Nordnesøy (01)

Bruk nr 4

Hovedsiden

01 04 2019

NORDNESØY, Håkagården

PER HELGE HAAGENSEN, eier

2019 hjemmel

Gnr 1, bnr 4 er solgt for kr 450.000 fra Petter Johan Haagensen til Per Helge Haagensen (09.08.2019)

01 04 2019

NORDNESØY, Håkagården

PETTER JOHAN HAAGENSEN, eier

2019 solgt til ny eier

Gnr 1, bnr 4 er solgt for kr 450.000 fra Petter Johan Haagensen til Per Helge Haagensen (09.08.2019)

Eier og bruker - Petter Johan Hågensen

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Seks fargebilder i boka på sidene 26 og 27. Alle av hus på bruket.
Huset ble bygd av Haagen Nilsen ca. 1860. Huset er flyttet fra Selfors, Mo i Rana. Nåværende eier er Alf Hågensens sønn Petter Hågensen, og beboes av han med familie. Her var postkontor fra 1897 fram til 1984.
Det tilhørende fjøset ble flytta fra Selfors ca 1860, Steinen i fjøsbygningen er hentet fra øverst i Dyrekerskaret. Låvetak oppbygd ca 1953. Ny kjørebro bygd av Petter Hågensen ca. 2000.
Det er eller på gården: Uthus, Smie, garasje og bryggge.

2002 omtale

Petter Haagensen eier "Håkagården" på Nordnesøy og han er fjerde ætteleddet som sitter på gården. Hans oldefar Håka Nielssa kom med familien til Nordnesøy fra Jamtlia i Nord-Rana i midten av 1840-åra. I store trekk ligger gårdstunet idag slik det var i tiden omkring 1900. Det store våningshuset er oppført på gården i 1850- eller 1860-åra og skal være flytta fra Selfors i Rana. I 1910 ble det påbygd fra 1 1/2 etasje til 2 etasjer samtidig som det ble laget et påbygg. Peter Haagensen har holdt det vedlike og lagt vekt på å gjøre nødvendige restaureringer etter råd fra fagmyndigheter. Fjøsen skal være bygget i 1860-åra og er tidstypisk med muring av grov stein og låve av trebygg ovenpå. Fjøsen rommet i sin tid 5-6 kyr, okse, 7-8 sauer og en hestestall i forgangen. På gården finnes også smie, stabbur med burssvale i 1 1/2 etasje og en muret jordkjeller med kjellerhus ovenpå. I enden av stabburet er det en torvskjå. Det finnes ikke nye bygninger på gården som forstyrrer det gamle gårdsmiljøet. Av bygningsmasse som var i bruk på gården fra gammel tid er det et mølnhus og et sommerfjøs gått tapt av tidens tann. I tillegg til husene har Petter Haagensen lagt vekt på å holde innmarka med slåttengene vedlike og han har reparert de gamle gjerdene rundt innmarka. En annen lidenskap han har hatt i de senere år er utsetting av flere tusen granplanter som han har gjort først og fremst som leplanting. Hele gårdsanlegget er et av de mest komplette i Rødøy kommune og representerer en stor kulturhistorisk verdi.
Kilde: Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen (20.09.2002).

2002 - artikkel i Rødøy-Løva

RLA (avis) 21220. Klipp fra Rødøy-Løven 2002.

RLA (avis) 21222. Klipp fra Rødøy-Løven 2002.

01 04 1950

NORDNESØY, Håkagården

01/04

ALF HAAGENSEN, eier

1950 matrikkel

Alf Haagensen
Skyld av 2 mark og 76 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

01 04 1920

NORDNESØY, Håkagården

01/04

PEDER BANG HAAGENSEN, selveier

1920 folketellingen ( 01 04 0050 Nesøy Nordre)

001 Peder Bang Hågensen 01 1855-08-13 Rødøy - hp g Gaardbruker (S)
002 Jensine Jørgine Haagensen 01 1865-01-13 Lurøy - hu g Husmor
003 Nils Andreas Bang Haagensen 01 1896-03-08 Rødøy - s ug Fiskeri fra dampbaat
004 Johan Edmun Bang Haagensen 01 1898-12-28 Rødøy - s ug Fiskeri fra dampbaat
005 Alf Olai Bang Haagensen 01 1902-01-24 Rødøy - s ug Hjelper til med gaardens drift
006 Jenny Pauline Bang Haagensen 01 1906-12-21 Rødøy - d - Hjelper mor med husstellet pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Haagensen 13.08.1855 Rødøy hf g Gaardbruker selveier, Jordbruk, fiskeri samt expeditør b
002 01 Jensine Haagensen 13.01.1865 Lurøy hm g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Albert Haagensen 01.02.1893 Rødøy s ug Deltar i fiskeri og jordbrukgjerning, Gbr.søn b
004 01 Nils Haagensen 08.03.1896 Rødøy s ug Deltar i fiskeri og jordbrukgjerning, Gbr.søn b
005 01 Johan Haagensen 28.11.1898 Rødøy s ug Deltar i jordbrukgjerning, Gbr.søn b
006 01 Alf Haagensen 24.01.1902 Rødøy s ug Opholdes av forældrene, gbr.søn b
007 01 Hilda Haagensen 05.08.1890 Rødøy d ug Husgjerning (syerske) datter b
008 01 Jenny Haagensen 21.12.1906 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Haagensen 13.08.1855 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger S og fisker b
002 01 Jensine Kristiansen 13.01.1865 Lurø Nor Hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Ole Pedersen 13.02.1887 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Hilda Pedersen 05.08.1890 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Albert Pedersen 01.02.1893 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Nils Pedersen 08.03.1896 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Johan Pedersen 28.12.1898 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Bereth Anderssen 05.06.1815 Mo, Helgel. Nor FL e Føderaadskone b
009 01 Lina Larssen 1851 Stoksund ST Tj ug Tjenestepige b
010 01 Sverdrup Pettersen 27.05.1863 Samæssøen?? Nor B ug Handelskarl mt

1891 folketellingen (62d)

001 Peder Bang Hagensen 1 1855 Rödö Sogn - Familiens overhode g -
002 Jensine Jørgine Zal Krestensd 000 1862 i Lurø - Hustru g -
003 Anne Sofie Heg Olsdatter 000 1866 Rødø - Tjenestetyende ug -
004 Hågen Andreas Nilsen 000 1818 Moe i Ranen - Logerende hørende til Familien, Fader til Husherren g -
005 Beret Bang Andersd 000 1815 Moe Sogn - Hustru, moder til Husfaderen g -
006 Johan Antonius Johannesn 000 1878 Rødø - Logerende hørende til Familien, Fostersön til no 4. ug -
007 Ole Peder Bang Pedersen 000 1887 Rödø - Søn ug -
008 Hilda Bang Pedersd 000 1889 5/9 89 Rødøy - Datter ug

1886 Matrikkel

4 62d Nesøen nordre Peder Haakensen 3-6 0-4-7-7

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Jensine Jørgine Sal Kristiansdtr

1907/1906 døpt datter: Jenny Pauline Bang

1907.6P 21.12.1906 23.06.1907 17.03.1907 Jenny Pauline Bang E gdb Peder Bang Haagensen Nesøy 1855
Jensine Jørgine Zal Kristiansen 1865

Mer om JENNY:

1902 døpt sønn: Olaf Olai Bang

1902.5G 24.01.1902 15.06.1902 Olaf Olai Bang E gdb Peder Bang Haagensen Nesøy 1855
Jensine Jørgine Zal Kristiansen 1864

Mer om OLAF:

1899 /1898 døpt sønn: Johan Edmund Bang

1899.6G 28.12.1898 25.06.1899 Johan Edmund Bang E grdbr Peder Bang Haagensen Nesøy 1855
Jensine Zahl Kristiansdtr 1866

Mer om JOHAN.

1896 døpt sønn: Nils Andreas Bang

1896.7G 08.03.1896 21.06.1896 Nils Andreas Bang E gaardbr Peder Bang Haagensen Nesøy 1855
Jensine Jørgine Zahl Kristiansdtr 1865

Mer om NILS:

1893 døpt sønn: Albert Bang

1893.16G 01.02.1893 16.07.1893 Albert Bang? E gaardbr Peder Bang Haagensen Nesøy 1855
Jensine Jørgine Zahl Kristiansdtr 1864

Mer om ALBERT:

1890 døpt datter: Hilda Bang

1890.35P 05.08.1890 14.09.1890 Hilda Bang E gaardbruger Peder Bang Haagensen Nesøy 1855
Jensine Jørgine Sal Kristiansen 1865

Mer om HILDA:

1887 døpt sønn: Ole Peder Bang

1887.22G 13.02.1887 26.06.1887 16.02.1887 Ole Peder Bang E husm Peder Bang Haakansen Nesøy 1855
Petrine Kristiansdatter 1862

Mer om OLE:

01.04 (62d) 1891

NORDNESØY, Håkagården

01/04 (62B)

JOHANNES NILSEN

1891 folketellig (62 D)

001 Johannes Nilsen 1 1840 i Møe i Ranen - Familiens overhode g -
002 Beret Anna Hågensd 000 1845 i Møe i Ranen - Hustru g -
003 Hans Benjamin Johannesen 000 1875 i Rødø Sogn - Søn ug -
004 Bernhard Pleym Johannesen 000 1884 i Rødø - Søn ug -
005 Adolf Krestean Johannesen 000 1887 i Rødø Sogn - Søn ug -
006 Konrad Martin Angel Johansen 000 1889 1/12 89 Rødø Sogn - Søn ug -
007 Karen Kristene Pedersd 000 1834 Lurø Sogn - Tjenestetyende e

01 04 1875

NORDNESØY, Håkagården

HAAGEN NILSEN, selveier

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875 (62aa).
001 01 Haagen Nilsen 1817?? Mo Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og Selveier, den Vigtigste Næringsvei b
002 01 Bereth Andersdatter 1814 Mo Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Peder Haagensen 1855 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen med Jordarb. b
004 01 Hanna Haagensdatter 1844 Mo Sogn og Pr. d ug Budeie b

Utsæd og hushold:

Utsæd: by2 po5
Husdyr: he1 ku7 ka1 få22

1865 folketellingen

001 01 Haagen Nielsen 48 Moe Præstegj. Husfader g Gbr. Selveier
002 01 Berit Bang 51 Moe Præstegj. hans Kone g
003 01 Niels Haagensen 18 Rødø Præstegj. Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
004 01 Peder Haagensen 10 Rødø Præstegj. Deres Søn ug
005 01 Jakob Davidsen 26 Moe Præstgel ug Tjenestekarl
006 01 Hanna Haagensdatter 22 Moe Præsteg Deres Datter ug
007 01 Berit Haagensdatter 19 Moe Præsteg Deres Datter ug
008 01 Karoline Olsdatter 70 Buxnæs Præstg ug Fattiglem
009 01 Bonsak Petersen 30 Levangers Præstg Logerende ug Skrædder

Utsæd/husdyr:

Bruker: Haagen Nielsen
Utsæd: by2 ha1/8 po8
Brukers yrke: Gbr. Selveier
Husdyr: he1 ku7 få24 gj2

KOM FRA:

KIRKEBOKA INNFLYTTET 1848:
1848-15. 11.mai 1848. Gårdbruker Haagen Andreas Nilsen. 30 år. "for at bruge gaard". Nordranen.

Hans kone Beret Andersdtr, 33, barna Anna Petrine(?), 5, Hanna Bergithe (3).

Nils Christensen (28), Dorthea Nilsdtr (21) og Pernille Danielsdtr (70) flytter sammen
med dem fra Nordranen til Nordnesøy.

EKTEFELLE og BARN:

1859 døpt datter: Anne Petrine

1859.11 10.02.1859 20.05.1859 Anne Petrine E gaardb Haagen Andreas Nielsen Nesøy
Berith Bang Andersd

Mer om ANNE:

1855 døpt sønn: Peder Bang

1855.40 13.08.1855 16.09.1855 Peder Bang E gdb Haagen Nilsen Nesøy
kone Beret Bang Andersd

Mer om PEDER:

1853 døpt sønn: Anders Bang

1853.25 10.05.1853 26.06.1853 Anders Bang E gdbr Haagen Nilsen Nesøy
kone Beret Bang Andersd

Mer om ANDERS:

1850 døpt datter: Elen Dorthea

1850.29 13.10.1850 08.12.1850 Elen Dorthea E gaardbr Haagen Nilsen Nesøy
kone Beret Bang Andersd

Mer om ELEN:

1848 døpt sønn: Nils Olaus

1848.35 11.08.1848 10.09.1848 Nils Olaus E gdb Haagen Nilsen Nesøy
hstr Beret Bang Andreasd?

Mer om NILS:

Barn født Rana - kom med foreldrene

1843 Anna Petrine

Kom med foreldrene fra Nordranen 11. mai 1848. 5 år.

1845 Hanna Bergithe

Kom med foreldrene fra Nordranen 11. mai 1848. 3 år.

Mer om Hanna Bergithe;

1875.11 29.09.1874 30.05.1875 Helmina Bertine Petrine U ungkl, fisker Nils Staalesen Bakke Prg? [Hjd] Hendes første leiermaal. Opgivet af Haagen Nielsen.
pige Hanna Birgitha Haagensd Nesøy 1845

01 04 plass

NORDNESØY, Håkagården, husmannsplass

ALBERT DIDRIKSEN, husmann

Albert er 1900 nevnt som bosatt "Langøen" - plass under gården Nordnesøy bnr 4.
Fisker og husmann. Han finnes mer omtalt under bnr 12 her.