Gård Storselsøy (02)

bruk nr 7 Vågen

Hovedsiden

02 07 Vågen

Omtale

02 07 08 Vågen

AUDUN HELGE GJERSVIK

02 07 07 Vågen

ANSKAR TROBERG GJERSVIK

02 07 06 Vågen

Bosatt: Tormod Strøm Heen

02 07 05 Vågen

SIGURD KRISTIAN HAGEVIK, bosatt her

02 07 04 Vågen

EMIL LEONARD DAHL LAURITSEN

02 07 03 Vågen

ALFRED ØRGER HEEN

Nevnt her med hjemmel i gården matrikkelutkastet fra 1950. Skyld: 3 mark 57 øre.

1920 folketellingen (02 07 0017 Vaagen)

001 Alfred Ørger Heen 01 1887-09-01 Grytten - hp ug Gaardbruker (S)
002 Ragna Nilsine Benjaminsen 01 1903-08-25 Rødøy - tj ug Budeie

02 07 03 Vågen 1920

BORGHILD DAHL

Bosatt her ved tellingen 1920.

1920 folketellingen (02 07 0017 Vaagen)

003 Borghild Dahl 02 1896-11-13 Rødøy - hp g Privat forsørget husmor
004 Jonny Anskar Dahl 02 1920-03-06 Rødøy - s - Pf

02 07 02 Vågen 1920

TARALD ØRGERSEN HEEN

1920 folketellingen (02 07 0017 Vaagen)

005 Tarald Ørgersen Heen 03 1853-09-23 Grytten - hp g Handler med klæder og skotøi
006 Tine Katinka Heen 03 1856-09-02 Rødøy - hu g Husmor
007 Anna Hermanda Hagevik 03 1892-06-15 Rødøy - d e Lit penger
008 Sigurd Anskar Hagevik 03 1919-09-07 Rødøy - Dattersøn - Pf

02 07 01 Vågen

ANDREAS LORENTS KRISTIAN KRISENSEN