Breivik (57)

57 03 07 2004

BREIVIK

57/03

BRØDRENE SVEIN og WALDEMAR KILSKAR

Gnr 57, bnr 3 er overdradd fra Johanna Kjerstin Andrea Jensen til Svein Olai Kilskar og Waldermar Johan Kilskar. (25.7.2017).

Brødrene eier også bnr 9

Gnr 57. bnr 9 er overdradd fra Johanna Kjerstin Andrea Jensen til Svein Olai Kilskar og Waldermar Johan Kilskar. (25.7.2017).

Dette nr må være den nye boligen som ble oppført 1954.

57 03 07 2015/2017

BREIVIK

57/03

2017 festetomt

Fester: Sonja Jonette Rønneberg f. 19 07 1949.
Dato: 07 09 2017.
Tid: 99 år gjeldene fra 01.07.2015.
Hjemmel her ble opprettet fra bruk nr 3 den 18.01.2017.

57 03 06 2004

BREIVIK

57/03

JOHANNA KJERSTIN ANDREA JENSEN BREIVIK, eier

Datter av forrige bruker her Jens Johan Jensen.
Johanna døde den 27 juni 2004 på Alderstun i Kila.
Gravlagt fra Tjongsfjord kirke 2. juli.

Barnefar: Ernst Alfred (Johansen) Kilskar

Johanna bodde sammen (samboer) med Ernst Alfred (Johansen) Kilskar
f. 14. februar1892, på plass under Tjong Øvre. Døpt Rødøy kirke 31.juli 1892.

Hans foreldre var husmann Johan Edvard Andersen f.1861 og Emilie Jørgine Larsdtr f.1861.

Det var snakk om at han var gift før med en kvinne som var katolikk og at han da ikke kunne skilles fra henne (?).

1983 fradelt

29 06 1983 ble bruks nr. 16 fradelt dette bruk.

1957 Ernst døde

Ernst Alfred dør den 15. oktober 1957.

Ernst hadde en datter: Unni Johansen Staulen

Unni var datter av Astrid Johansen Staulen, f. 1913. De var ikke gift.

1954 Ny hus bygges

Kommunestyre 1954, sak 157. Ernst Kilskar, Reppasjøen, søker om kommunegaranti for lån i Bustadsbanken, stort kr. 23.000,- hvorav kr. 5.000,- som stønadslån, mot pant i eiendommen Solvoll gnr. 57, bnr. 9, skyld 0,01 i Rødøy. Lånet skal brukes til oppførelse av nytt våningshus.

Enst. vedtak:
Kommunen garanterer for et pantelån på kr. 15.000,- og anbefaler et stønadslån kr. 2.000,- idet en regner med at noen større egenkapital enn nevnt i søknaden kan investeres.

1954 utskilt

Bnr 9 (tomt til hus) ble utskilt fra bnr 3 den 21.05.1954.

BARN (Johanna og Ernst)

1941 sønn: Svein Olai Kilskar

Født den 24. februar 1941.
Bosatt Sandefjord.
Overtar bruket etter sin mor, sammen bror Waldemar.

1939 sønn: Waldemar Kilskar

Født den 19. mai 1939.
Bosatt Steinkjer.
Overtar bruket etter sin mor, sammen bror Svein.

1949 Jens i spissbåten

Jens Jensen junipr (Liltjens)
Waldemar Johan Kilskar
Fjesboka: ·
En rakrygget 70åring i spissbåten ANE fra fjæra i Breivika Min morfar Jens (Liltjjens) Bildet er tatt i 1949 av Alida ,hans onkelunge

57 03 05 1950

BREIVIK

57/03

JENS JOHAN JENSEN, selveier

Sønn av bruker før her - Jens Andreas Mikal Jensen.
Overtok som eier/bruker her etter sin far.

1960 fradelt

02 08 1960 ble fradelt denne eiendom, bruks nr. 14.

1950

Jens Jensen
57 03
Skyld av 49 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (57 03)

003 Jens Johan Jensen 02 1877-10-05 Rødø - hp e Fiskeri, hjemmefiske med smaabaat
004 Johanna Kjerstine Jensen 02 1917-06-02 Rødø - d ug Pf
005 Ragnhild Jensdatter 02 1891-04-28 Rødø - tj ug Tjenestepige - hus og gaardsarbeide av forefaldende slags
006 Robert Johan Pedersen 02 1917-10-29 Rødø - Dattersøn ug Pf

1910 folketellingen

005 02 Jens Jensen 05.10.1877 Rødøy hf g Fisker b
006 02 Josefine Hansdatter 24.09.1885 Melø hm g Hustru (husvæsen) b

1891/1900 folketellinger

Bosatt hos foreldrene:
1900 ft: 003 01 Jens Jensen 1877 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn, fisker b
1891 ft: 003 Jens Jensen 000 1877 Rødøy - Søn - -

EKTEFELLE:

Josefine Kristine Emilie By Johansdtr

Kirkeboka for Rødøy:
1906.4 29.07.1906 fisk Jens Johan Jensen Strømdal Breivik 1877
Josefine Kristine Emilie By Johansd Melø Valla, Melø 1884

Ekteskap:
Jens ble gift i Rødøy kirke 29. juli 1906 med Josefine Kristine Emilie Bye Johansdtr. Hun var født 24. september 1884 Mølleplassen, Vall i Meløy kommune? Datter av Johan Martinussen og Kirstine Maria Jensdtr f. 07.6.1844. Josefine ble døpt Meløy kirke 17. november 1884. Det er da oppgitt at familien er inderster på Enga i Meløy.

Mora Kirstine Maria er nærmere omtalt under sin første mann Hans Mathias Marcussen på gården Reppen Øvre 56-01.

Josefine døde 21. juli 1917 på Breivik ytre, like etter sitt eneste barns fødsel, og hadde datteren Johanna som overtar bruket etter faren. Gravlagt Tjong Nedre 30.juli 1917.

BARN:

1917 datter: Johanna Kjerstine Jensen Breivik

Født her den 2. juni 1917.
Mora døde like etter - den 21. juli 1917.
1920 ft: 004 Johanna Kjerstine Jensen 02 1917-06-02 Rødø - d ug Pf
Johanna overtar som eier og bruker her.

.

ANDRE personer

1920 Ragnhild Jensdtr, søster av brukeren her

Ragnhild Johanna ble gift med Trygve Simeon Tomassen Kvalvik (1897-1965). Hun døde 14. januar 1976, 85 år gammel. De bodde på bruket ”Klubben”under gården Kjetvik (54-05 Norheim).

Ragnhilds sønn Robert Johan Pedersen, se Breivik (57-14) Nytun. Barnefar er oppgitt å være Peder Petersen (Peder Bang) Breivik.

1920 ft:005 Ragnhild Jensdatter 02 1891-04-28 Rødø - tj ug Tjenestepige - hus og gaardsarbeide av forefaldende slags

1920 Robert Johan Pedersen

Ikke dattersønn, men NEVØ av brukeren her.
1920 ft: 006 Robert Johan Pedersen 02 1917-10-29 Rødø - Dattersøn ug Pf

57 03 04

BREIVIK

57/03

OLE MATHIAS TOMASSEN, deleier her en tid

Ole kjøpt bruket her sammen med jens Andreas Mikal jensen i 1883. Etter 10 år med sameie, ble bruket 1893 delt i to og Ole fikk da det nye bruk nr 4.

57 03 04 1934

BREIVIK

57/03

JENS ANDREAS MIKAL JENSEN, selveier

Jens var født 12.3.1853 på gården Evig 42 01.
Sønn av brukeren der Jens Mikkelsen, Evig.
Jens dør her 17. august 1934. Gravlagt Tjong Nedre 24. august 1934.

1920 ft: 001 Jens Andreas Mikal Jensen 01 1853-03-12 Rødø - hp g Fiskeri, smaabaatfiske fra hjemstedet
1910 ft: 001 01 Jens Jensen 12.03.1853 Rødøy hf g Gaardbr. selveier, fisker b
1900 ft: 001 01 Jens Jens 1852 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
1891 ft: 001 Jens Jensen 1 1853 Rødøy - C B Selv Hovedperson g -

1921 fradelt

23 09 1921 ble bruk nr. 5 fradelt dette bruket.

1920 folketellingen (57 03)

001 Jens Andreas Mikal Jensen 01 1853-03-12 Rødø - hp g Fiskeri, smaabaatfiske fra hjemstedet
002 Ragnhild Olsdatter 01 1852-08-19 Sell - hu g Husmor

1910 folketellingen

001 01 Jens Jensen 12.03.1853 Rødøy hf g Gaardbr. selveier, fisker b
002 01 Ragnhild Olsdatter 19.08.1852 Sell hm g Gaardmandskone b
003 01 Ragnhild Jensdatter 28.04.1891 Rødøy d ug Datter b
004 01 Kristian Jensen 29.06.1898 Rødøy s ug Søn b

1910

Jens og familien er frikirkefolk.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Jens 1852 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Ragnhild Olsdatter 1852 Sel Gudbrandsdalen Hm g Gårdmandskone b
003 01 Jens Jensen 1877 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn, fisker b
004 01 Olina Jensdatter 1884 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
005 01 Johan Jensen 1889 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Ragnhild Jensdatter 1891 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
007 01 Kristian Jensen 1898 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 02 Samuel Olssen 1816 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand b

1893 hjemmel

I 1893 ble bnr. 3 ”Breivik Ytre”utskilt og gitt navn Bjerkeli. Begge bruk får lik skyld. Skylddelingsforretning tinglyst 20. september 1893.
Ole Thomassen omtales under bruk 4, Bjerkeli.

1891 folketellingen (072/118c):

001 Jens Jensen 1 1853 Rødøy - C B Selv Hovedperson g -
002 Ragnhild Olsdtr 000 1852 Våge Præstegjeld - Hustru g -
003 Jens Jensen 000 1877 Rødøy - Søn - -
004 Olina Jensdtr 000 1884 Rødøy - Datter - -
005 Johan Jensen 000 1889 aug. Rødøy - Søn - -
006 Ole Tomasen 000 1851 Rødøy - C B Selv Hovedperson g -
007 Guri Olsdtr. 000 1849 Vaage Præstegjeld - Hustru g -
008 Tomas Olsen 000 1879 Rødøy - Søn - -
009 Olga Olsdtr. 000 1881 Rødøy - Datter - -
010 Ole Olsen 000 1884 Rødøy - Søn - -
011 Tobias Olsen 000 1887 Rødøy - Søn - -
012 Anton Olsen 000 1890 mars Rødøy - Søn - -
013 Samuel Olsen 000 1816 Rødøy - Selv Hovedperson, Kaarmand g -
014 Karen Johansdtr. 000 1813 Mo i Helgeland - Hustru, Kaarmandens Hustru G

Jens sin søster KRISTINE MARIE JENSDTR

Jens er bror til Kristine Maria Jensdtr f. 1844, som var gift med Hans Mathias Marcussen (1847-1873), nærmere omtalt under gården Reppen Øvre 55.

Jens sin søster SERINE ELINE JENSDTR

Jens er bror til Serine Eline Jensdatter (1846-1928) – kona til Tomas Davidsen, Kvalvik.

1865 folketellingen

Jens er ved tellinga 1865 bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene.

1875 folketellingen

Jens er ved tellinga 1875 bosatt som logerende ugift fisker og dagsarbeider hos svogeren Jakob Christensen på gården Evik 42-01. (33-41).

EKTEFELLE:

Ektefelle: Ragnhild Olsdtr

Ragnhild Olsdatter, f. 19 aug 1852 i Storrusten, Dovre, d. 18 nov 1928 i Breivik, Tjongsfjord. Flyttet til Helgeland 28/4 1873 sammen med søstrene Guri og Oline. I 1875 tjente hun på Strømsnes sammen med søsteren Olina, titulert "tjenestepige".

Hun giftet seg med Jens Andreas Michael Jensen, gift 22 jul 1877 i Strømdal, Værangfjord, f. 12 mar 1853 i Evik, Værangfjord, d. 17 aug 1934 i Breivik, Tjongsfjord. Gravlagt Tjong Nedre 30.november 1927.

Ragnhild sine foreldre

2. Ole Jacobsen, f. 23 sep 1812 i Storrusten, Dovre, d. CA 1860 i Fagerli, Sel i Vågå. Stueflotten er de siste gardene i Dovre før en kommer inn i Sel kommune, ca. 4 km sør for Brennhaug stasjon (Dovreskogen) Fagerli ligger høyt oppe i lia, akkurat der hvor E6 krysser Lågen nede i Rosten mellom Sel og Dovre. For å komme til Fagerli må en følge veien til Høvringen et stykke oppover lia. Han giftet seg med Ragnhild Guttormsdatter, gift 2 apr 1837 i Sel, Vågå.

3. Ragnhild Guttormsdatter, f. 1813 i Skåra, Sel, d. 24 sep 1889 i Breivik, Tjongsfjord i Rødøy. Gården Skåra ble ifølge Helge Rosten tatt av flom. Ragnhild reiste til Tjongsfjorden den 27. april 1880.

Ragnhild sine søstre:

Jens ble gift med Ragnhild Olsdtr f.1852 Sel i Gudbrandsdalen. Hun er søster av Guri som er gift med Ole Thomassen Bjerkeli, og datter av Ole Jakobsen Fagerlien. Hun nevnes som født Vaage prestegjeld. Hun hadde også en søster som var bosatt på Årnes – Oline Olsdtr, gift med Johan Olsen.

Ragnhild sin bror Guttorm Olsen Fagerlien

Hun hadde også en bror, Guttorm Olsen Fagerlien, f. 1846, som var bosatt som farmer i Amerika. Han var minst 2 ganger tilbake til Norge, siste gangen (?) returnerte han 17. april 1912 sammen med nevøen, og søstera Olines sønn, Anton Johan Peder Johansen Aarnes.

Regnhild sine besteforeldre

4. Jacob Paulsen, f. 8 mai 1769 i Storrusten, Dovre, d. 1834 i Storrusten, Dovre. Han giftet seg med Marit Larsdatter Hougen, gift 27 jul 1795 i Dovre.

5. Marit Larsdatter Hougen, f. 13 des 1776 i Hougen, d. i Storrusten, Dovre.

6. Guttorm Justesen, f. 1782 i Skåra, Heidal i Vågå?. Han giftet seg med Kari Andersdatter.

7. Kari Andersdatter.

1875 - Tjenestejente i Strømdal

1875: 007 01 Ragnele Olsdatter 1852 Sels Sogn i Gudbrandsdal tj ug Tjænestepige b

Ragnhild er år 1875 bosatt på gården Strømdal 39-01 (Strømsnes) som tjenestepike hos gårdbruker Thomas Iversen og hustru Anne Larsdtr Hoff. Hun nevnes her som født i Sels sogn i Gudbrandsdalen. Navnet er her skrevet ”Ragnele” (33-16). Søstere Oline bor også på gården som logerende dagsarbeider.(33-28).

BARN:

1898 Kristian Jensen

Født den 29.06.1898.
1900 ft: 004 01 Kristian Jensen 29.06.1898 Rødøy s ug Søn b
Han utvandret til Amerika og kalte seg "BRAIWICK".

Kristian Jensen Breivik
Født1898, ugift fisker fra Rødøy.
Utreise 1916 03 31.
Mål: Audubon, Minnesota via/Bergen, linje: Norske
Billett betalt i Trondhjem.
Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 15: Emigrantprotokoll nr. 14, 1911-1916

.

1891 døpt datter: Ragnhild Johanna

1891.26P 28.04.1891 02.08.1891 08.05.1891 Ragnhild Johanna E grdbr Jens Andreas Mikal Jensen Breivik 1853?
Ragnhild Olsdatter 1852

Bor hos sin bror:
1920: 005 Ragnhild Jensdatter 02 1891-04-28 Rødø - tj ug Tjenestepige - hus og gaardsarbeide av forefaldende slags
1910 ft: 003 01 Ragnhild Jensdatter 28.04.1891 Rødøy d ug Datter b
1900 ft: 006 01 Ragnhild Jensdatter 1891 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b


Ragnhild Johanna ble gift med Trygve Simeon Tomassen Kvalvik (1897-1965). Hun døde 14. januar 1976, 85 år gammel. De bodde på bruket ”Klubben”under gården Kjetvik (54-05 Norheim).

Ragnhilds sønn Robert Johan Pedersen, se Breivik (57-14) Nytun. Barnefar er oppgitt å være Peder Petersen (Peder Bang) Breivik.

.

1889 døpt sønn: Johan Tobias

1889.44G 13.08.1889 15.09.1889 Johan Tobias E grdbr Jens Andreas Mikal Jensen Breivik 1852
Ragnhild Olsdtr 1853

1900 ft: 005 01 Johan Jensen 1889 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
1891 ft: 005 Johan Jensen 000 1889 aug. Rødøy - Søn - -
Han utvandret senere til Amerika.

.

1885 døpt datter: Oline Anna Thea

1885.24P 28.09.1884 02.08.1885 26.01.1885 Oline Anna Tea E grdbr Jens Andreas Mikal Jensen Breivik 1853
Ragnild Olsdtr 1852

1900 ft: 004 01 Olina Jensdatter 1884 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
1891 ft: 004 Olina Jensdtr 000 1884 Rødøy - Datter - -

Oline ble gift i Rødøy kirke 29.7.1905 med Johan Schønning Kristiansen (1871-1954). De omtales under bnr. 5 Libakken.

.

1881 døpt sønn: Ole Tobias

1881.5G 10.04.1881 06.06.1881 Ole Tobias E inderst Jens Andreas Mikal Jensen Strømdal 1853
Ragnhild Olsdatter 1852

AVDØD:
Her er litt forskjellig i navn og dato, men tror nok det er samme person.
1884.1G 21.01.1884 25.01.1884 ægte barn Ole Matias Jensen Strømdal Bredvik 30.4.1881 Halsesyge.

.

1877 døpt sønn: Jens Johan Jensen

1877.75 05.10.1877 04.11.1877 Jens Johan E indst Jens Andreas M. Jensen Strømdal 1853 [Gift jul 1877]
Ragnild Olsdatter 1852

1900 ft: 003 01 Jens Jensen 1877 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn, fisker b
1891 ft: 003 Jens Jensen 000 1877 Rødøy - Søn - -

57 03 04 1910

BREIVIK

57/03

JOHAN KRISTIANSEN, bosatt her

Omtales under bnr 5

Omtalers i sin helhet under bnr 5 Libakken.
De bodde her hos Johans svigerforeldre.

1910 folketellingen
Bosatt på bruk nr 3 hos Jens Andreas Mikal Jensen.
007 03 Johan Kristiansen 20.10.1872 Rødøy hf g Fisker b
008 03 Oline Jensdatter 1885??.09.28 Rødøy hm g Hustru (husvæsen) b
009 03 Karl Johansen 1908??.02.16 Rødøy s ug Søn b
010 03 !! Johansdatter* 24.09.1910 Rødøy d ug Datter b

Side 1 - brukerne før

57 03 Samuel Olsen
57 02 Ole Sivertsen
57 01 Kristoffer Hansen