Rødøy (74)

Plass Vasdal

Etter hans tid matrikulert til bruk nr 2 av Rødøy (Prestegården).

Hovedsiden

OLE PEDERSEN, husmann

Han må vel regnes som en ”stamfar” til den senere store ”Vassdalslekta”.

Nevnes under ”Kvalvik” i mannskapsrullene 1833 og 1835, uten at jeg tror han har vært bruker der.

Ole nevnes i matrikkel for året 1838 som eneste bruker av gården Kvalvik, men kan ha bodd i Vasdal som på denne tid, kan ha vært ”lagt under” Kvalvik, se merknad til folketellinga 1865.

BOSATT

Rødøy kirkeboka 18.10.1820:
Uk. Tjener Ola Peersen, Strømdal, 25. Bondepike Ane Davidsdtr, 28.

1826 Datteren Maren døpes i Rødøy kirke, bosatt Kjetvik.
1829 Sønnen Anders døpes i Rødøy kirke, bosatt Eidsvik (Evik).
1833 Datteren Beret døpes Rødøy kirke, bosatt Vasdal.

1833 Nevnt i mannskapsrullene som bosatt Kvalvik
1835 Nevnt i mannskapsrullene som bosatt Kvalvik
1836 Sønnen David døpes i Rødøy kirke, bosatt Vasdal
1838 Nevnt i matrikkel på gården Kvalvik (antagelig Vasdal).

1865 Nevnt bosatt på gården Sleipnes.

Ektefelle: Maren Davidsdtr

Hun var datter av Maren Jonsdtr som kom fra Rana og etablerte seg på gården Strømdal i Rødøy. Lenke dit.

1820 viet

Rødøy kirkeboka 18.10.1820:
Uk. Tjener Ola Peersen, Strømdal, 25. Bondepike Ane Davidsdtr, 28.

BARNA

1836 David Olsen

David Johan Christian , f. 10. august 1836. Døpt i Rødøy kirke 4.9.1836.
Faren Ole Pedersen nevnes da som husmann i Vasdal.

1833 Beret Pernille Bang

Beret Pernille Bang , f. 18. januar 1833, hj.dpt. 12. januar 1833, stadfestet i kirken 27. mai 1833. Faren Ole Pedersen nevnes da som ”Rydningsmand” i Vassdal.

1826 Anders Peder

Anders Peder f. 4. juni 1926, hj.dpt. 15. juni1829, stadfestet i kirken 21. juni 1829. Familien var da inderstefolk i Eidsvik.

1826 Maren Kirstine

Maren Kirstine f. 1. juni 1826, hjemmedøpt 4. juni 1826, stadfestet i kirken 16.juli 1826. Familien var da inderstefolk i Kjettvik.

1823 Sønn: Tomas Olsen

Født den 3.8.1823 på gården Kjetvik.
Ifølge manntallsrullene er han fostersønn på gården Strømsnes (39) Strømdal, hos sin mormor. Han nevnes der første gang 1828 som 5 år gammel. Er der så lenge som manntallet skrives -1935.

Mer om Tomas

Lenke til Reppen Nedre 56.01.

1821 døpt sønn: Petter Olai Olsen

1821.3G 01.04.1821 06.05.1821 13.04.1821 Petter Olai E ...mand? Ola Peersen Tømmerdal [Ud]
Ane Davidsd

MER OM DATTER: BERET PERNILLE BANG OLSDTR

Ved tellinga i 1865 er hun bosatt som leilendingskone på Sanna i Træna.

Kristen Kristensen, husfader, gårdbruker, leilending og fisker. 35 år og født i Lurø præstegjeld.

Beret Pernille Olsdtr , hans kone, g. 35 år. Født i Rødø præstegjeld.

Amalia Kristensdtr, deres datter, 6 år. Født Lurø præstegjeld.

Kristian Kristensdtr , deres sønn, 4 år. Født Lurø præstegjeld.

Møller Kristensen, deres sønn, 2 år. Født Lurø præstegjeld.

UTVANDRET

Utvandret 1866 - Birrit P. (Beret Pernille) Olsdatter

Passagerliste for fregatten Norden,
som gikk fra Bodø 3.6.1866 og ankom Quebec 8.8 .

399 Christen H. Mikkelsen Sannæs 35 m
400 Birrit P. Olsdatter Sannæs* 36 f
401 Amalie P. C. B. Christensdatter Sannæs* 6 f
402 Christine O. M. Christensdatter Sannæs* 4 f
403 Møller J. G. Christensen* Sannæs* 1

NB: Her er noe avvik i navnene fra tellinga året før, men det ER samme familien.

MER

Og en takk til Elsa Breivik som etter mye "søk på nettet" fant familiens utvandring fra Træna og Norge. Og tipset meg om det.