Rødøy (74)

Prestegården

Hovedsiden

Per-Johan Bjerkeli var den siste presten som var bosatt i prestegården på Rødøya. Etter hans tid har det vært prestebolig i Kila i Tjongsfjorden.
For å ha en helhet i presterekken - omtales også de etterfølgende prester sammen med de andre her, i en eget fortsettelseside.

Sogneprester etter år 2000

De som er bosatt i prestegården i Kila i Tjongsfjorden.

Prester før 1967

1995-2000 PER-JOHAN BJERKELI, sogneprest

RLA 8378

1988 BJARNE SVEINAR, sogneprestevikar

RLA 8087

1982-1987 ARVE NILSEN, sogneprest

RLA 8088

1978-1982 KNUT SØNSTEGAARD, sogneprest

RLA 8085

Avis 9428

1967-1975 JAN EK, sogneprest

RLA 8084