Gård Sleipnes (66) - bruk nr 3 side 2

Til hovedsiden

Mathias Hansen f. 1851

Side 1

Hans Benjaminsen
Petter Hansen, omtalt helt som senere bruker av bnr 4
Kristian Pedersen
Nils Fordelsen ??

Side 3

Magne Hansen
Mathias Berg Hansen

Våningshuset på bruk nr 3

Vera Stub Øverås sitt bilde. Lagt ut på fjesbokside.

66 03 00 1910 Mathias Hansen

1916 Fradelt bruk - skyld av 8 øre går fra her

Skylddelingsforretning, hvorved fradeles dette bruk (nr 4) og bnr 3 en parsell "Reinan" , det er gitt en skyld av 16 øre, hvorav fradeles dette bruk (4) 8 øre og bruk nr 3 8 øre., avholdt den 25.10.1915, tinglest 2.12.1915, med en påtegning av 29.9., tinglest 11.11.1916.

1920 folketellingen (66 03 0015 Sleipnes)

001 Mathias Andreas Hansen 01 1851-10-28 Rødøy Herred - hp g Gaardbruker 'S'
002 Jakobine Nikoline Ovesen 01 1875-12-02 Meløy Herred - hu g Husmor
003 Monrad Hilmar Mathiasen 01 1886-01-14 Rødøy Herred - s ug Fiskeri med Motorbaat eier Baaden
004 Dagmar Oliva Mathiasen 01 1900-09-23 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
005 Ruth Mathiasen 01 1903-05-26 Rødøy Herred - d ug Husarbeide jemme
006 Mathias Berg Mathiasen 01 1912-04-03 Rødøy Herred - s ug Pf
007 Johan Evertsen 01 1853 Rødøy Herred - l e !!

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Matias Hansen 28.10.1851 Rødøy hf g Gaardbruger og fisker b
002 01 Jakobine Ovesdatter 02.12.1875 Melø hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Halvor Matiasen 15.02.1882 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Monrad Matiasen 14.01.1886 Rødøy s ug Fisker, snedkerlærling f
005 01 Hanna Matiasdatter 10.09.1892 Rødøy d ug Tjenestepige b
006 01 Helga Matiasdatter 27.07.1898 Rødøy d ug Datter b
007 01 Dagmar Matiasdatter 23.09.1900 Rødøy d ug Datter b
008 01 Ruth Matiasdatter 26.01.1903 Rødøy d ug Datter b
009 01 Lovise Hansen 25.03.1897 Rødøy el ug Skolepige, Fors. fiskeopkjøper m.m. mt
010 01 Ragnhild !! 02.03.1899 Rødøy el ug Skolepige, Fors. fiskeopkjøper m.m. mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mathias Hansen 1851 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Jakobine Ovesdatter 1875 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Mathilde Mathiasdatter 1884 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
004 01 Haldor Mathiases!! 1882 Rødøy herred* S ug Fisker og Gårdmandssøn b
005 01 Monrad Mathiasen 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Hanna Mathiasdatter 1892 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
007 01 Helga Mathiasdatter 1898 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
008 01 Dagmar Mathiasdatter 23.09.1900 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
009 01 Gine Ovesdatter 1878 Melø Nor Tj ug Tjenestepige b

1891 folketellingen (010-130c)

001 Mathias Hansen 1 1851 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Hanna Pedersdtr. 000 1851 Rødøy - Hustru g -
003 Ida Mathiasdtr. 000 1880 Rødøy - Datter - -
004 Halvor Mathiasen 000 1882 Rødøy - Søn - -
005 Mathilde Mathiasdtr. 000 1884 Rødøy - Datter - -
006 Monrat Mathiasen 000 1886 Rødøy - Søn - -
007 Ebba Mathiasdtr 000 1888 Rødøy - Datter - -
008 Ane Benonidtr. 000 1848 Rødøy - Tjenestetyende ug -
009 Sara Johandtr. 000 1875 Rødøy - Tjenestetyende ug -
010 Hans Benjaminsen 000 1811 Melø Herred - Selv Hovedperson, Kaarmand g -
011 Beret Pettersdtr. 000 1811 Rødøy - Hustru, Kaarmandens Hustru g -
012 Petronelle Petersdtr 000 1833 Lurö Præstegjeld - Tjenestetyende ug -

1886 Matrikkel

3 130c Sleipnes Mathias Hansen 2-60 0-3-14-14

Kjøper gården

Kjøper gården for kr 1200. Kår til foreldrene formelt tinglyst. Skjøte 16.4, tinglyst den 16. juni 1886.

Hvor fra

Sønn av Hans Benjaminsen, forrige bruker her.

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Jakobine Ovesdtr

Født 1875 i Meløy

Ektefelle (1): Hanna Jensine Pedersdtr

Skifte etter Hanna Jensine Pedersdatter, Sleipnesn i Rødøy
Ektefelle: Mathias Hansen. Internt skiftenr: 19502. Skiftet åpnet: /-1897
Arvinger:
Mathias Hansen, Sleipnesn i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Hanna Jensine Pedersdatter.
Berntine Mathiasdatter, Sleipnesn i Rødøy, 17 år Datter av avdøde.
Halvar Mathiasen, Sleipnesn i Rødøy, 15 år Sønn av avdøde.
Mathilde Antonie Mathiasdatter, Sleipnesn i Rødøy, 13 år Datter av avdøde.
Monrad Hilmar Mathiasen, Sleipnesn i Rødøy, 11 år Sønn av avdøde.
Ebbe Eugenie Mathiasdatter, Sleipnesn i Rødøy, 9 år Datter av avdøde.
Hanna Kanutta Mathiasdatter, Sleipnesn i Rødøy, 5 år Datter av avdøde.

Mer om HANNA:

Slektsnotater:
“Hanna Jensine Pedersdtr ble født på garden Segelfore Rødøy 13.06.1851. Hun giftet seg 13.5.1879 med Mathias Andreas Hansen (1851-1934) fra Sleipnes, sønn av Hans Kr. Benjaminsen Berg og Beret Petersdtr (se anerekke 22). Hanna og Mathias fikk 6 barn. De sies at fostrene ble større for hvert av svangerskapene Hanna gikk gjennom. Dette skulle vise seg å bli fatalt for henne. Like før jul 1894 skulle hun føde sitt 7.barn. Da gikk det galt. Hun greide ikke å få fram ungen, og etter flere dager med store smerter måtte både hun og barnet gi tapt. Hanna døde 19.12.1894. Hun ligger sannsynligvis begravet på Rødøy gamle kirkegård. Barnas navn og fødselsår står oppført under ane rekke 22.” Kilde: ØB01.

BARN I FØRSTE EKTESKAP

1893 døpt datter: Hanna Kanutte Hansen

1893.2P 10.09.1892 08.06.1893 10.10.1892 Hanna Kanutte E gaardbruger Matias Andreas Hansen Sleipnes 1851
Hanna Jensine Pedersdtr 1851

Mer om HANNA:

Hanna nevnes i skifte etter sin mor 1897 som 5 år gammel datter.
Nevnt bosatt hjemme hos far og stemor ved tellinga 1900
Hanna er nevnt skifte etter ugift søster Ebba Augenia 1902, som 9 år gammel søster.

1888 Døpt datter: Ebba Eugenia Hansen

1888.29P 15.05.1888 03.08.1888 Ebba Eugenie E grdbr Matias Andreas Hansen Sleipnes 1851
Hanna Jensine Pedersdatter 1851

Mer om EBBA:

Ebba er nevnt i skifte etter sin mor 1897 som 9 år gammel datter.

Ebba dør på gården Sleipnes den 28.oktober 1901.
I skifte etter henne nevntes far og 5 søsken.

1886 døpt sønn: Monrad Hilmar Hansen Sleipnes

1886.14G 14.01.1886 20.06.1886 21.01.1886 Monrad Hilmar E gaardbruger Matias Andreas Hansen Sleipnes 1851
Hanna Jensine Pedersdatter 1851

Mer om MONRAD:

Monrad er nevnt i skifte etter sin mor 1897 som 11 år gammel sønn.
Nevnt bosatt hjemme hos far og stemor ved tellinga 1900
Monrad er nevnt skifte etter ugift søster Ebba Augenia 1902, som 16 år gammel bror
Monrad ble eier og bruker av gården Seines 67.01. Lenke dit.
1910: 004 01 Monrad Matiasen 14.01.1886 Rødøy s ug Fisker, snedkerlærling f
1900: 005 01 Monrad Mathiasen 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1884 døpt datter: Mathilde Antonie Hansen

1884.19P 07.02.1884 22.06.1884 Matilde Antonie E gaardbruger Matias Andreas Hansen Sleipnes 1852
Hanna Jensine Petersdtr 1852

Mer om MATHILDE:

Mathilde er nevnt i skifte etter sin mor 1897 som 13 år gammel datter.
Nevnt bosatt hjemme hos far og stemor ved tellinga 1900

Mathilde er også nevnt skifte etter ugift søster Ebba Augenia 1902, som 18 år gammel søster.

1882 døpt sønn: Peder HALVOR Hansen Sleipnes

1882.6G 15.02.1882 21.05.1882 Peder Halvar E grdbr Matias Andreas Hansen Sleipnes 1851
h Hanna Jensine Pedersdtr 1851

Halvor 1920

Han er bosatt her på gården ved tellingen 1920 i egen husholdning:
008 Halvor Mathiasen 02 1882-02-15 Rødøy - hp g Driver fiske paa motorbaat
009 Kathinka Marie Jensen 02 1885-12-29 Rødøy - hu g Husmor
010 Hanna Halvorsen 02 1912-07-13 Rødøy - d ug Pf

Mer om HALVOR SLEIPNES:

Peder Halvor er nevnt i skifte etter sin mor 1897 som ”Halvor”, 15 år gamme sønn. Han er også nevnt bosatt hjemme hos far og stemor ved tellinga 1900.
Peder nevnt skifte etter ugift søster Ebba Augenia 1902 som 20 år gammel bror. Halvor ble gift med Katinka Juliusdtr og var bosatt på en av Våga brukene.

.

1880 døpt datter: Ida Bertine

1880.20P 01.03.1880 06.06.1880 Ida Bertine E gaardbruger Mathias Andreas Hansen Sleipnes 1851
Hanna Jensine Petersdatter 1851

Mer om IDA:

Ida er nevnt i skifte etter sin mor 1897 som 17 år gammel datter (nevnes som Bertine her). Hun er også nevnt skifte etter ugift søster Ebba Augenia 1902, som bosatt Bjerangen, og 22 år gammel.

Fradelt

1932

Fradellt eiendom bnr 66 14 den 23.04.1932.

1927/1928 Bnr 12 Solvang

Skylddeling, hvorved fra dette bruk og bnr 3 er fradelt en parsell "Solvang" der er gitt en skyld av 18 øre, hvorav fragår hvert bruk 9 øre. osv. Avholdt 4. juni1927, tingleste 4. februar 1928.

1915/1916 Bnr 8 Reinan

Skylddelingsforretning, hvorved fradeles dette bruk (nr 4) og bnr 3 en parsell "Reinan" , det er gitt en skyld av 16 øre, hvorav fradeles dette bruk (4) 8 øre og bruk nr 3 8 øre., avholdt den 25.10.1915, tinglest 2.12.1915, med en påtegning av 29.9., tinglest 11.11.1916.

Bnr 13 - Gjeldvågen