha ligget øde.

1886 Vernes Søndre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 47
•Gammelt matrikkelnr: 106
•Navn på gård: Værnes søndre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 108 Værnes søndre H. Hansen, Lærer 2-26 1-0-9-9

1803 Ekteskap

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
1803
Brudgom Peder Henriksen, ungkar, født og bosatt på Søervernes.
Brur Synneve Pedersdtr, enke, født og bosatt Søervernes.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1373 Anders 1 qværn øde 4 s.

1647 Skattematrikkel

S ø e r W e r n e s 3 w .
Johannes 3 w . Giffuer styrmand sschatt .
Rødøe kierche bygger

1610 Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.168
47. Værnes søndre. Udt. væ:2rnés. -- Barnes NRJ. III 168?
Wernes 1610. 1614. Sør Werneß 1661. Sør Wærness 1723.

Ligger udenfor Mundingen af Værangfjorden, se GN. 43. Denne maa være den oprindelige Gaard, medens GN. 50, som ligger inde i Tjongsfjorden, maa have faaet Navnet fra denne.