© RLA. Foto tatt av Odin Hagevik i 1922. Bildet eies av Bernt Arntsen. (1592).

71 04 Poststedet VALVÆR

1875 opprettet

© RLA.

Opprettet : 1875-02-01
Nedlagt : 1952-09-23

VALVÆR poståpneri, i Rødø prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, sees i en eldre poståpnerprotokoll som underholdt under fisketiden fra 1875. (Ikke Sirk.) 

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886. 

Fra 15.8.1933 i virksomhet hele året. Sirk. 28, 1.9.1933. 

© RLA. (1058).

(Sesong)poståpnere: 
Lars Olsen Melø fra 1875. 
Nils B. Helgesen i 1875, fast fra 1878 (også som postbefordrer). 
Hans Johansen fra 1879. 
Fisker Anton Garde Arntsen 1.1.1885.

Gårdbr. Christian Hansen Vaaga 6.12.1889 (f. 1849). 

Christian Berg Hansen, eier og bruker av gården Våga, var poståpner her (sesong) fra 6.12.1889. Han hadde posten videre helt frem til Karl Arntsen, Valvær, overtok fra 1.1.1932.  Hansen var født 1849 og var da kommet opp i en alder av 82 år.  Trolig fikk han noe hjelp fra sønnen Arnulf i dette arbeide siste tiden (?).

Christian Berg Hansen var dampskipsekspeditør, poståpner og fiskekjøper i Valvær i svært lang tid - og er vel den mest markante personligheten som har drevet virksomhet der.

 

Valvær 1917. © RLA.

Årlig poståpnerlønn i 1875 var innlagt i budlønnen. 
I 1896 kr 60,-, i 1909 kr 100,- og i 1913 kr 150,-. 
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


Kilde: Henta fra Postmueets sider.

Nedlagt

Valvær 1933. © Falcharkivet.

Poståpneriet VALVÆR ble lagt ned fra 24.9.1952. Sirk. 31, 28.11.1952. Ny postadresse. 8180 RØDØY. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981. 

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet datostempel i tiden 1883 -- 88 av 2-rings vanlig type. 

1927 (1)

Kommunekasser Hagland er i været og skriver også kvitteringer og sender for mottat penger.

Kommunekasserer Johan Hagland er i Valvær og administerer derfra en stund. Her sendes det kvittering for skatt. Fisker Johan Norum som vi møter flere ganger på siden her er ikke i Valvær nå - men på Sund i Lofoten. Det er 8. februar og midt i fisker i Valvær. De fleste fiskere skylde vel skatt og det kunne kreves inn her mens de hadde penger.

POSTÅPNER ÅRA 1932 - 1952
Fisker og gårdbr. Karl Arntsen Valvær 1.1.1932 (f. 1882, død 23.9.1952). 

 

Valvær 1923. © RLA.