Gård Vasvik (14) - 1700

14.00 1763 Nils Hansen

1769 SKM

Skattemanntall 1769

Fornavn: Niels
Etternavn: Hansen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Wasvig
År; 1769
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn:Hansen
Gård:Vasvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Helsetilstand: Frisk
Fødested:
i Lurøe Fiering paa Ørness
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra - Lurøy

i Lurøe Fiering paa Ørness

EKTEFELLE og BARN:

1763 Dpt

Datter: Elen Nilsdtr

Fornavn:Elen
Etternavn:Nielsdtr
Rolle:barn
Bosted: Wasvig
Navn: Nils Hansøn
Rolle: far

14.00 1668 Anders Larsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Larsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Wasuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

14.00 1668 Ole Persen

1668 SK

Skattelisten1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Persen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Wasuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

14.00 1612 husmann Nils

Husmann 1612 Nils

FELLESHISTORIA 77:......
"Det var blitt et problem å skaffe levebrød til alle søkende. I noen grad kunne det ryddes nye bruk på eldre gårder. .........."Brynild Olsen fikk bygsle en nyrydding på 18 mk. i Steinsland i 1616 og likeså Per i Sørfjord i 1625." ..... På de 2 sist ryddede, Kvalvik og Kjettvik, skattet oppsitterne Gregus og Nils som "ødegårdsmenn". ......."Det var ikke enkelt å etablere seg. Nils som hadde vært husmand i Sørfjord fra 1612, bygslet og skulle ta opp gården Vassvik i 1615, men var tilbake i Sørfjord i 1617."