Gård Våga (65):

bruk og brukere - bnr 1

Hovedsiden

Gårdtunet på bruk nr 1. Helt øverst det gamle våningshuset på bnr 2. Bilde © Ingvar Berg-Hanen 

65 01 2015 Hans Kristian Hansen

2015 Eier og bruker - Hans Kristian Hansen

Gnr 65, bnr 1 er overdratt for kr 1.478.130 fra Torgeir Hansen til Hans Kristian Hansen (21.12.2015.
Salget omfatter også gnr 65, bnr 2, 4, og 16. Samt gnr 68, bnr 5.

Lenke til gnr 68, bnr 5 Stentuvli

Har også en eiendom som under gnr 68.

65 01 Torgeir Hansen

2015 Eier og bruker - Torgeir Hansen

Gnr 65, bnr 1 er overdratt for kr 1.478.130 fra Torgeir Hansen til Hans Kristian Hansen (21.12.2015.
Salget omfatter også gnr 65, bnr 2, 4, og 16. Samt gnr 68, bnr 5.

Parti fra gården Våga

Ingvar Arnulf Berg-Hansen‎. Fjesboksiden: Gamle og Nye Rødøy - okt 2017.

65 01 - Sven Hansen

Eier og bruker - Sven Hansen

65 01 Inga Hansen

Eier - Inga Hansen

65 01 Arnulf Hansen

1920 folketellingen (65 01 0009 Vaaga)

001 Arnulf Kristian Hægge 01 1889-09-05 Vaaga Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Inga Oliva Svensen 01 1899-04-01 Kila Rødøy - hu g Husmor
003 Sven Hansen 01 1920-08-16 Vaaga Rødøy - s ug Pf
004 Henrik Andreas Karlsen 01 1911-09-28 Nesna Herred - Fosterbarn ug Pf
005 Dagfrid Johanna Pettersen 01 1902-09-16 Tjong Rødøy - tj ug Enepige fast

Eier og bruker

Tok over bruket etter sin far Christian Berg Hansen

65 01 1920 Christian 'Berg Hansen

1920 folketellingen (65 05 0011 Vågaholmen)

001 Kristian Berg Hansen 01 1849-07-19 Rødøy Herred - hp g Handel i fisk og tran
002 Karoline Marie Lovise Karlsen 01 1863-12-27 Borgun Sønmøre - hu g Husmor
003 Karl Aksel Borge Hansen 01 1886-10-18 Rødøy Herred - l g Jemfiske
004 Lovise Amanda Larsen 01 1887-01-15 Leirangen Herred Norland - l g Husmor
005 Lilly Petrine Karlsen 01 1917-05-12 Leirangen Norland - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kristian Hansen 19.07.1849 Rødøy hf e Handlende (fiskeprodukter), gaardbr., postaabner, d/s expeditør f
002 01 Arnulf Kristiansen 05.09.1889 Rødøy s ug Handlende (fiskeprodukter) b
003 01 Bergljot Hansen 1898??.06.01 Rødøy d ug Husholderske b
004 01 Lovise Hansen 25.03.1897 Rødøy d ug Datter f
005 01 Ragnhild Hansen 1899??.03.12 Rødøy d Datter f
006 01 Konrad Hansen 12.06.1892 Rødøy s ug Jernbanearbeider f

1886 Matrikkel

1 126 Vaage Kristian Hansen 0-82 0-2-21-21

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kristian Hansen 1849 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger S og fisker b
002 01 Anna Arntsdatter 1855 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Brynjulf Berg Kristiansen 1882 Rødøy herred* S ug Arbeider ved jernbaneanlæg f
004 01 Agnete Kristiansdatter 1883 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
005 01 Karl Kristiansen 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Arnulf Kristiansen 1889 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
007 01 Konrad Kristiansen 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 01 Bergljot Kristiansdatter 1895 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
009 01 Lovise Kristiansdatter 1897 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
010 01 Ragnhild Kristiansdatter 12.03.1899 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1891 folketellingen

001 Krestian Hansen 1 1849 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Anna Artetsdtr. 000 1855 Melø Herred - Hustru g -
003 Ole Pedersen 000 1874 Rødøy - Tjenestetyende ug -
004 Lina Olsdtr. 000 1876 Brönö Herred - Privat Opfostring - -
005 Brynjulf Krestiansen 000 1882 Rødøy - Søn - -
006 Agnete Krestiansdtr. 000 1883 Rødøy - Datter - -
007 Harald Krestiansen 000 1884 Rødøy - Søn - -
008 Karel Kristiansen 000 1886 Rødøy - Søn - -
009 Arnulf Krestiansen 000 1889 Sept 1889 Rødøy - Søn -

1900 FT

Ektefelle: Anna Arnstdtr

002 01 Anna Arntsdatter 1855 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b

NB

Alle barna er nevnt her som: Kristiansen, men SAMTLIGE brukte navnet HANSEN som etternavn.

1899

Datter: Ragnhild Hansen

Født på gården Våga 12. mars 1899.
1910: 005 01 Ragnhild Hansen 1899??.03.12 Rødøy d Datter f
1900: 010 01 Ragnhild Kristiansdatter 12.03.1899 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1897

Datter: Lovise Hansen

Født her på gården Våga 1897.
1910: 004 01 Lovise Hansen 25.03.1897 Rødøy d ug Datter f
1900: 009 01 Lovise Kristiansdatter 1897 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1895

Datter: Bergliot Hansen

Født her 1895.
1910: 003 01 Bergljot Hansen 1898??.06.01 Rødøy d ug Husholderske
1900: 008 01 Bergljot Kristiansdatter 1895 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1892

Sønn: Konrad Hansen

Født her 1892
1910: 006 01 Konrad Hansen 12.06.1892 Rødøy s ug Jernbanearbeider f
1900: 007 01 Konrad Kristiansen 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1889

Sønn: Arnulf Hansen

Født her 1889.
1910: 002 01 Arnulf Kristiansen 05.09.1889 Rødøy s ug Handlende (fiskeprodukter) b
1900: 006 01 Arnulf Kristiansen 1889 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1886

Sønn: Karl Hansen

Født her 1886
1900: 005 01 Karl Kristiansen 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1883 - 1919

Datter: Agnete Karlotte Hansen

1900: 004 01 Agnete Kristiansdatter 1883 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

Døde 1919

Datter av Christian Berg Hansen som bodde på bnr 1 av gården Våga:
1919 avdød Agnete Karlotte Hansen gift f. 1883 Rødøy Bosted: Nærøysteine.
Pårørende Johan Nordal Brun Nilsen.
Død 16.8. 1919.
Gravlagt 26.8. Jordfestet 31.8.
Kilde:
Ministerialbok for Nærøy prestegjeld, Nærøy sokn 1900-1920

1882

Sønn: Brynjulf Hansen

003 01 Brynjulf Berg Kristiansen 1882 Rødøy herred* S ug Arbeider ved jernbaneanlæg f

Bnr 5 - Vågaholmen

Innledning

Tar også bruk nr 5 med her. Det var svært lenge tilsammen 4 matrikulerte bruk på gården Våga. Det ble først 5 da selve "Vågaholmen" - ble skilt ut da Arnulf Hansen tok over bruk nr 1 fra faren Christian Berg Hansen.

1950

Eier og bruker: Henrik Hansen

Matrikkelutkastet av 1950: 5 Vågaholmen 0 mark 16 øre Henrik Hansen

Eier og bruker: Henrik Hansen

Henrik var sønn av Hans Christian Hansen sin eldste sønn Karl. Han tok bruker på odel etter at hans bestefar døde. Han fikk bruket som "odel" - men før det skjedde det følgende:

1835

Et spesielt skjøte - det året han døde

Skjøte datert 15. august 1935.
"Undertegnede Christian Berg Hansen erkjenner å ha solgt, likeså jeg herved selger, skjøter og overdrar min eiendom Vågaholmen, gårdsnr 65, bnr 5, i Rødøy til min datter Louise Skog for en omforenet sum av 2.550, 33 - totusenfemhundre og femti kroner og trettitre øvre.
Kjøptesummer er ordnet på omforenet måte, og skal eiendommen tilhøre nevnte Louise Skog med samme rettigheter og forpliktelser jeg eiet samme, og forblir jeg hennes hjemmelsmann etter loven. Vågaholmen 13, august 1935, Chr. Berg Hansen. Vitner: Konrad Sleipnes og Margrete Monsen. Tinglest 21.9.1935.

Eier og bruker: Christian Berg Hansen

Tilhørte brukt nr 1 av gården Våga. Da han solgte gården til sønnen Arnulf - ble denne holmen matrikulert som eget bruk. Han fortsatte å bo der til sin død.