Gård Sjåvik (33)

1801 folketellingen

Hovedsiden

Under denne side:
1819 Johannes Eliassen (1801) /Karen Sakariasdtr / Pernille Isaksdtr
1815 Peder Arntsen (1801) / Karen Dorthea Larsdtr
1805 Nils Kristensen (1801) Barbro Einarsdtr

33 00 1819 Johannes Eliassen

Johannes er død - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte 1819 på gården Sjåvik etter Johannes Eliassen.
Pernilla Isachsdtr, ektefelle.
Andreas Johannessen (23) sønn.
Zacharias Johannessen (13) sønn.
Formynder Iscach Danielsen Eskeholmen.

1801 folketellingen

001 01 Johannes Eliassen 57 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Karen Sachariasdatter 39 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Elias Johanesen 11 Deres søn
004 01 Christian Jacob Johannessen 8 Deres søn
005 01 Andreas Johannessen 5 Deres søn
006 01 Sacharias Johannessen 2 Deres søn

Kom fra

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA:
Johannes Eliassen var sønn av Elias Jonsa (ca.1723 - høsten 1777) og hans kone Karen Olsdatter (døpt 1.5.1735, død våren 1781). Familien var bruker av Oppigården, del av gården Litl. Altern i Rana. Dette fra først i 1760 åra. Johannes flytta til Rødøy, til gården Sjåvik, som den eneste de mange søsken.

EKTEFELLER og BARN:

2.ektefelle

Ektefelle (2) - Pernilla Isachsdtr

1819: Pernilla Isachsdtr, ektefelle.
Antagelig henne som tidligere var gift med Johannes Hermandsen og bodde på gården Sperstad ved tellingen 1801. Lenke til Sperstad "1801 og før".

1.ektefelle

1814 Karen Zakariasdtr dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1814 på gården Sjåvik etter Karen Zachariasdtr.
Johannes Eliassen, ektefelle.
Adrian (Andreas) Johannessen (16) sønn.
Zacharias Johannessen (10) sønn.

1803 Sønn: Sakarias Johannessen

Født her 1803 ca.
Nevnt i skiftet etter mor 1814 og far 1819.
Han ble bruker av Kolvik og det settes lenke dit for videre omtale.

1799 Sønn: Sakarias Johannessen

Født her 1799 ca og død 1804.
1801: 006 01 Sacharias Johannessen 2 Deres søn
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Zacharias Johanessøn, Skiaavigen, sønn av Johanis Skiaavigen.

1796 Sønn: Andreas Johannessen

Født her 1796 ca.
1801: 005 01 Andreas Johannessen 5 Deres søn
1814: Skifte etter mor: Adrian (Andreas) Johannessen (16) sønn.
Skifte faren 1819: Andreas Johannessen (23) sønn

1792 Sønn: Kristian Jakob Johannessen

Født her 1792
1801: 004 01 Christian Jacob Johannessen 8 Deres søn
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Christian Jacob Johannissøn, Skiaavig, 12 aar

1790 Sønn: Elias Johannessen

Født her ca 1790
1801: 003 01 Elias Johanesen 11 Deres søn
Døde 1803.

33 00 1801 Peder Arntsen

1815 Skifte etter Peder Arntsen

Skifter i Rødøy:
Skifte 1815 på gården Sjåvik etter Peder Arntsen.
Karen Larsdtr, ektefelle. Formynder Isach Danielsen.
Peder Pedersen (19) sønn.
Melcher Pedersen (15) sønn.
Anna Pedersdtr (20) datte

1815 Peder dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1815. Peer Arntzen, skiaaviigen, 63 aar.

1801 folketellingen

007 02 Peder Arentsen 50 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
008 02 Karen Dorthe Larsdatter 34 Hans kone 1te ægteskab
009 02 Petter Andreas Pedersen 5 Deres søn
010 02 Melcher Benonie Pedersen 1 Deres søn
011 02 Ane Elisabeth Pedersdatter 6 Deres datter
012 02 Peder Erichsen 9 Foster søn
013 02 Ane Larsdatter 50 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab
014 02 Lars Nielsen 100 Mand Enkemand efter 1te ægteskab Ophold i huset

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Dorthe Larsdtr

Født ca 1767.
1801: 008 02 Karen Dorthe Larsdatter 34 Hans kone 1te ægteskab
1815: Skifte ektefelle: Karen Larsdtr, ektefelle. Formynder Isach Danielsen.

1800 Sønn: Melcher Benonie Pedersen

Født ca 1800.
1801: 010 02 Melcher Benonie Pedersen 1 Deres søn
1815: Skifte etter far: Melcher Pedersen (15) sønn.

1796 Sønn: Petter Andreas Pedersen

Født her ca 1796.
1801: 009 02 Petter Andreas Pedersen 5 Deres søn
1815: Peder Pedersen (19) sønn.

1795 Datter: Ane Elisabet Pedersdtr

Født ca 1795.
1801: 011 02 Ane Elisabeth Pedersdatter 6 Deres datter
1815 skifte far: Anna Pedersdtr (20) datter.

ANDRE:

1801 ft: Fostersønn: Peder Eriksen

Født ca 1792
1801: 012 02 Peder Erichsen 9 Foster søn
Peder er sønn av Ole Eriksen som døde ca 1779 og Marit Hansdtr som døde 1797. Lenke til gården Kvitnesvik der mora hans døde 1797.

1801 ft: Tjenestepige: Ane Larsdtr

Født ca 1751.
1801: 013 02 Ane Larsdatter 50 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab

1801 ft: Opphold her: Lars Nilsen

Født ca 1701?
1801: 014 02 Lars Nielsen 100 Mand Enkemand efter 1te ægteskab Ophold i huset

33 00 1801 Nils Kristensen (husmann)

1833 Barbroe Einarsdtr - dør

Barbroe Einarsddtr dør på gården Nordfjordholmen 24. april 1833.

1805 Skifte - Niels Kristensen

Skifter i Rødøy:
Skifte Kolvik 1805 etter avdøde Niels Christensen.
Gjenlevende ektefelle Barbroe Einersdtr.
Iver Christensen, bror.
Anders Christensen, bror.

1802

Fornavn:Niels
Etternavn:Christensen
Gårdsnavn: Kaalvig under Siaavig
Skatt:48 s.
Fjerding:Rødøe
År:1802
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Broren ANDERS

Han er født ca 1745.
1801 er han husmann på plass under bnr 1 av gården Kila.
Det er skifte etter han der 1825.

Broren IVER

Født ca 1743.
Ved tellingen 1801 er han bosatt på gården Ringen Ytre 79 som bruker.

1801 folketellingen

001 01 Niels Kristensen 57 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord driver fiskeri
002 01 Babroe Ejnersdatter 37 Hans kone 3de ægteskab
003 01 Ole Bertelsen 5 Hændes søn
004 01 Beret Kiestina Bertelsdatter 7 Hendes datter
005 01 Karen Nielsdatter 57 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab

1799

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 5:
1799 Kaalvig under Siaavig Niel Christen, person. Huusmand.

Hennes 3dte ekteskap - Barbroe Ejnersdtr

Hun er født ca 1764.
Barbroe er datter av Einar Povelsen og Maren Pedersdtr
Hun er tidligere enke etter Bertel Olsen som nevnes nedenfor her, men har også vært gift en gang til.

1796 Sønn av Barbroe: Ole Bertelsen

Født ca 1796.
1801: 003 01 Ole Bertelsen 5 Hændes søn
Omtales under under hans far Bertel Olsen nedenfor her.

Datter av Barbroe: Beret Kiertina Bertelsdtr

Født ca 1794
004 01 Beret Kiestina Bertelsdatter 7 Hendes datter
Omtales mer under hennes far Bertel Olsen nedenfor her.

1801 ft: Tjenestejente: Karen Nielsdtr

Født ca 1744.
1801: 005 01 Karen Nielsdatter 57 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab
En enke som har måttet gå ut i tjeneste.